[ ماسی] 

 ئاوبڕ
ماسی ئانابلێفیدێیا ماسی ئانچۆڤی
 ئێرانی

.

(بزە)  بەچکەنیل
بزریی، بزیریی ماسی بەلینا ماسی بەیاخی ماسی بەرات ماسی برێام ماسی بزریی

.

پڵاس ماسییە پانکە : (تەشی ماسیی – پانک، پانکە)  پانە پەڕک ماسی پەنجە
پۆڵا ماسی پڵنگ
ماسی پۆڵا  پێرچ

.

ماسی تانجی
ماسی تەریویی ماسی تونا

.

ماسی جەور جەراح جەور، جوڕیی، جوڕە
جوڕی

.

چەلەکیی، وا بزانم هەمان ماسیی بەقەڕییە
ماسی چەلەکی چاتکە ماسی چوارچاو

.

حوکمەتیی

.

  خەشە – خاتوونە، خاتوون، خاتوونەک (خۆرە، خوڕە – قوڕە) خرک خڕە
مەبەستتان ئەوەیە خوتەکە و نقە هەر یەک شتن

دەستخۆش ، ماسیە (خۆتەکە) ش هەیە ماسی فرۆشەکان پێی دەڵێن کەنناس بۆ پاککردنەوەی حەوزی ماسی بەکاری دەهێنن

خۆتەکە خۆتەکەڕەشە

.

دارەخ  دەڕەماسی 
دەم بەخەنە  دڕەماسی
دووشەتیک

.

 ماسی ڕەشک ڕەقە ڕەشە – ڕەشک ماسی ڕجووک
 ماسی ڕێشوو

.

زەدە ماسی زەرد ماسی زوقمی زەردەپانە زیویی – سلڤەر

.

سەرک سلج سپیلکە سەرنگ – سرنگ
ماسی ساردین سوورە ماسیی، نقە ماسیی، بزە ماسیی.پانکە ماسیی ماسی سورە، قوڕەخۆرە، شینکە، دەوشڵ(دەوشڵ چییە و چۆنە، هەمان ماسی دەم مەشکە) سەرگۆلک – گۆلک سارەبونی سمێڵە – سمبێلک، سمبێلۆک، سمبلاک ماسی سالمۆن
ماسی سەلەمون،  ماسییە سڵیمانکە ماسی سەرنگ ماسی سەرک ماسی سەرگۆلک ماسی سمبێلک ماسی سێڕانید ماسی سی: سی یەماسی

.

 شاماسی
ماسی شەبۆت : شەبووت ، حوکمەتی ، بزە ، قوڕاوی، شەبەح ، شاووت ماسی شەلق شینک شەلەبەلا، شەلەبالا، شلاڤل ماسی شەویلگەیی
   

.

فەرخ فلەهی فەلەیی – فلەهیی

.

ماسی قاز ماسی یە قازی. ماسی قس ماسی قوپاوە
قاشنە، قاژنە- قەشنیی – کەشکە – کەژۆڵیی، مەشکە دەمە، زەردە – زەردک

.

ماسی کۆد ماسی کوولووچمار کوڵە کولوچمار
(کارتوخک :سفرەماسی)

.

   گەرا گاماسیی
گوپەڕەش  ماسی گڕ ماسی گره‌ گەڕک گورگە
 گوێچکه‌ماسی

.

 ماسی لابێۆ  ماسی لاکس
 لچە  لەپکە  لی  لووتوو لوولوو

.

 ماسی  مارماسی مارماسیی مەرەتەست مشارە – هارە، هەڕە، بڕەک، فڕەک – فڕۆک  
 مژگرکی ئاویی
مێرخوز ماسی مانتا ماسی مەسینەیی ماسی مقاش   مرتالەک

.

ماسی نەشتەری نێزەدار نقۆک، نەققە، ناقۆ، ناقۆر، واقۆ، باقۆ، لموززراڤ، نەقە: جۆرێک ماسییە، هەمیشە لە بنی ئاودایە، لەمەوەیە هەژار موکریانیی ناوی ئەم ماسییەی بۆ ژێردەریایی بەکارهێناوە
ماسی نیۆن

.

 هەڕەماسی هه‌له‌که‌ ی ئاوی
ماسی هەڵۆ هولە هورک – توونە  هێلکەشەیتانۆکە

.

 یەکشاخەماسی

.

.

.

.