توور¹/tǔr: ن:[ ل : تورە، تات: توەرە، ماز : تورە، فار : تووبرە. گیل : تووربە] توورك( كباك)، تۆربە، توورەكە، توربێن، تۆرەكە( هـ)، تۆرڤك( زا)]

1 – كیسەیەك كە كەرەستە یا تێشووی تێبنێن و بۆ سەفەر یان شوێنی دیكە دەگەڵ خۆ یان بیبەن.

2 – كیسەی ئالیك و جۆی ئەسپ و ووڵاغ كە دەملی دەكەن.

.

.

_____________________________

توور²/tǔr: ن: بۆنە( مكـ)، ئەسپڕو، بیانوو _ بیانگ، بەهانە، بۆخاتری، گەزەك، دەش، لەبەر، هۆ، مایە.

.

.

____________________________

توور³/tǔr: ن:[ ڕوو][ تەب: تەرەب. گیل: تورب، تورف، تەرف فار : تۆرب.كرما: تۆرپ. تات: تۆرپە، ل: ترپ، تڤر: تەڤرك، ترپ( كباك)، توور ( كناو)، ترب، ترپ، ترەوی( هـ)] گیایەكی دەسچێنی یەك ساڵەیە، گەڵای گەورەیە، گوڵەكەی سپی یا بنەوشە، بنكێكی گەورەی خأیا درێژدەكات ، سپی یان ڕەشە، تامی توندودەگەڵ چێشت بەرووتی دەخورێت.[ Bot : Raphanus].

تووری ڕەش/tǔrî řeš: نتـ:[ ڕوو] جۆرێك توورە كە توكڵەكەی ڕەشە و دەرمانێكی باشە بۆ بەردی گوورچیلە ونێرڤ( ئەعساب). [ Bot : Raphanus niger]

تووری سوور /tǔrî sǔr: نتـ: [ ڕوو] جۆرێك توورە، بەڵام بنكی زۆر چووكترە وڕەنگی سوورە و بەشێكە لە سەوزی خواردن و گەڵاكەشی دەخورێت.[ Bot : Raphanus sativus]

.

.

_____________________________

توور4/tǔr: ن:[ فەر: tur] گەڕان وگەشت لە وڵاتی دیكە و هەندەران دەگەڵ تاقمێكی دیكە كە شەریكە یا كەسێك پێكی هێنابێت.

.

.

____________________________

توور5/tǔr: ن:[ كباك] تۆڕ.

توورڤان/tǔr: ئانتـ:[ باد][ توور+ڤان] وێژەوان، تۆڕەوان: كەسێكە بە تۆڕی ڕاوە ماسی یان پەڵەووران بكات.

.

.

.

.

.