تۆرە¹/tore: ئان: ئاکار، ئايين، ئەدا، ئەڵس و بنيش، بانەک( كباك)، بەرا،( كباك، زا)، پڕەنگ، پیشە، تووز، تووزم، تووك، تەبيات، تەحر، تەرزه ، جر، جوانوێری، جۆر، جوور، خدوو، خدە، خۆ، خوو، خووگرتن، خەيم، داب، دابونەرێت، دامودەستوور، دەستلڤۆك، دەستوور _ دەسوور، ڕست، ڕستك، ڕسك، ڕەفتار، رەڤشت، ڕەوتار، ڕەوتی ژیان، ڕەوش، ڕەوشت، ڕەويەت، ڕێ، ڕێباز، ڕێگا، ڕێوشوێن، زێ، شوو، شووف، شێواز، شێوە، عاتەت گرتەی، عادەت، عادەت کردن، عادەت کردەی، عادەت گرتن، عادەت گرتەی، عايەت، عەمەل، ڤەوينی، قام، قەوات، کردار، کردەوە،کرشە، کێرسم، گەد، لۆر، مۆنه، مەجاز، ميجاز، نول، نۆل، نوول، نەريت، هووك، هەرمێز، هەستان و دانيشتن، هەڵسوکەوت، هێم، ياسا. { کاوە }.

بەتۆرە/betore: ئانتـ: [ بە+تۆرە] پەلیار، خووەیڕێزك، بەشێواز.

بێ تۆرە/bětore: ئانتـ:[ بێ+تۆرە] لاقردی، لاقرتێ، كانج، چارقاپ، بێشێواز، بیانی، سۆرەتۆرە.

.

.

_____________________

تۆرە²/tore: ن:[ ؟] ڕەچەڵەك، بنەچەكە، بەرە، نەوە( نەسل).

:: باوكم ….لە تۆرەی مەلا جامی چۆڕی بوو كە سێسەد ساڵ لەوەی پێش هاتۆتە سابڵاخ. {هێمن}.

.

.

_____________________

تۆرە²/tore: ن:

ناوتۆرە/nawtore: ن:[ ناو+ تۆرەناتۆرە، نەتۆرە.

.

.

.

.