بووز¹/bûz: ن:[ هـ] بز(کک)، بزە، بڤز، چووز.  

بووزپێوەکردن/bûzpêwekirdin: کتپ: چووزپێوەکردن.

.

.

___________________  

بووز²/bûz: ن:[ ڕوو] بەووز، بزۆ، بڤز، بوور، بناڤ، تۆف، ناڕەوەن : دارێکی خۆڕسکە، زۆر بەرز نابێتەوە و لە مێشە و دارستان و لێرەوار دەڕوێت، گەڵاکانی وەک گەڵای توو وایە. هەندێک لە گەڵاکانی وەک تۆپ خڕدەبنەوە و کە نێوەکەی پڕدەبێت  لەگەرای مێشولە، لە کوردستان زۆرە و پتر بۆ سووتاندن کەڵکی لێوەردەگرن.[ Bot : Ulmus].       

دارەبووز/bûz: نتـ:[ ڕوو] دارتۆفانە.              

.

.

___________________

بووز³/bûz: ن:[ تو: buz] سەهۆڵ.

.

.

.

.