ئانین/anîn: کتن:[ کباک] ئاردن، ئارڎەی( هـ)، ئاورڎەی( هـ) _ ئاوردن، هانین، هێنان( کناو)، هاوردن

ئانینبه‌ر/anînber: کتپ:[ کباک] هێنانه‌به‌ر.

ئانینجهـ/anîncih: کتپ:[ کباک] هێنانه‌جێ.

ئانینخار/anînxar: کتپ:[ کباک] هێنانه‌خوار.

ئانینده‌ر/anînder: کتپ:[ کباک] ده‌رهێنان.

ئانین دنێ/anîndinê: کتپ:[ کباک] هێنانه‌دونیا.

ئانین شوندا/anînşundê: کتپ:[ کباک] هێنانه‌شوێن خۆی.

ئانین و برن/anîn û birin: کتپ:[ کباک] هێنان وبردن.

بەکارئانین/bekaranîn: کتپ:[ کباک][ بەکار+ ئانین] بەکارهێنان.  

هل ئانین/hilanîn: کتن:[ کباک][هل+ ئانین]

1 – بڵندکرن:Bilindkirin، راکرن:Rakirin، راهژتن:Rahijtin.  

2 – تۆل هل ئانین:Tolhilanîn، تۆلەڤەکرن:tolevekirin. 

:: ئەز د هلینم : ez di hilînim. 

:: ئەم د هلینن: em di hilînin

:: ب هلینە: bi hilîne.{ فەرهەنگا کامێران، ل، 325}

.

.

.

.