بانەک/banek: ن:[ کباك] ئاکار، ئايين، ئەدا، ئەڵس و بنيش، پڕەنگ، پيشە، تۆرە، تووز، تووزم، تووک، تەبيات ، تەحر، تەرزه ، جر، جوانوێری، جۆر، جوور، خدوو، خدە، خۆ، خوو، خووگرتن، خەيم، داب، دابونەرێت، دامودەستوور، دەستلڤۆك، دەستوور _ دەسوور، ڕست، ڕستك، ڕسك، ڕەفتار، رەڤشت، ڕەوتار، ڕەوش، ڕەوشت، ڕەويەت، ڕێ، ڕێباز، ڕێگا، ڕێوشوێن، زێ، شوو، شووف، شێواز، شێوە، عاتەت گرتەی، عادەت، عادەت کردن، عادەت کردەی، عادەت گرتن، عادەت گرتەی، عايەت، عەمەل، ڤەوينی، قام، قەوات، کردار، کردەوە،کرشە، کێرسم، گەد، لۆر، مۆنه، مەجاز، ميجاز، نول، نۆل، نوول، نەريت، هووك، هەرمێز، هەستان و دانيشتن، هەڵسوکەوت، هێم، ياسا. { کاوە }.

.

.

.

.