ژوور/jûr: ن:[ کە ][ ئەند ] ئۆدە _ هۆدە، چاوە( دەر)، دەق، دیو.[ ئینگـ: Chamber ,Room].

ژووری ئاوردوو/jûrî awrdû: نتـ: دیوی ئاوردوو، چیلیان.

ژووری بازرگانی/jûrî bazirganî: نتـ:[ ئاب]

ژووری بچووک/jûrî biçûk: نتـ: دوێر: ژووری بچوكی ته‌نیشتی چیشتخانه كه له‌ وێدا قازان و مه‌نجڵی تێدا خاوێن و ئه‌مبار ده‌كرێت.[ ئینگـ : Scullery].

ژووری پێشوازی/jûrî pêşwazî: نتـ: دیوی پێشوازی.[ ئینگـ: Living room].

ژووری تاریک/jûrî tarîk: نتـ:.[ ئینگـ: Dark room]

ژووری تایبەتی/jûrî tayibetî: نتـ: کابینە.[ ئینگـ: Cabin]

ژووری خۆشووشتن/jûrî xoşûştin: نتـ: ئاوده‌ستخانه، بانێو، ته‌والێت، حه‌مام، گه‌رماوه.[ ئینگـ: Bathroom ].

ژووری دانیشتن/jûrî danîştin: نتـ: دیوه‌خان.[ ئینگـ: Living room].

ژووری ده‌نگوباس/jûrî dengûbas: نتـ:[ ئینگـ: Newsroom]

ژووری نانخواردن/jûrî nanxiwardin: نتـ:[ ئەند] دیوی سفرە.

ژووری نووستن/jûrî nûstin: نتـ: دیوی خه‌وتن.[ ئینگـ: Bedroom].

.

.

_____________

ژوور/jûr: ن:[ توێ][ ئینگـ: Camera].

ژووری پێشەوە/jûrî pêşewe: نتـ:[ توێ][ ئینگـ: Camera anterior bulbi].

ژووری پێشەوەی چاو/jûrî pêşewey çaw: نتـ:[ توێ][ ئینگـ: Camera oculi anterior].

ژووری پشتەوەی چاو/jûrî piştewey çaw: نتـ:[ توێ][ ئینگـ: Camera oculi posterior].

ژووری تاریک/jûrî tarîk: نتـ:[ توێ][ ئینگـ: Camera obsulara].

ژووری ڕووناک/jûrî řûnak: نتـ:[ توێ][ ئینگـ: Camera lucida].

.

.