[ جوانکاری] [ جوانکاری] جوانکاری ئاخفتی  ئاردە  ئاڕایشت   ئازەنگ   ئالبۆیاغ     ئانگشتانە     
 ئەگریجە         ئه‌نگووستیله      
  برۆ              
  پائەورەنجەن   پاوەن            
  تازه‌ داهاتوو    تازه‌بابه‌ت    تانجۆکە   ته‌داره‌کی  ته‌نته‌نه      
  جوان کار    جوان کراو     جوانی  جناخە        
  حەجل                  
  خڕخاڵ   ‌خاڵی ده‌ستکرد   خۆجوان کردن    خه‌نه‌   خۆئاڕایشت دان  خۆجوانکردن   خۆڕازاندنه‌وه    خۆتاسولووسدان
  ده‌ست به‌خۆداهێنان    ده‌موچاو  ده‌موچاوهه‌ڵگر  ده‌موچاوهه‌ڵگرتن         
  ڕازاندنه‌وه‌     ڕازاوه    ڕوو          
       ژێرچەناخە        
  سه‌رتاش    سووراو   سپیاو           
  کڵ      كرمەك        
  میل  مۆده‌            
  نۆهاتی              
  وه‌سمه‌‌