ژوور/jûr: ن:[ کە ][ ئەند ] دیو، ئۆدە، چاوە (دەر)، دەق. [ ئینگـ : Chamber].

.

ژووری ئاوردوو/jŭrî awrdû: ن: دیوی ئاوردوو، چیلیان.

ژووری بازرگانی/jŭrî bazirganî: نتـ:[ ئاب]

ژووری بچووك/jŭrî bičǔk: ن: دوێر : ژووری بچوكی ته‌نیشتی چیشتخانه كه له‌ وێدا قازان و مه‌نجڵی تێدا خاوێن و ئه‌مبار ده‌كرێت.[ ئینگـ : Scullery].

ژووری پێشوازی/jŭrî pêšwazî: نتـ: دیوی پێشوازی. [ ئینگـ : Living room].

ژووری خۆشووشتن/jŭrî xošûštin: ن:  ئاوده‌ستخانه، بانێو، ته‌والێت، حه‌مام، گه‌رماوه.[ ئینگـ : Bathroom ].

ژووری دانیشتن/jŭrî danîštin: نتـ: دیوه‌خان. [ ئینگـ : Living room].

ژووری ده‌نگوباس/jŭrî dengûbas: نتـ: [ ئینگـ : Newsroom]

ژووری نانخواردن/jŭrî nanxiwardin: ن:[ ئەند]: دیوی سفرە.

ژووری نووستن/jŭrî nûstin: ن: دیوی خه‌وتن. [ ئینگـ : Bedroom].

.

.

.

.

.

.