یار/yar: ن:[ پهـ : yār][ یارێک، یارەکە، – یاران، یارانان یارەکان]

1 – ئاودەم _ هاودەم، ئاودەنگ _ هاودەنگ _ هەڤدەنگ، ئاومل، ئۆگر _ هۆگر، بەردەڤك، جفت _ جووت، خەمڕەوێن، دڵدات، دۆست، ڕێهەڤ، هاوڕاز، هاونشين، هەڤدەڤ، هەڤدەم، هەڤنشين، یۆو، دۆست، دڵدار، یۆو، دوڵبەر.

2 – ئەڤیندار: لە خۆشەویستی و ئەڤینی مرۆڤانەیی( زایندەگی)، مەعشووقی ئەزەلی.

{

بەزم هام فەردان، یارمۆبەت کێش

یەک ئیمشەوو دەفێ، دروێش، های دروێش

}{مەولەوی}.

یاران/yaran: نتـ:[ کۆی (یار)ە] دۆستان، هۆگر.

یاران/yaran: نتـ:[ کباک، زا ] هەنەک – حەنەک، یاری، گاڵتە، ڕابواردن.

یاراو/yaraw: نتـ:[ هـ] یاراوە : یارە ئاو : هەر تشتێ کە زۆر حەزی لە ئاو بێت و ئاو بخوازێت. 

یاراوی/yarawî: نچ: زۆر حەزکردنی هەر شتێک لە ئاو. 

یارە/yare: ئان: کورتکراوەی ( یار)ە.

یارمەند/yarmend: ئان:[یار+ مەند] خاوەن دۆست. بەیار.

یارمەندی/yarmendî: نچ: خاوەن دۆستی. ئەو کۆمەک و ڕێزگرتنەی کە دەبێتە هۆی مایەی دڵڕاگرتنی یار.    

یارۆ/yaro: ئان:[ هـ] یاروە : گۆرین. هێما بۆ کراو، باسکراو، ناوبراو.{ گیو، ل، 937} 

یارۆلە/yarole: نتـ: یارولی : یارۆکە. 

یار و یاوەر/yar û yawer: نتـ: یار و یاوەر. 

یاری/yarî: نچ: دۆستایەتی، هاودەمێتی. 

.

.

_______________________

یار/yar: ڕەگ:[ پهـ : yār][ ڕەگی چاوگی ( یارستن )ی فارسییە ؛ بە واتای توانین].

{

لەترسی موددەعی یارای ڕوانینم نییە هەرگیز

بەفرسەت جارجارە مەر نیگاهی کەم بە پەنهانی

}{ نالی}.

یارا/yara: نتـ:[ یار+ ئا] ئازایی، توانا، هێز.  

.

______________________

– یار/ya – : پاشگرێکە لە زمانی کوردی دەکەوێتە پاش ڕەگی چاووگەوە و دەیکات بەناوی کارا.

 ناو  پاشگر  ووشەی نوێ 
 زان   + یار    زانیار 
 دز  +یار  دزیار 
 بەخت   + یار  بەختیار 
 جووت  + یار  جووتیار
 بڕ  + یار  بڕیار

بێیار/bêyar: ئانتـ:[ بێ+ یار] بێ دۆست، بێ برادەر.  

بێیاری/bêyarî: نچ: بێ دۆستی، بێ برادەری.

.

.

.

.