پڕەنگ/piřeng: ن:[ کباک] ئاکار، ئايين، ئەدا، ئەڵس و بنيش، بانەک ( کباک)، پيشە، تۆرە، تووز، تووزم، تووک، تەحر، تەرزه، جر، جوانوێری، جۆر، جوور، خدوو، خدە، خۆ، خوو، خووگرتن، خەيم، داب، دابونەرێت، دامودەستوور، دەست لڤۆک، دەستوور _ دەسوور، ڕاهاتن، ڕست، ڕستک، ڕسک، ڕەفتار، رەڤشت، ڕەوتار، ڕەوش، ڕەوشت، ڕەويەت، ڕێ، ڕێباز، ڕێگا، ڕێوشوێن، زێ، شوو، شووف، شێواز، شێوە، عاتەت گرتەی، عادەت _ عايەت، عەمەل، ڤەوينی، قام، قەوات، کردار، کردەوە،کرشە، کێرسم، گەد، لۆر، مۆنه، مەجاز، ميجاز، نول، نۆل، نوول، نەريت،  هۆگر، هووک، هەرمێز، هەستان و دانيشتن، هەڵسوکەوت، هێم، ياسا. { کاوە }.

پڕەنگان/piřengan: کتن: ڕاهاتن، هۆگربوون.

پڕەنگاندن/piřengandin::[ كباك] خووپێگرتن، ڕاهێنان، ڕامكردن، هۆگركردن.

:: بپرەگێنە : ڕامكە.

پڕەنگین/piřengîn: كتن: ڕاهاتن، هۆگربوون، پڕەنگان.

پڕەنگان/piřengan: کتن: ڕاهاتن، هۆگربوون.

.

.

.

.