جوانکاری و خشڵ


[ جوانکاری] [ جوانکاری] جوانکاری.

ئاخفتی  ئاردە  ئاڕایشت   ئازەنگ   ئالبۆیاغ     ئانگشتانە     
 ئەگریجە         ئه‌نگووستیله      ئە

.

  برۆ        بزگ         بنی شیلان

.

  پائەورەنجەن   پاوەن            پزووی دەرپێ

.

  تازه‌ داهاتوو    تازه‌بابه‌ت    تانجۆکە   ته‌داره‌کی  ته‌نته‌نه      ت

.

  جوان کار    جوان کراو     جوانی  جناخە        ج

.

  حەجل                 ع  

.

  خڕخاڵ   ‌خاڵی ده‌ستکرد   خۆجوان کردن    خه‌نه‌   خۆئاڕایشت دان  خۆجوانکردن   خۆڕازاندنه‌وه    خۆتاسولووسدان
   خشڵ            

.

  ده‌ست به‌خۆداهێنان    ده‌موچاو  ده‌موچاوهه‌ڵگر  ده‌موچاوهه‌ڵگرتن         دەرپێ

.

  ڕازاندنه‌وه‌     ڕازاوه    ڕوو          ر

.

 ژ      ژێرچەناخە        ژ

.

  سه‌رتاش    سووراو   سپیاو           س

.

               
         شیلان      

.

  کڵ      كرمەك        ک

.

 گەوهەر  گەوهەرسازی

.

     مەرجان  مەرجانی سوور        
  میل  مۆده‌  ملوانکە    مووروو      

.

  نۆهاتی              ن

.

  وه‌سمه‌‌              و