قاچ/qaç: ن:[ توێ] پا( هـ)، پێ، لاق .[ ئینگـ :  Leg ، Foot ]. 

:: مرۆڤ و باڵندە خاوەنی دوو قاچن.

:: گیانلەبەران خاوەنی چوارقاچن. 

:: مێروو و جاڵجاڵۆکەکان خاوەنی شەش، هەشت و دوانزە قاچن. 

:: هەندێ زیندەوەر بێ قاچن وەک کرم و مار. 

قاچ بەرزکردنەوە/qaç berizkirdinewe: کتن: 

قاچ خوار/qaç xiwar: نتـ:[ توێ] پاخوار( هـ)، قاچ کەوانەیی.[ ئینگـ : indirect leg]

قاچ و قول/qaç û qul: ن:[ توێ] پا و پووز : لە ئەژنۆوە بەرەوژێر.

بەقاچەوە نووسان/be qaçewe nûsan: کتن: ئامای پاوە( هـ).

پەنجەی قاچ/pencey qaç: ن:[ توێ][ ئینگـ : toe]

دەوالی قاچ/dewalî qaç: نتـ:

.

.

.

.