بانەوانک/banewanik: ن:[ زیند] بانبانک _  بانەوانک، جرجەمشک، ڕسک، ڕستی: گیاندارێكی كێوییە لە شێوەی سمۆرە، دەستەكانی لە قاچی كورتترن، بەگوێرەی وەرز ڕەنگی دەگۆڕێت، كەوڵەكەی بۆ گەڵێک شت دروست كردن بەكاردێت وەک بەرگەكاڵان. لە زمستاندا ڕەنگی سپی و جوانە بۆیە ڕاوكەر ڕاوی زیاتر دەكەن، لە نێو مێرگ و كەڵەكە بەردان دەژێت.[  Zoo : Herpestes].

.

.

.

.