خانوو/xanû: ن:[ ئەند][ هـ ] cYgeeخانە، خانک _ خانگ، خانیی، خینێگ( كباک)، ماڵ، یانە( هـ) یانەێ : جێگەی حەوانەوەی مرۆڤ .[ ئینگـ : dwelling]

:: خانووی پڕ لە شووشە بەردێكی بەسە.

:: خانووی دووكەیبانۆ، خۆڵی تا ئەژنۆیە.

خانووانە/xanuwane: نتـ: [ ئاب] كرێ و باجی خانوو.

خانووبەرە/xanûbere: نتـ:[ خانو+ بەرە]

1 –  خانووی گەورە، خانوونشینگە، ماڵوحاڵ، مەڵبەند، نشینگە، یانەومەنزڵ( هـ).

2 – سامان، مڵک، زه‌وی‌وزار.[ ئینگـ : Property].

خانووچكە/xanûçike: نتـ:[ خانوو+ چكە]

1 – حەمامۆكە، خانوولە، خانەتۆرە، خانیلە، شافر، كۆخ _ كۆخک، كۆزلاخ، یانەقۆڵێ( هـ).

2 – ماڵک _ ماڵووكە_  ماڵۆچكە كە لە خۆڵ دروستكرابێت یان خانوونی بچكۆڵە كە منداڵان كایەی پێدەكەن.

3 – ئالونەک(ل)، ئەلونەک.

خانوو دروستكردن/xanû dirustkirdin: كتپ:[ خانوو+ دروست +  كردن] بنیادنان، خانووكردن، بناغەی خانوو دانان، دەست دانەخانوو كردن.

خانوو لەتەنەكە/xanû le teneke: نتـ: [ ئەند] بەنگەلە.  

خانووگەلی قوڕی/xanû gelî quřî: نتـ:[ ئەند] بیناگەلی هەڕەگی [ ئینگـ : Cob houses].

خانووی بەرز/xanûy beriz: نتـ:[ ئەند] ئەپارتمانی چەند نهۆمی.[ ئینگـ : High-rise building، Block of flats، Towe block]

خانووی دووبنه‌ماڵه‌یی/xanûy dû binemaľeyî: نتـ:[ ئەند] ( بەدوو دەرگاوە)دوبلێکس. [ ئینگـ : Duplex].

خانی/xanî: ن: خانوو.

خانیلە/xanîle: ن:[ خانی+ لە] خانووچكە.

.

.

.

.