پووت ¹ /pût: ئان:[ هـ]

1 – پووچ _ پووچەک _ پووچەڵ، كلۆر، ناوپۆش _ بێناو، بۆش، ناوبەتال.

2 – بزمۆک، داڵگۆشت، كورت و لاواز، لەڕ، بێنموت.  

پووتانەوە/pûtanewe: كتن: چرووسانەوە، چرمسانەوە.

پووتاندنەوە/pûtandinewe: كتپ:[ سوور]

1 – چرووساندنەوە، چرمساندنەوە، ڕووتاندنەوە.

2 – پچەڕاندنی نان.

پووتەک/pûtek: نتـ:[ پووت+ ئەك]

1 – بێنموت و كورت و كز.

2 -[ ئەردە] خۆرە، خۆركە.

پووتەكە/pûteke: ئانتـ: بێنموت، بەرچڕۆنەگر.

:: كابرایەكی پووتەكەی پیسكەم دیت.

پووتەگا/pûtega: نتـ: خالیگە، كەلەكە، ڵابرك.

پووتەڵ/pûteľ: نتـ:[ هـ] پووتەكە، پووچ ( بۆ مرۆڤ و گوێز).  

پووت بوون pût bûn: كتن:[ پووت+ بوون] بەناوداچوون، زراڤ بوون، ڵاوازبوون، لەربوون.

پووتڵ/pûtiľ: نتـ:[ هـ] پوروچ.

.

.

______________________

پووت ² /pût: ن:[ توێ][ بار] نەرمەی باسكی مرۆڤ.

.

.

______________________

پووت ³ /pût: ن: توانایی، دەست ڕۆیشتویی، هێز.

.

.

____________________

پووت 4 /pût: ن:[ كشت][ كباك]

1 – بووت، گزرە، گیای گێرەكراو، گیای ووشكەوەبوو بۆ ئاڵفی زستانە.

2- بۆت : ووشكە گیای هەڵچنراو بۆ ئالیكی ئاژەل لە زستاندا.

.

.

_____________________

پووت 5 /pût: ن[ روس: پوود][ مكـ] كێشێكە بەرانبەر بەشازدە كیلۆ یان هەشت هۆقەیە.

.

.

___________________________

پووت 6 /pût: ن:[ فەل] ئەستێرەیەكە دەگەڵ مانگ دەردەكەوێت و لێی نزیكە و هەر چی مانگ گەورەتر دەبێت

لێی دەكشێتەوە. ئەستێرەی مانگێ

{

چاوت ئەستێرەی پووتە

دەگەر مانگێ ڕاجووتە

}{ سێسێد هۆنراوە. 94}.

.

.

.

.