زڕ ¹ /ziř: ئان: بێبنەچەكە، بیانی، پیاڕە، درەو، درۆ، درووزن، دەستەوا، زەغەڵ، ساختە، سەختە( کباک)، قەلپ، قەڵپ، کەلپ، كۆڵەوەس، ناخانەدان، ناڕەسەن، نەڕاست( کباک).[ ئینگـ: False , pseudo]{ سەلاحەدین، ل، 302 , 705}. 

زڕ /ziř: پێش: پێشگرێكە لەزمانی كوردی كە واتای( پیاڕە ) دێت و دەلكێت بە ناو و ئاوەڵناوەوە بنووسێت واتایەكی نوێی پێدەبەخشێت بە پەیڤەکە.

زڕکار/ziřkar: کتپ:[ کباک] قەلپژەن.[ ئینگـ: Falsifier].  

زڕکرن/ziřkirin: کتپ:[ کباک] قەلپکرن.[ ئینگـ: Falsification].  

زڕکری/ziřkirî: کتپ:[ کباک] قەلپکری.[ ئینگـ: Falsified].  

زڕی/ziřî: نچ: بوبلات، چورت، درەو، درەوین، شلتاقی.[ ئینگـ: Falsehood].  

زڕ ئاڤسی/ziř avisî: ئانتـ: زرئاووسی، ئاووسەدرۆزنانە.[ ئینگـ: False Pregnancy]. 

زڕەئەسپیندار/ziře espîndar: ن:[ ڕوو] پەڵک، سوورەچنار: جۆرە چنارێكی جەوهەردارە، بەڵام وەكو دارچنار ڕاست و چاک نیە، گەڵای خڕترە، بەرەكەشی وەقۆری دەچێت و ناخورێت، بۆ شینكردنی شەقامەكان لە قەراغ شۆستەكان دەینێژن.[ Bot : Populus euphratica].

زڕەبلبل/ziřebilbil: نتـ:[ باڵ] جوورە باڵندەیەكی بۆرە وەكو فیقەگولەی وایە، وەكو بولبول دەخوێنێت.

زڕەپۆلیە/ziřepoliye: نتـ:[ زڕ+ ئە+ پۆلیە] زڕوپۆلیە.  

زڕەدێو/ziředêw: نتـ:[ زڕ+ ئە+ دێو] زەلام، ناقۆڵا، ناهەموار، زەبەللاح، لەندەهۆر.

زڕەزیپ/ziřezîp: نتـ:[ كباک] گەوج، گێل.

زڕەكبوون/ziř: كتن:[ زڕەك+ بوون] بەشەوارە كەوتنی بزن و مەڕ بەهۆی برووسكەوە.

زڕەكەو/ziřekew: نتـ:[ باڵ] پۆڕ، زیوەكەو، كەناچە، تڤللیک، سوێسكەڕەشە، توكەسەر، قەتێی لمی: باڵندەیەكی دەشتەكیییە لە سوێسكە دەچێت بەڵام گەورەترە یان لە كەو بچووكترە پنكەپنكەی رەش و سپی پێوەیە، دەندوكی كورتە، گۆشتەی خۆشە، لە چەم و چخورد یان گوێ ئاو ناو بێشەڵان دا دەژێت.( پۆڕی نێر : ئاودەڵ).[ zoo : Franco linus]

زڕەمێر/ziřemêr: ئانتـ: شینەزەلام، لەندەهۆر.

زڕەوەلی/ziřewelî: ن:[ ڕوو][ هـ] گیایەكی درێژی توكمەیە و وەك قامیشی وایە لە گووێ ئاوان دەڕووێت.

زڕباب/ziřbab: نتـ:[ ڕۆژ، هـ، بابا][ زڕ+ بابباڤەندە( کباک) باڤماری، باوەپیارە، زڕباڤ، زڕباو، زڕباووک. 

زڕباڤ/ziřbav: نتـ:[ باد] زڕباب : منداڵێكی بابی مردبێت یان دایكی بەرەڵا كرابێت مێردێكی تری كردبێتەوە مێردی دووەمی دەبێتە زڕبابی.

زڕبان/ziřban: نتـ:[ جێۆ][ ئەردە] شوێنی بەردەڵان، خیزەڵان، زیخەڵان، خرپ، ڕیزەخاڵ.

زڕباووک/ziřbawuk: نتـ: زڕباب، بووپێڕە( ل) : مێردی دایک. 

زڕبەهر/ziřbehir: نتـ: [ ئاب] [ زڕ+ بەهر]

1 – بێ بەهرە، بێ بەش، بەشبڕاو، بێ سوود، بێكەڵک.

2 – پەست.

3 – نزم.

زڕبەهركرن/ziřbehirkirin: كتپ: پایەكەم كردنەوە، بێ بەشكردن.

زڕبرا/ziřbira: نتـ:[ هـ] واڵەوبرای تاتەیی یا ئەدایی. برایەكە لە دایكی مرۆڤ یان لە باوكی بێت.

زڕبرالە/ziřbirale: نتـ:[ هـ] زڕبرا.

زڕبوورا/ziřbûra: نتـ:[ كباك] زڕبرای ژنێ.

زڕپور/iřbûra: ئانتـ:[ کباک] زڕپرچ، زڕموو.[ ئینگـ : false hair]. 

زڕتوخم/ziřtuxim: ن:[ فیز] هاوتا. [ ئینگـ : ئیزۆتۆپ : Isotope].

زڕتوخم لێكردنەوە/ziřtuxim lêkirdinewe: كتپ:[ فیز].[ ئینگـ: isotope separation].

زڕچۆنە/ziřçone: نتـ:[ کباک] چەنەسووک.

زڕخەسوو/ziřxesû: نتـ:[ زڕ+ خەسوو] زڕخەسوو.

زڕخووەسوو/ziřxuwesû: نتـ:[ کباک] زڕخەسوو.   

زڕخوشک/ziřxušk: نتـ: ئافرەتێكە لە دایكەوە یان لە بابەوە خوشكی مرۆڤی بێت.

زڕداک/ziřdak: نتـ:[ هـ][ زڕ+ داک] زڕدایک. بابەژەنی، باوەژن. 

زڕدایک/ziřdayik: نتـ:[ زڕ+ دایك] دێماری( کباک)، ژنباڤ، زڕدێ( کباک)، داماری( بانە)، باوەژن( دەر)، زڕدایک( هـ)، دێدی، مێرێ.

زڕددان/ziřdidan: ئانتـ:[ زڕ+ ددان] ددانی دەستکرد، تاقمی ددان.[ ئینگـ : false tooth].  

زڕدش/ziřdiš: نتـ:[ کباک][ زڕ+ دش] زڕژنخوشک.

زڕدێ/ziřdê: نتـ:[ کباک] زڕدایک.

زڕزۆپ/ziřzop: ئانتـ:[ ڕەوا][ زڕ+ زۆپ]

1 – بێشەرم، قسەلەڕوو.

2 -[ کباک] گرفت.

زڕزۆپی/ziřzopî: نچ: گرفتی.

زڕشەمشە/ziřşemişe: نتـ:[ زڕ+ شەمشە] گۆپەكی خڕی پڕپڕەدارە بەسەر گوڵینگەی ئاوریشمێدا دێتە خوارێ بە نۆبە لەسەر بسكان دەخرێت.

زڕفەقێ/ziřfeqê: نتـ:[ زڕ+ فەقێ]  نیوەخوێندەوار، کۆڵکەخوێندەوەار.

زڕکارێ توری/ziřkarê turî: نتـ:[ زرکارێ + توری] [ ئینگـ : Pseudograph]

زڕکچ/ziřkiç: نتـ:[ زڕ+ کچ] زڕدوێت : کچی ژنە لە مێردێکی تر  یان کچی مێردە لە ژنێکی دیکە.

زڕکلاسیکی/ziřkuř: ئانتـ:[ زر+ کلاسیکی] [ ئینگـ : Pseudoclassic ]

زڕکوڕ/ziřkuř: نتـ:[ زر+ کوڕ] هەنازا، کۆڵەبەس، نەڤسی : کوڕی ژنە لە مێردێکی تر  یان کوری مێردە لە ژنێکی دیکە.

زڕگەنە/ziřgene: نتـ:[ ڕەوا، خۆ ][ زڕ+ گەنە] زڕەگەنە.

زڕگوێز/ziřgiwêz: نتـ:[ زڕ+ گوێز]

1 – [ ڕوو] دارێكی گەورەیە وەکو دار گووێزی وایە، بەڵام ئەم گەڵای باریکتر و بێ بەرێشە.

2 – [ جێۆ] ناوی دوو دێی خواروو و ژوورووە لە دەستەڕاستێکی ڕۆژاوای شاری سلێمانییەوە.

زڕمام/ziřmam: نتـ:[ زڕ+ مام] برای دایکی باووك.

زڕمەلا/ziřmela: نتـ:[ زڕ+ مەلا] کۆڵکەمەلا.

زڕمنداڵ/ziřmindaľ: نتـ:[ زڕ+ منداڵ] نەوسی.

زڕناو/ziřnaw: نتـ:[ زڕ+ ناو][ ئینگـ : Pseudonym]

:: زڕناوی نووسەر.

زڕنڤیسین/ziř nivîsîn: نتـ: .[ ئینگـ : pseudepigrapha]. 

زڕنڤیسینی/ziřnivîsînî: نچ: .[ ئینگـ : pseudepigraphical].

زڕنووچقاو/ziřnûçqaw: نتـ:[ زڕ+ نووچقاو] زڕنووقاو.

زڕنووقاو/ziřnûqaw: نتـ:[ خوار][ زڕ+ نووقاو] زرنووچقاو : چەورییەکی زۆر کەمە، کە دەکەوێتە سەر چێشتی شل.

زڕنووقاویی/ziřnûqawîy: نچ:[ خوار][ زڕ+ نووقاویی] چەورییەکی زۆر کەمە بەسەر چێشتانەوە.

زڕنیسک/ziřnîsk: نتـ:[ ڕوو][ زڕ+ نیسک] گیایەکە. { گیوی، ل، 531}

پێوەندیدراێ زڕنڤیسین/pêwendîdirarê ziřnivîsîn: ئانتـ: .[ ئینگـ : pseudepigraphal]. 

.

.

____________________ 

زڕ ³/ziř: ن:[ دەنگ]

1 – [ کباک] زەڕ : زەڕەی كەر و ئێستر.

2 – گڕ.

زڕازڕ/ziřaziř: ئانتـ:[ زا] زەڕەزەڕ.

زڕاو/ziřaw: :[ كهـ] دەنگ لە زنجیر و زەنگوڵەوە هاتووە.

زڕە/ziře: نتـ:[ دەنگ][ هـ][ زڕ+ ئە] زرینگە، زەڕە، زرنگە، دەنگی زەنگ و زنجیرییە.

1 – بۆ دەنگی پارە و پارچە مسی گچكەشی بەكاردەبرێت.

2 – بەدەنگی فڕەی فڕینی باڵی باڵندانیش دەڵێن.

زڕەزڕ/ziřeziř: ئانتـ:[ زڕ+ ئە+ زڕ] زرینگەزرینگی یەک لە دوای یەكتری. زرنگە.

داری زڕ/darî ziř: نتـ: داری بێ بەر.

.

.
____________________

زڕ ¹ /ziř: ئان: [ کباک]

1 – لەندەهۆر، زەبەللاح، زل.

2 – [ كهـ، ئەردە] وشک، برنگ : تەنها دەغڵ و دان دەبێت. 

.

.

.

.