ژوور/jûr: ن:[ کە ][ ئەند ] ئۆدە _ هۆدە، چاوە( دەر)، دەق، دیو. [ ئینگـ : Chamber , Room].

.

ژووری ئاوردوو/jûrî awrdû: ن: دیوی ئاوردوو، چیلیان.

ژووری بازرگانی/jûrî bazirganî: نتـ:[ ئاب]

ژووری بچووک/jûrî biçûk: ن: دوێر : ژووری بچوكی ته‌نیشتی چیشتخانه كه له‌ وێدا قازان و مه‌نجڵی تێدا خاوێن و ئه‌مبار ده‌كرێت.[ ئینگـ : Scullery].

ژووری پێشوازی/jûrî pêşwazî: نتـ: دیوی پێشوازی. [ ئینگـ : Living room].

ژووری تاریک/jûrî tarîk: نتـ:.[ ئینگـ : Dark room]

ژووری تایبەتی/jûrî tayibetî: نتـ: کابینە.[ ئینگـ : Cabin]

ژووری خۆشووشتن/jûrî xoşûştin: ن:  ئاوده‌ستخانه، بانێو، ته‌والێت، حه‌مام، گه‌رماوه.[ ئینگـ : Bathroom ].

ژووری دانیشتن/jûrî danîştin: نتـ: دیوه‌خان. [ ئینگـ : Living room].

ژووری ده‌نگوباس/jûrî dengûbas: نتـ: [ ئینگـ : Newsroom]

ژووری نانخواردن/jûrî nanxiwardin: ن:[ ئەند]: دیوی سفرە.

ژووری نووستن/jûrî nûstin: ن: دیوی خه‌وتن. [ ئینگـ : Bedroom].

.

.

.

.