– ئێکتۆمی/êktomî :[ بیا] پاشگرێکە لەزمانی ئینگلیزییدا بەتایبەت لە ڕشتەی پزیشکییدا، دەلێکێت بەدوای ناوەوە و ناوێکی ئاوێتەتر دروست دەکات، کە هێمایە بۆ بڕین و بڕینەوە یان نەشتەرگەری( نژداری) وەک  ئێسک، ماسوولکە و ئەندمەکانی دیکەی لەش. [ ئینگـ : ectomy – ].

 تێبینی
 بۆ کورداندنی ئەم زاراوە زانستییە، پێویستیمان پێ بوو. 

ئاڵوووبڕین/aľûbiřîn: نتـ:[ توێ][ ئاڵوو+ بڕین] [ لا : tonsillectomy , anititomy , antiolomy]

 ئێسک بڕین/êsik biřîn: نتـ:[ توێ][ ئێسک+ بڕین] هەستی بڕین. [ لا :  ostectomy , osteotomy ]

بۆڕی خوێنبەربڕین/bořî xwênber biřîn: نتـ:[ توێ][ بۆڕی+ خوێنبەر+ بڕین]] [ لا :  phelbectomy , venectomy]

بۆڕی خوێنبهێنەر بڕین/bořî xwênber biřîn: نتـ:[ توێ][ بۆڕی+ خوێنهێنەر+ بڕین]] [ لا :  ectomy]

ڕەگبڕین/řegbiřîn: نتـ:[ توێ][ ڕەگ+ بڕین] [ لا : rhizotomy]

کڵاوەی ئه‌ژنۆبڕین‌/kiľawey ejnobiřîn: کتپ:[ توێ][ لا : Patellectomy]

لووبڕین/lûbiřîn: نتـ:[ توێ][ لوو+ بڕین] [ لا : adenectomy]

ماسوولکەبڕین/masûlike biřîn: نتـ:[ توێ][ ماسوولکە+ بڕین] [ لا : Myotomy]

مایەسیری بڕین/mayesîrî biřîn: نتـ:[ توێ][ مایەسیری+ بڕین] [ لا : hemorrhoidecotomy]

مەمک بڕین/memik biřîn: نتـ:[ توێ][ مەمک+ بڕین] [ لا : mastecotomy]

نینۆک بڕین/masûlike biřîn: نتـ:[ توێ][ نینۆک+ بڕین] [ لا : onychecotomy]

.

.

.

.