بەها/beha: ن:[ ئاب][ بیر][ پهـ : ڤەهاك] نرخ، بها _ بوها، بەهێ، بایی، بایەخ، مز، وەج _ وەجەل. [ ئینگـ : Vlaue ]

بەهادار/behadar: ئانتـ: بەنرخ، نرخدار، كۆڤێک، پڕبەها، بەهامەند.[ ئینگـ : normative].

بەهاداری/behadarî: نچ: نرخ داری، پڕبەهایی، كۆڤیكی.

بەهای بەكارهێنان/behay bekarhênan: نتـ: نرخی بەكارهێنان.

بەهای بەناو/behay benaw: نتـ: نرخی مەزەندە.

بەهای بنەڕەتی/behay bineřetî: نتـ: نرخی تێچوون.

بەهای بینراو/behay bîniraw: نتـ: نرخی دیار.

بەهای پەتی/behay petî: نتـ: پوختەی نرخ.

بەهای تایبەتی/behay taybetî: نتـ: نرخی دانسقە.

بەهای ڕووت/behay řût: نتـ:[ بەها+ ی+ ڕووت] نرخی ڕووت. [ ئینگـ : absolute value]

بەهای رێژەیی/behay řêjeyî: نتـ: نرخی رێژەیی.

بەهای ژمارە/behay jimare: نتـ: نرخی ژمارە.

بەهای ساردی/behay sardî: نتـ: نرخی ساردی.

بەهای شوێنی/behay şwênî:ن: بایەخی جێگایگ، شوێنی بایەخ.

.

ئاب به‌ها/ab beha: نتـ:[ ئاب+ بەها] به‌های ئاو: ئه‌و پاره‌یه‌ی له‌بری ئاوی خواردنه‌وه‌ ده‌درێت.

بێبەها/bêbeha: ئان:[ بێ+ بەها] بێرۆمەت، بێسوود، بێفەر، بێکەلک، بێکەیس، زەهی، قەلس، نەتشت، هیچەک، هیچ و پووچ.[ ئینگـ : worthless]

ب بێبەهایی/bi bêbehayî: ئاکتـ:[ ب+ بێبەها+ یی] [ ئینگـ : worthlessly]

بێ بەهایی تی/bêbehayîtî: ئاکتـ:[ ب+ بێبەها+ یی] [ ئینگـ : worthlessness]

.

.

.

.