ڕێبەر/řêber: نتـ:[ ڕێ+ بەر]

1 – ڕێبڕ، ڕێزان

2 – باخچەی بەردێ. 

3 – ڕابەر، پێشاژۆ، پێشدەر، پێشکەر، ڕێگۆ، په‌یڕه‌ونامه‌، ڕێڕه‌ونامه‌، نامیلكه‌ی ڕێنوێنی، ڕێنوێننامه. [ ئینگـ : manual]

4 – ده‌ستكار

ڕێبەرایەتی/řêberayetî: نتـ:[ ڕێ+ بەر]

ڕێبەرێتی/řêberêtî: ن

ڕێبەرێتی كردن/řêberêtî kirdin: ن:

ڕێبەری/řêberî: نچ: رابەری، ڕێگۆیی.

ڕێبەری كردن/řêberî kirdin: کتپ: رابەری کردن، نەڤچیتی.

ڕێبەرخستن/řêberxistin: کتن:[ ڕێبەر+خستن]

1 – برێتی یەلە سپاردنی کارێک بە کەسێک. 

2 – ڕێگا یا کارێک خستنەبەر یەکێکی پێی گران بێت.

ڕێبەركەوتن/řêberkewtin: کتپ: ڕێ بە ڕێبوار نەكەوتن

ڕێبەركەوتنی/řêberkewtin: نچ:

ڕێبەرنان/řêbernan: کتپ:[ ڕێ+ بەرنان]

1 – ڕێخستنەبەر کەسێکی، هاندانی یەکێک، کەکاری گەندبکات. 

2 – بریتییە لەتەگبیر بۆکردن.

.

.

.

.