ئاباد/abad: نتـ:[ فار: اباد( ئاب+ اد _ ات)] ئابات، ئاوەدان : جێگایەک به ‌ئاو و گیا بێت، پێچەوانەی وێران. واتا ئاوخۆشکردن له‌ جێگایه‌ک: کانی، بیر، یا چه‌م بێت.

.

.

___________

ئاباڎ/abađ: ن:[ ع : الاباء] باپیران.

ئاباڎۆ/abađo: ئاکتـ: لەباپیرانەوە.

ئاباڎەرە/abađere: شڕ: لە باپیراندا لە سەرەوە بۆ خوارەوە.

ئاباڎەنە/abađene: شڕ: لە ناو باپیراندا.

ئاباڎۆری/abađorî: شڕ: لە باپیراندا لە خوارەوە بۆ سەرەوە.

.

.

_________________

ئابادبۊن/abadbün: کتن:

.

.

.

.

{ فەرهەنگی وشەنامە، بێدار}