پووت ¹ /pǔt: ئان:[ هـ]

1 – پووچ _ پووچەك _ پووچەڵ، كلۆر، ناوپۆش _ بێناو، بۆش، ناوبەتال، كلۆر.

2 – بزمۆك، داڵگۆشت، كورت و ڵاواز، لەڕ، بێنموت.  

پووتانەوە/pǔtanewe: كتن: چرووسانەوە، چرمسانەوە.

پووتاندنەوە/pǔtandinewe: كتپ:[ سوور]

1 – چرووساندنەوە، چرمساندنەوە، ڕووتاندنەوە.

2 – پچەڕاندنی نان.

پووتەك/pǔtek: نتـ:[ پووت+ ئەك]

1 – بێنموت و كورت و كز.

2 -[ ئەردە] خۆرە، خۆركە.

پووتەكە/pǔteke: ئانتـ: بێنموت، بەرچڕۆنەگر.

:: كابرایەكی پووتەكەی پیسكەم دیت.

پووتەگا/pǔtega: نتـ: خالیگە، كەلەكە، ڵابرك.

پووتەڵ/pǔteľ: نتـ:[ هـ] پووتەكە، پووچ ( بۆ مرۆڤ و گوێز).  

پووت بوون pǔtbǔn: كتن:[ پووت+ بوون] بەناوداچوون، زراڤ بوون، ڵاوازبوون، لەربوون.

پووتڵ/pǔtiľ: نتـ:[ هـ] پوروچ.

.

.

______________________

پووت ² /pǔt: ن:[ توێ][ بار] نەرمەی باسكی مرۆڤ.

.

.

______________________

پووت ³ /pǔt: ن: توانایی، دەست ڕۆیشتویی، هێز.

.

.

____________________

پووت 4 /pǔt: ن:[ كشت][ كباك]

1 – بووت، گزرە، گیای گێرەكراو، گیای ووشكەوەبوو بۆ ئاڵفی زستانە.

2- بۆت : ووشكە گیای هەڵچنراو بۆ ئالیكی ئاژەل لە زستاندا.

.

.

_____________________

پووت 5 /pǔt: ن[ روس: پوود][ مكـ] كێشێكە بەرانبەر بەشازدە كیلۆ یان هەشت هۆقەیە.

.

.

___________________________

پووت 6 /pǔt: ن:[ فەل] ئەستێرەیەكە دەگەڵ مانگ دەردەكەوێت و لێی نزیكە و هەر چی مانگ گەورەتر دەبێت

لێی دەكشێتەوە. ئەستێرەی مانگێ

{

چاوت ئەستێرەی پووتە

دەگەر مانگێ ڕاجووتە

}{ سێسێد هۆنراوە. 94}.

.

.

.

.