قومار/qumar: ن:[ واز] 

1 – گەمەکردن لەسەر پارە.  

2 – فڕتوفێڵ، فشە،

3 – گاڵتە، یاری، کایە. 

قومارباز/qumarbaz: ئانفا:[ واز] قومارچی، مەردومی فێڵباز، دەغەڵ، قەشقە، ناڕاست.  

قوماربازی/qumarbazî: نچ:[ واز] قومارچێتی، دەغەڵی، قەسقەیی، ناراستی، فێڵبازی.{ گیو، ل، 721} 

قومارچی/qumarçî: نتـ:[ واز] قومارباز، قومارکار : کەسێک پیشەی قومارکردن بێت. 

قومارچێتی/qumarçêtî: نچ:[ واز] قوماربازی : ئەوەی پەیوەندی بە قومارەوە هەبێت 

قومارخانە/qumarxane: نتـ:[ واز] قومارگە، کازینۆ.  

قومارکار/qumarkar: نفا:[ واز] قومارکەر.  

قومارکەر/qumarker: نفا:[ واز] قومارباز.  

قومار کردن/qumarkirdin: کتپ:[ واز] قومارکردن لەسەر پارە، خەریکی قوماربوون. 

.

 زاراوەی قومار لە واتای جیاجیا دا 

تاس/tas: ن:[ واز] زار : مۆرەیەکی چووکی شەشەپەڕە کە لەیەک هەتا شەشی لەسەرنەخش کراوە و بۆ کایە و قومار کەڵکی لێوەردەگرن. 

دۆڕان لە قوماردا/dořan le qumar da: کتپ:[ واز] پەسكەوتن، وە دواوەكەوتن لە یاری قوماردا.

دۆڕاندن لە قوماردا/ le qumar da: کتپ:[ واز] پەسی ( ئەردە)، دانان، دانیان.

لاج لاج/lac lac: ن:[ واز][ کە] کەسێک وەستا بێت قوماربازی یان کەسێکە سەری لە قومار باش دەربچێت. 

لە قومار دۆڕاندن/le qumar dořandin: کتن:[ واز] لەدستچوون و زیان کردن.  

لە قومارێدا بردنەوە/le qumarêda birdinewe: کتن:[ واز] بردنەوە _ برنەڤە( کباک) : قازانج کردن،  

لە قومارێدا هاوبەشی کردن/le qumarêda hawbeşî kirdin: کتپ:[ واز] پاڤان( کباک)

.

.

.