تێبڕان/têbiřan: كتپ:[ تێ+ بڕان( بڕین)] تێڕاكران، تێڕۆكران، لەنێونران.

تێبڕاندن/têbiřandin: كتپ: تێكوناندن، تێكونانن.

تێبڕین/têbiřîn: كتپ: بەزۆری چتێك لە ناو چشتێكیترنان بەتوندی، تێكوتان.

.

.

.

.