هه‌ڵه‌بڕ/heľebiř: نفا:[ ڕۆژنا][ هەڵە+ بڕ( بڕین)] بژارکه‌ر، هه‌ڵوه‌ژار، هەڵەچن، هەڵەگر.[ ئینگـ : editor]

1 – که‌سێ که‌ کاری ڕێکوپێککردن و ئاماده‌کردنی فیلمێک ده‌کات.

 2 – جۆره‌ پرۆگرامێکه‌‌ که‌ بۆ ڕێکوپێککردن و بڕین و چاککردن و ئاماده‌کردنی فیلم به‌کاردەبرێت.

هه‌ڵه‌بڕی/heľebiřî: نچ:[ ڕۆژنا][ هەڵەبڕ+ ی] هەڵەچنی، هەڵەگری. [ ئینگـ : edit] 

هه‌ڵه‌بڕین/heľebiřîn: نفا:[ ڕۆژنا]هەڵە+ بڕین] هەڵەچنین، هەڵەگرتن.

.

.

.

.