هاوهێز/hawhêz: نتـ:[ فیز][ هاو+ هێز] هاولف، هەڤ هێزی، 

هاوهێزایەتی/hawhêzayetî: نتـ:[ فیز][ هاوهێز+ ئایەتی] یەکەیا لێکدانا( پێکهینانا) فرەهی یێ، هەڤ هێزی.[ ئینگـ : valency] 

هاوهێزی/hawhêzî: نتـ:[ فیز][ هاو+ هێز]  ڤالێنسی : ژماەری ئەو ئەتۆمە هایدرۆجینانەی کە لە گەڵ یەک ئەتۆم لە ماددەیەکی ساکار ( توخم) یەک دەگرن.[ ئینگـ : valence]

   هەندێ لە جۆرەکانی هاوهێزی

هاوهێزی ئێلێکترۆنی/hawhêzî êlêktronî: نتـ:[ فیز][ هاو+ هێز].[ ئینگـ : valence electron ]

هاوهێزی بلووری/hawhêzî bilûrî: نتـ:[ فیز][ هاوهێزی+ بلووری] بەلوورا هەڤ هێز.[ ئینگـ : valence crystal ]

هاوهێزی کارەبایی/hawhêzî karebayî: نتـ:[ هاو+ هێز] 

هاوهێزی هاوبەش/hawhêzî hawbeş: نتـ:[ فیز][ هاو+ هێز] ڤالێنسی هاوبەش.  

بەرگ ئاستی هاوهێزی/berg astî hawhêzî: نتـ:[ فیز][ هاو+ هێز].[ ئینگـ : valence band]

پێوانە هاوهێزەکان/pêwane hawhêzekan: نتـ:[ پێوانە+ هاوهێزەکان] پێوانە بەرامبەرەکان. [ ئینگـ : Equivalent weight]. 

گۆشەکانی هاوهێزی/goşekanî hawhêzî: نتـ:[ فیز][ گۆشەکانی + هاوهێزی] گۆشەیێن هەڤ هێز.[ ئینگـ : valence angles]. 

.

.

.

.