ئێسک/êsk: ن:[ توێ][ ئاڤێستایی : itsa،atsa، uHa:  ئه‌ستی،  پهـ  : که‌سته‌ک ، astā] ئاسته‌، ئاستک، ئەستە _ ئێسته‌( هه‌کاری)، ئێستک، ئیسخوان، ئێسقان _ سووقان( ککـ )، سوقان _ ئێستخوان، ( شکاک)_ پێشه‌سخان( هـ)، پیشە، سنچان( کهـ)، که‌شم _ نه‌شم، هێسک( کباک )_ هێستک_  هه‌ستوو _ هێستی، هه‌ستی : ئه‌و شته‌ ڕه‌ق و سه‌خته‌یه‌ که‌ په‌یکه‌ری له‌شی مرۆ‌ڤ و گیاندارانی تری یان خاوه‌ن تیغه‌ره‌ پشتی لێ پێکهاتووه‌ و نه‌رمایی له‌ش( گۆشت و …)به‌ ئه‌وه ‌وه‌ ڕاوه‌ستاون له‌ فۆسفات و کاربۆناتی کالیسیۆم دروست بووه‌، ده‌ره‌وه‌ی ئێسک سه‌خته‌ و له‌ ناوه‌وه‌ به ‌شێکی ته‌ڕ و نه‌رمتر( مۆخ) هه‌یه‌.

ئێسکەپەیکەر/ěske peyker: نتـ:[ توێ] 

ئێسکی ئیسفەجی/ěskî îsfenicî: نتـ:[ توێ][ ئێسک + ی+ ئیسفەنج+ ی]

ئێسکی پتەو/ěskî pitew: نتـ:[ توێ] ماددەیەکی ڕەق و چڕە کە تەوەرەی درێژە ئێسک پێک دێنێت.{ فرمانی : یارمەتی ئێسک دەدات کە بەرگەی ئەو هێز و کارانە دەگرێت کە مرۆڤ پێیهەڵدەستێت}.

بەرگەئێسک/berge ěsk: نتـ:[ توێ] پەردەیەکی بەهێزە کە ڕووی ئێسک دادەپۆشێت. { فرمانی : لوولەی خوێنی تێدایە کە خۆراکە ماددەکان بۆ ئێسک دەگوازێتەوە. ( ) دەمارەخانەکانی تێدایە کە ئازارە ڕاگەیاندراوەکان دەگوێزێتەوە. ( ) پارێزگاری ئێسک دەکات و یارمەتی زوو جاک بوونەوە دەدەات دوای شکان}

جۆگەی هاڤەرس/cogey Haveris: نتـ:[ توێ] جەگەی تەسک و باریکن کە لوولوکانی خوێن پێیدا تێپەڕ دەبێت، بۆ گواستنەوەی خۆراکە ماددەکان بۆ ئێسکە شانەی زیندوو.

کەلێنەکانی ئێسک/kelênekanî ěsk: نتـ:[ توێ]

لوولەکانی ناوئێسک/lûlekanî naw ěsk: نتـ:[ توێ] پەڕەکان پێکهاتووە لە کریستاڵی خۆیی و ڕیشاڵی پرۆتینی.

کاتێک دوو سەری ئێسک دەگەن بەیەک پێی دەگووترێت جومگە. لە لەشی گیانلەبەردا سێ جۆری جومگە هەس.

2 – [ مجـ] بیجم و شێوه‌ی مرۆ‌ڤ، ڕه‌نگ و ڕوخسار.

.

ئێسکووک/ěskûk: وه‌ک ئێسک.

ئێسک ئەستووربوون/êsk estûrbûn: کتن:[ توێ][ ئینگـ : Acromegaly]  

ئێسکەگەورە/êske gewre: ن:[ توێ]. ئێسکە گەورە لە مەچەکدا سەری هەیە : سەردار .[ ئینگـ : Capitatum].

ئێسک پووکی/ěskî pûkî: نتـ:[ توێ] ئیستۆپۆرۆز .[ ئینگ: Oesteoporois].

ئێسک پێکەوە نووسان/ěsk pêkewe nûsan: کتن:[ توێ].

ئێسک گره‌وه‌/ěsk girewe: نتـ:[ توێ][ ئێسک+ گره‌وه‌( گرتنه‌وه‌)] هه‌ستی ‌ڤه‌گر، به‌یتال.

ئێسک گرتنه‌وه‌/ ěsk grtinewe: کتن:[ ئێسک+ گرتنه‌وه‌] گرتنه‌وه‌ی ئێسکی شکاو، ئێسقان گرتنه‌ وه‌، ئێسک به‌ند کردن.

ئێسک نه‌رمی/ěskî nermî : نتـ:[ توێ]  .[ ئینگ: Rickets].

ئێسکۆکه‌/ěskoke: نتـ:[ توێ] ورده‌ ئێسک.

ئێسکۆله/êskole: ن:[ توێ] لولاک ، ئێسکی وورد. [ ئینگـ : leg pipe ، bonelet].

ئێسک و پرووسک/ěsk û prǔsk: نتـ:[ ئێسک+ و+ پرووسک ]  ئێسقانی پوواوی رزیو.

:  فلان که‌س ده‌مێکه‌ مردووه‌ ئێستا ئێسک و پرووسکیشی نه‌ماوه‌. پاشماوه‌ی مردووی.

ئێسک و پێست/ěsk ǔ pěst : ئانتـ: کز ولاواز. بوونه‌ به‌ ئێسک، هه‌و کردنی ئێسک.

. 

.

__________________________________

ئێسکاندنی درزەکانی کەللە/ěskandinî dirzekanî kelile: نتـ:[ توێ][ ئینگ: craniostosis]{ پەزیشکی، ل، ٩٩}.

.

بێ ئێسک/bê êsk: نتـ:[ توێ].[ ئینگـ : free leg ].

بنی کلک/kilik: نتـ:[ توێ] ئێسکی کلک.[ ئینگـ : Coccyx, Tailbone]

بوون به‌ئێسک/n be ěsk: کتن:[ بوون + به‌ + ئێسک ]  

1- دروست بوونی ئێسقان.

2 – [ مجـ] ڕەپ بوون.

بێرگما/běrgima: ن:[ توێ] ئێسکی سەری منداڵ کەیەشتا نەرمە.

پەیکەری ئێسکی/peyikerî êsk: نتـ:[ توێ].[ ئینگـ : bone Rangel ].

دوومەڵی ئێسک/dûmeľî êsk:  نتـ:[ توێ][ نخ][ دوومەڵ+ ی+ ئێسک ] ئێسکەدوومەڵ.[ ئینگـ : Bone Abscess ، Osteomyelitis].

مۆخی ئێسک/moxî êsk: نتـ:[ توێ].[ ئینگـ : bone marrow ].

نەخۆشیی ئێسک/nexošî ěsk: نتـ:[ توێ] [ ئینگـ : osteopathy]

.

.

.

.

.