دانە/dane: ن:[ پهـ : دانەک] دانک، دەنک، دەندک، ڕەژک، قل، لڤ، دەنكێک لە تشتێک. 

هاوكاری ژمارە :

:: یەكدانە

:: دوودانە

:: هەشت دانە      

دانەدانە/danedane: ئانتـ: یەکیەک

دانەدانەبوون/danedanebûn: کتن: یەکیەکبوون، ووردبوون.

دانەدانەكردن/danedanekirdin: کتپ: یەکیەکردن.

.

.

_____________________

دانە/dane: ن: بەند، بڕگە.[ ئینگـ : item]

دانەکردن/dane: ن: بەندکرن( کباک).[ ئینگـ : itemization]

دانەکردن/dane: کتپ: بەندکرن( کباک).[ ئینگـ : itemizing]

دانەکردوو/dane: ئانفا: بەندکری( کباک).[ ئینگـ : itemized]

دەیکاتەدانە/dane: ف: بەند دکت، خشتەکدت.[ ئینگـ : itemize]

.

.

_______________________

دانە/dane: ن:

1 – ئاسنی لخاو كە دەچێتە نێودەمی یەكسمەوە. 

2 – تەختەی لای ژوورەوەی مەرەزە. 

3 – شەنەی تەون: واتا شتێكە وەک شانە بەڵام درێژترە و گەورەترە هەودای ڕایەڵی تەنراوی پێادا هاتوچۆ دەكات لەلای جۆڵاوە. 

4 – دەرمانی ڕەنگ بۆ ڕەنگ كردنی پەز. 

5 – تانەی چاو. 

6 – بەردێكی بەنرخە. 

7 – توێم، تۆم، هێلكە. 

8 – چەشە: دانەیێكە لەسەر داو و تەپكەی دانرێت.

.

.

________________________________

دانە/dane: نتـ:[ كشت][ دان+ ئە]

1 – تۆو، لب، دەنكە گەنم : دەنكە دانەوێڵە. 

2 – چینە.

دانەخواردن/dane: كتن:[ دانە+ خورادن]

دانەخوراندن/dane: كتپ:[ دانە+ خوراندن]

دانەدار/dane: ئانتـ:[ دانە+ دار]        

.

دانی لۆكە/ dane: نتـ:

دانی هەرمێ/ dane: نتـ: