تووز¹/tûz: ئان:[ ؟]

1 – بیچم، قەڵافەت،

:: تەور و تووز. 

2 – ئاکار، ئايين، ئەدا، ئەڵس و بنيش، بانەك ( كباك)، بەرا،( كباك، زا)، پڕەنگ، پیشە، تۆرە، تووزم، تووک، تەبيات، تەحر، تەرزه ، جر، جوانوێری، جۆر، جوور، خدوو، خدە، خۆ، خوو، خووگرتن، خەيم، داب، دابونەرێت، دامودەستوور، دەستلڤۆك، دەستوور _ دەسوور، ڕست، ڕستك، ڕسك، ڕەفتار، رەڤشت، ڕەوتار، ڕەوتی ژیان، ڕەوش، ڕەوشت، ڕەويەت، ڕێ، ڕێباز، ڕێگا، ڕێوشوێن، زێ، شوو، شووف، شێواز، شێوە، عاتەت گرتەی، عادەت، عادەت کردن، عادەت کردەی، عادەت گرتن، عادەت گرتەی، عايەت، عەمەل، ڤەوينی، قام، قەوات، کردار، کردەوە،کرشە، کێرسم، گەد، لۆر، مۆنه، مەجاز، ميجاز، نول، نۆل، نوول، نەريت، هووك، هەرمێز، هەستان و دانيشتن، هەڵسوکەوت، هێم، ياسا. { کاوە }.

:: دەیگووت : حەوت رۆژان لە موسڵێ بوو، وەڵڵاهی زۆر پیاوێكی مەرد و ڕەشید و تووزپیاوە.{سەعید و میرسێوەدین. ل. 240}.

تووزم/tûzm: ن:[ ڕۆژ] خوو، ڕەفتار.

بەدتووزم/bedtûzm: ئانتـ:[ ڕۆژ] بەدخوو، بەدڕەفتار.

.

.

_________________________  

تووز²/tûz: ئان:

1 – [ كباك، زا] تیژ. 

2 – چووز، كز، تەز.

تووزان/tûzan: كتن:[ ئەردە] چووزانەوە، خلیسكان.

تووزانەوە/tûzanewe: كتن:[ ئەردە] زوورانەوە، تەوسانەوە، تام و بۆنی بیباری سوور یان چشتێكی تیژی دیكەیە، كە بگاتە لووت یان زار دەیتۆزێنێتەوە.

تووزاندنەوە/tûzandinewe: كتپ:[ ئەردە] چووزاندنەوە.

تووزانن/tûzanin: كتپ:[ ئەردە] كاوانن، تەزاندن، كزاندنەوە، چووزاندنەوە، تووزاندن.

تووزیان/tûziyan: كتن:[ ئەردە] تەزین، كزانەوە، چووزانەوە، كسپەوتووزانەوە، هەڵخلیسكان.

تووزیانەوە/tûziyanewe: كتن:[ ئەردە] كسپە لێهاتن و تووزانەوە.

.

.

________________________  

تووز³/tûz: ن: [ كشت]

1 – چووزە: لكی تازەی داروگیا. 

2 – پەیوەند، پترمە، فتروونە : كاری پێوەلكانی پەلی درە ختێك لەدرەختێكی دیكە بۆ ئیسلاحكردنی( موتربەكردنی) ڕەگەز وبەرهێنانی باشتر.

تووزە/tûze: ن:[ ڕەوا] توولە، چوو زە.

تووزرە/tûzire: ن: توولە، لكە باریكەكانی مێو و هیتر.

تووزكردن/tûzkirdin: كتپ: چووزكردن، پەیوەندكردن، موتربە كردن : پێوەلكانی لكی دار لە درەختێكی دیكە.

.

.

________________________

تووز4/tûz: ن:[ ڕوو] درەختێكی گەورەیە، گەڵاكانی درێژ و نووك تیژ و گڕنی گڕنییە، توێكڵی ساقەتی ڕەنگ زێوینە و ماددەیەكی بە ناوی بێتولین هەیە كە بۆداو ودەرمان كەڵكی لێوەردەگرن، هەروەها بە قەڵەشینی توێكڵەكەی شیرەیەكی شیرینی لێدەتكێت کە جۆرێک خواردنەوەی ئەلكحوولـی لێسازدەكەن.[ Bot : Betula alba]  

.

.

.

.