ئاشفته‌/aşifte: ئان:{{ ته‌ر، تر }{ ته‌رین، ترین }}[ رۆژک، سنـ] ‌

1-  ئاشوفتە _ ئاشووفتە، پەرێشان، په‌شۆکاو، ڕەنجاو، گێژ، په‌شێو.

{

مەششاطە کە شانەی لەسەری زولفی صەنەم دا

ئاشفتەگی یی حاڵی( وەفایی) لە قەڵەم دا

}{ وەفایی}

2 – ئاڵۆز، شێواو، شڵه‌قاو : تێکه‌ڵ و پێکه‌ڵ.

:: به‌ڵێ دز بازڕا ئاشفته‌ی ده‌وێت.

ئاشفتاندن/aşiftandin: کتپ:[ کباک]

ئاشفته‌به‌خت/aşifte bext: ئانتـ: بێ شانس، به‌دبه‌خت.

ئاشفته‌حاڵ/aşifte ĥaľ: ئانتـ: سه‌رلێشێواو، سه‌رسام.

ئاشفته‌خوو/aşifte xû: ئانتـ: مرۆ‌ڤی توند و تیژ و تووڕه‌.

ئاشفته‌ڕا/aşifteřa: نتـ: دوودڵ : ئه‌وه‌ی له‌کردن و نه‌کردنی کارێک دوو دڵ بێت و نه‌توانێت بڕیارییه‌کێکیان بدات.

ئاشفته‌سامان/aşifte saman: ئانتـ: هه‌ژار و نه‌دار.

ئاشفتین/aşiftîn: کتپ:[ کباک]

.

.

.

.