خان ¹ /xan: ن:[ بیا][ وشەیەکی مەغۆلی و چینی یە] نازناوی دەستەلاتداران و پیاوی گەورە و بە دەستەلاتەی مەعۆلەکان بوو.

خانخانە/xanxane: ئانتـ: شایانە، شاهانە، میرانە.

خانەدان/xanedan: نتـ: خانزاد، گەورەپیاو، بنەماڵ، تۆرن، كابۆش، هیر:

1 – خێزانێک لە خێزانەكانی خێلێک.

2 – كەسێک لە بنەماڵەیێكی گەورەی دیاربێت.

خانەدانی/xanedanî: نچ: تۆرنی، كابۆشی.{ گیوی. ل. 254}.

خانەزاد/xanezad: ن: خانەدان، گەورەماڵ، خانزاد، تۆرن، كابۆش.

خانەزادی/xanezadî: نچ: خانەدانی.

خانەوادە/xanewade : نتـ:[ خانە+ ئە+ وادە] بار، بنەماڵە، بندار( كباک)، پەرگال، خانەدان، خانەزاد، زار و زێخ، جێنشین، ماڵبات، مرۆڤانی، نووێنەر.[ ئینگـ : Family]

خانەوادەیی/xanewadeyî: نچ:[ خانەوادە+ ئی] بنداری( كباک)، نووێنەری، بناوانی _ بنەوانی.

خانباجی/xanbacî: نتـ:[ خان+ باجی] سێ تێ( هـ)، خوشكی مێرد، شوو خوشک، دش.

خانزاد/xanzad: نتـ:

1 – خانەدان، گەورەماڵ، بنەماڵ.

2 – [ نێو] نێوی ئافرەتانە.

خانم/xanim: نتـ:[ خان+ م]

1 – یای( هـ)، یایە، خات _ خاتوون، خانم خاس، بیبی( تور).

2 – [ خان + م( ڕاناوی كەسی یەكەم)] ئەی گەورەی من؟.

خانمخاس/xanimxas: ئانتـ:[ خان+ خاس] خاتوون.

خانمانە/xanimane: نتـ: یایانە، بانووانە، خاتانە.

خانومان/xanǔman: ئانتـ:[ خان+ و+ مان]

1 – خانەدان، لە بنەمالەی ناودار، لە خێزانێكی ئابڕوودار.

2 – سەلار، لەسەرخۆ، هێمن، هێدیی.

3 – جوان، بێنەنگ.

خانمی خانمان/xanimî xaniman: نتـ: بیبی خانم.

.

.

_______________________________

خان ² /xan: ن:[ سەز] خەتی ناو لوولەی تفەنگ. شوێن شوێنی ناو لوولەی چەكی گەرم.

:: خانی تفەنگ.

.

.

______________________

خان ³ / xan: ن:[ ئەند][ ئاڤێستا : Ax : خا، خان.  lx]

1 – خانوویەكی گەورەیە، چەند دووكانێكە لە نێو حەوشێكدا بازرگانییان تێدا دەكرێت.

2 –  كاروانسەرا : خانوویەكی گەورەی هۆدە هۆدەیە، مرۆڤی تێدا دەحەسایەوە بۆ ماوەیەک، هەروەها لە تەوێڵەكەی كەر و وولآخی بەرزەی تێدا دەحەسایەوە.

خانە/xane: ن:[ ل][ خان+ ئە]

1 – ماڵ، بچووكی خانە.

2 – خەت دراوی چوارگۆشە.

خانە بەكۆڵ/xane bekoľ: ئانتـ :[ خانە+ بە+ كۆڵ] ئاوارە، بێلانە، بێماڵ، لانەواز.

خانەبگیر/xanebigîr: ئانفا:[ ڕامیا][  خانە+ بگیر( گرتن)] بەیدەست، بەیدەستكراو، خانەشاریی : گرتنی یەكێک و بەردەست كردنی لە خانووی خۆیدا، لەماڵی خۆدا بەیەخسیرگیراو. یان لە ژێرچاودێریی پیاوی میریی لەماڵی خۆدا.

خانەبگیركردن/xanebigîrkirdin: كتپ:[ خانە+ بگیر+ كردن] بەیدەست كردن، دەست بەسەرداگرتن( مرۆڤ لە خووی خۆیدا)، ژێرچاودێریی كردن لەلایەن میری یەوە، لەماڵی خۆدا بەیەخسیرگرتن.

خانەبێزار/xanebězar: ئانتـ:[ خانە+ بێزار] بەڕەڵا، لەماڵی خۆ وەڕس، لەماڵەخۆوەڕز.

خانەتۆرە/xanetore: نتـ: خانووچكەی منداڵان.

خانەتوولایی/xanetǔlayî: نتـ:[ واز] خانووچكە، گەمەیەكی منداڵانە.

خانەخراپ/xanexirap: ئانتـ:[ خانە+ خراپ]

1 – بێبەخت، كڵۆڵ.

2 – ماڵ وێران.

خانەخراپی/xanexirapî: نچ:[ خانەخراپ+ ئی] ماڵ وێرانی.

خانەخووە /xanexǔe: ئانتـ:[ كباک][ خانە+ خووە] خانەخووێ.

خانەخووەیی/xanxǔeyî: نچ:[ كباک][ خانەخووە+ ئیی] خانەخووێیی.

خانەخووێ/xanexǔě: نتـ:[ خانە+ خووێ] خانەخوێگ، خاوەن ماڵ، خاوەمی ماڵ بەمیوان.

خانەشار/xaneŝar: ن:[ رامیا] دەست بەسەر.{ گیوی. ل. 354}.  

خانەقا/xaneqa: ن:[ ئاین] خانەگا، خانگاه‌، لەنگەر : خانووێكی تایبەتییە یادی خودای تێدا دەكرێت، شوێن گوزەرانی شێخ و جێنشینەكانی نەخشبەندیانە.

خانەكولانە/xanekulane: نتـ: تی تی( مكـ) : گووتەیێكە بۆ چوونەوە و داكردنەوەی مریشكان بەكاردەبرێت، بۆ كولانەی خۆیان.

خانەكی/xanekî: نتـ: لیینی( هـ)، ماڵی، كەوی

خانەنشین/xaneniŝîn: ن:1- دێمانی( كباک)، كەسێكە هەمیشە لەماڵەوە بێت ودەرنەچێت. 2- لەكاردوورخراوە لە بەر پیری یان نەخۆشی.[ ئینگـ : Pension]

خانەنشین كردن/xaneniŝîn kirdin: كتپ:[ ماف][ ئینگـ : Retirement]{ ن. تاڵەبانی. ل. 32}.

خانەیی/xaneyî: نچ:[ كباش، فە] خانەكی، ماڵی، كەوی.

خانچیی/xančîy: نچ:[ خان+ تور: چیی] كاروانسەرادار، بەرێوبەری خان، سەرپەر شتێكەری خان.

خانگ/xanig: ن: یانە( هـ) : جێگەی حاوانەوە.

خانوو/xanû: ن:[ ئەند][ هـ ] خانک _ خانگ، خانە، خانیی، خینێگ( كباک)، ماڵ، یانە( هـ) : جێگەی حەوانەوەی مرۆڤ .

:: خانووی پڕ لە شووشە بەردێكی بەسە.

:: خانووی دووكەیبانۆ، خۆڵی تا ئەژنۆیە.

خانووانە/xanuwane: نتـ: [ ئاب] كرێ و باجی خانوو.

خانووبەرە/xanûbere: نتـ:[ خانو+ بەرە] خانی، خانووی گەورە، خانوونشینگە، ماڵ وحاڵ، مەڵبەند، نشینگە، یانە _ یانەومەنزڵ( هـ).

خانووچكە/xanûçike: نتـ:[ خانوو+ چكە]

1 – حەمامۆكە، خانوولە، خانەتۆرە، خانیلە، شافر، كۆخ _ كۆخك، كۆزلاخ، یانەقۆڵێ( هـ).

2 – ماڵك _ ماڵووكە_  ماڵۆچكە كە لە خۆڵ دروستكرابێت یان خانوونی بچكۆڵە كە منداڵان كایەی پێدەكەن.

3- ئالونەك(ل)، ئەلونەك.

خانوودروستكردن/xanûdirustkirdin: كتپ:[ خانوو+ دروست +  كردن] بنیادنان، خانووكردن، بناغەی خانوو دانان، دەست دانە خانوو كردن.

خانوو لەتەنەكە/xanûleteneke: نتـ: [ ئەند] بەنگەلە.  

خانووگەلی قوڕی/xanûgelî qurî: نتـ:[ ئەند] بیناگەلی هەڕەگی [ ئینگـ : Cob houses].

خانووی بەرز/xanîy berz: نتـ:[ ئەند] ئەپارتمانی چەند نهۆمی.[ ئینگـ : High-rise building، Block of flats، Towe block]

خانووی دووبنه‌ماڵه‌یی/xanûy dû binemaľe: نتـ:[ ئەند] ( بەدوو دەرگاوە) دوبلێکس. [ ئینگـ : Duplex].

خانەخوێ/xanexwê: نتـ: یانەوەی( هـ).

خانی/xanî: ن: خانوو.

خانیلە/xanîle: ن:[ خانی+ لە] خانووچكە.

.

.

__________________________

خانە 4 /xan: ن:

1 – چاوە، دەلاقە، كون.[ ئینگ: cell].

2 – چاوێك لە خشتە یان خشتەك : وەك جێ لە ئەژمارێدا.

<<

لە خانەی یەكەمدا جێگای 1یەكە.

لەخانەی دووەمدا جێگای 10دەیە.

لە خانەی سێیەمداجێگای 100.

لەخانەی چوارەمندا جێگای 1000 هەزارە…

ئیتر.

.

1 10 100 1000

.

3 – ڕیز.

خانەخانە/xanexane:ئانتـ:[ خانە(خان+ ئە)+ خانە] بەش بەش، نینە نینە.

خانەخانەكردن/xanexanekirdin: كتپ:[ خانە(خان+ ئە)+ خانـە+ كردن] بەش بەش كردن.

خانخان/xanxan: ئان :

1 – چاوەچاوە، خانەخانە.

2 – خەت خەتی چواركۆشە لەسەر تەختەی دامەو شەترەنج.

.

.

.

.