جووڵە/cûľe: نتـ:[ جووڵ+ ئە] ئاخێز( گۆ)، بڕست، بزاڤ، بزاووز، بزووتنەوە، پەلەك( كهـ)، توانا، جم، چرچە، خوست، داینامیكی، شۆرش، فززە، كار، لەرزە، لەخش، هەژان.

:: پەلەكم بڕیا فرە ڕاكردم.

جووڵە جووڵ/cûľe cûľ: ئانتـ:[ جووڵە+ جووڵ] لەرزەلەرز، بزاووز: جووڵەی یەك لە دوای یەكتری

جووڵەدار/cûľedar: ئانتـ:[ جووڵ+ دار] بەجووڵە، بزۆک.[ ئینگـ : dynamic] .

جووڵەر/cûľer: نتـ:[ جووڵ+ ئەر] گەڕۆک.[ ئینگـ : fluid]{ ف. شەریفی، ل، 160}.

جووڵە كردن/cûľekirdin: كتپ:[ جووڵە+ كردن] جووڵاندنەوەی چشت.

جووڵە لێبڕان/cûľelěbiřan: كتپ:[جووڵە+ لێ+ بڕان( بڕین)] پەلەک بڕیان، لە هەڕەكەكەوتن.

.

                         گوڵبژێرێك لە جۆرەكانی جووڵە                     

جووڵە تەوژم/cûľe tewijm: نتـ:[ فیز] بەتایبەتی لە موگناكارەبایی كە جووڵەی تەوژمی كە بۆخۆی زاراوەیەكی پێوەر یان جێگیر نیە لە گەردیلەی بارگەكراو بەهۆی كەمایسی لە خودی خۆییدا. [ ئینگـ : Kinetic momentum]

جووڵەزانی/cûľezanî: نتـ:[ فیز]

1 – [ ئینگـ :  Kinematics] .

2 –  زنستی جووڵە.[ ئینگـ : Dynamics]

جووڵە وزە/cûľe wize: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : Kinetic energy] .

جووڵەی بازنەیی/cûľey bezneyî: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : circular motion].

جووڵەی بەپات/cûľey bepat: نتـ:[ فیز] جوولەی ماوەیی، كاتی.[ ئینگـ : periodic motion ]

جووڵەی بەلەرە/cûľey belere: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : motion vibrational ، oscillating].

جووڵەی بەخوڵ/cûľey bexul: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : rotational motion].

جووڵەی بەسووڕ/cûľey bexul: نتـ:[ فیز] لە ئەنجامی چەقەهێز( Fc)ەوە دروست دەبێت. [ ئینگـ : ].

جووڵەی بەشەپۆڵ/cûľey bešoľ: نتـ:[ فیز] جووڵانی شەپۆڵی.[ ئینگـ : wave motion].

جووڵەی بەهێڵ/cûeyľey be hěľ: نتـ:[ فیز] جووڵەی بەهێڵ، هێز دروستی دەکات. [ ئینگـ : linear motion].

جووڵەی بێپات/cûľey běpat: نتـ:[ فیز] جوولەی بێماوەیی، جوولەی بێ وەختی.[ ئینگـ : aperiodic motion]

جووڵەی بێ تاودانی ڕێک/cûľey bě tawdanî řěk: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : uniform motion] .

جووڵەی ڕووكەش/cûľey řûkeŝ: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : apparent motion] .

جووڵەی ڕێک/cûľey řěk: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : uniform motion] .

جووڵەی سەرەو ژووری ئاو/cûľey serewjûrî aw: نتـ:[ جێۆ] ئەو هەڵچوونەیە لە ژێر زەریاكانەوە بەرە و كەناری كێشوەرەكان ئاو دێتەسەر. [ ئینگـ : upwelling]{ ئاو. ل. 364}

جووڵەی كلاسیكی ناهارمۆنی/cûľey klasîkî naharmonî: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : classic anharmonic motion] .

جووڵەی گۆشەیی/cûľey gošeyî: نتـ:[ فیز] گۆشەجووڵە. [ ئینگـ : angular motion] .

جووڵەی گێژەک/cûľey gějek: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : vortex motion] .

جووڵەی ناسەربەست/cûľey naserbest: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : constraned motion] .

جووڵەی هارمۆنی سادە/cûľey harmonî sade: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : sipmle harmonic motion ]

جووڵەی هارمۆنی كپكراو/cûľey harmonî kipkiraw: نتـ:[ فیز] جوولەی هارمۆنی كپبوو [ ئینگـ : sipmle harmonic motion ] .

جووڵەی هەرەمەكی/cûľey heřemekî: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : random motion] .

جووڵەی هەمیشەیی/cûľey be: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : perpetual motion ]

جووڵەی بازنەیی/cûľey bezneyî: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : circular motion] .

جووڵەیی/cûľeyî: نتـ:[ فیز] بەجووڵە.[ ئینگـ : dynamic]

.

بێجووڵە/bêcûľe: ئانتـ: بێجمە، بێهەست، ناچالاک، ڕەق.

.

.

.

.