ئۆباڵ/obaľ: ن:[ ماف][ ئۆ( هۆ)+ باڵئازوباز _ ئازوبه‌ز، ئۆبار( هلـ)، وه‌بالبه‌زه‌، سه‌وس، سووچ، گەردن : سزا و به‌رپرسیارێتی ئه‌نجامی خراپ كه‌له‌كردن یان نه‌كردن كارێک ده‌وه‌شێته‌وه‌. [ ئینگـ : Conscience ][ ع : الذمة]

:: لە ئەستۆدابوون.[ ئینگـ : Patrimony ]

:: ئۆباڵم به‌ گه‌ردنت، ئه‌گه‌ر راست نه‌ڵێیت.

3 – ته‌ڵه‌زگه‌، ڕووشه‌، گێچه‌ڵ، وه‌ی.

{

كوشته‌ی فیڕاقی تۆیه‌ عیلاجی ئه‌گه‌ر نه‌كه‌ی

ئۆبالـی به‌و مله‌ت كه‌ دڵێی نێركه‌ كاردووه

‌}{ ره‌زا}.

ئۆباڵپاكی/obaľpakî: نتـ:[ ئۆباڵ+ پاک+ ی] گەردن ئازادی.[ ئینگـ : Quitus, discharge][ ع : براءة الذمة]

ئۆباڵكڕین/obaľ kiřîn: کتن:[ ئۆباڵ+ کرین]  [ ع : شراء الذمم ]

لە ئۆباڵی تۆژینەوەدا/le obaľî tojîneweda: ن:[ ئۆ( هۆ)+ باڵ] [ ع : علی ذمة التحقیق]

.

.

.

.