موگناتیس/mugnatîs: ن:[ کیمیـ][ فیز] ئاسنکێش : بریتیە لە ماددەیەک کە توانای کێشکردنی هەیە بەشێوەی هێزی بواری واتا بێ بەرکەوتن. موگناتیس دووجەمسەری هەیە باکووری موگناتیسی و باشووری موگناتیسی یەکتر کێش دەکەن ئەگەر هەردوو جەمسەرەکەی جیاواز بن یان دووردەکەونەوە ئەگەر هەردوو جەمسەری کانزاکە وەک یەکن. هەروەها موگناتیس بەهۆی جوڵانی بارگەی کارەباوە بەرهەم دێت، لەکاتێکدا بارگەی کارەبا( ئەلیکترۆن پرۆتۆن دەتوانن بواری کارەبا لەدەوری خۆیان دروست بکەن بەڵام لەکاتی جوڵانی بارگەدا بواری موگناتیسیش دروست دەبێت). کەواتا دەتوانین بڵێین هەموو گەردیلەک موگناتیسیە چونکە ئەلیکترۆن بەدەوری ناووکدا بەردەوام لەجوڵەدایە.[ ئینگـ : Magnet ]

موگناتیسکراو/mugnatîskiraw: ن:[ فیز]  [ ئینگـ : Magneto ]

موگناتیسێتی/mugnatîsî: نچ:[ فیز] مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetism ]

موگناتیسێتی پێو/mugnatîsî: نچ:[ فیز].[ ئینگـ : Magneto meter ]

موگناتیسی/mugnatîsî: نچ:[ فیز].[ ئینگـ : Magnetic ]

موگناتیسی ئێلێكتریكی/mugnatîsî êlêktrîkî: نتـ: [ فیز]  [ موگناتیس+ ی+  ئێلێكتریك+ ی] [ ئینگـ : Electromagnet ]

.

 زاراوەی موگناتیس لە واتا زانستییەکانی 

.

باشووری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] باشورا مەغنەتیزی( باد)..[ ئینگـ : Magnetic south]

باکووری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] باکوورا مەغنەتیزی( باد)..[ ئینگـ : Magnetic north ]

بە موگناتیس کردن/mugnatîsî: کتن، ن:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] بەموگناتیس بوون.[ ئینگـ : Magnetization  ]

بواری موگناتیسی/mugnatîs: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] کایەی موگناتیسی، زەڤی یا مەغنەتیزی( باد). [ ئینگـ : Magnetic field ]

بواری موگناتیسی زەوی/mugnatîs: نتـ: [ فیز][ باشووری+ موگناتیس] [ ئینگـ : Magnato pause ]

پاڵهێزی موگناتیسی/mugnatîsî: نچ:[ فیز[ باشووری+ موگناتیس]].[ ئینگـ : Magnetomotive force ]

پەندۆلی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] پەندولا مەغنەتیزی( باد)..[ ئینگـ : Magnetic pendulum ]

پەیوەستی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس]  [ ئینگـ : Magnetic coupling ]

پێوانە موگناتیسییەکان/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic measurment ]

تاک جەمسەری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic monopole]

تایبەتمەندی موگناتیسی/taybetmendî mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] ڕاکێشان.[ ئینگـ : Magnetism ]

هێزی بەموگناتیسکەر/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetizing current ]

تەزووی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس]لوزەوا مەغنەتیزی، رەوترکا مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic current]

تەوەری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] تەوەرە یا مەغنەتیزی.[ ئینگـ : Magnetic axis ]

توخمە موگناتیسییەکان/mugnatîsî: نتـ: [ فیز][ باشووری+ موگناتیس]  [ ئینگـ : Magnetic elements]

تومارکرنا موگناتیسی/mugnatîsî: نچ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] .[ ئینگـ : Magnetic reccording]

توندی جەمسەری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic pole strength]

توندی موگناتیسی/mugnatîs: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس][ ئینگـ : Magnetic intensity]

توندی بواری موگناتیسی/mugnatîs: نتـ:[ فیز] [ ئینگـ : Magnetic field intensity]

توێکلی موگناتیسی/mugnatîsî: نچ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] بەرگی موگناتیسی.[ ئینگـ : Magnetic shell ]

تێربوونی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic saturation]

تیشکدانی جووت جەمسەری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] [ ئینگـ : Magnetic dipole radiation ]

جەمسەرگریی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس]جەمسەربوونا مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic polarization ]

جەمسەری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس]جەمسەرا مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic pole]

جووت جەمسەری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس]  [ ئینگـ : Magnetic dipole]

جیاوازی پەستانی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic potential difference ]

چەماوەی بەموگناتیس کردن/mugnatîsî: کتن، ن:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس]چەماوەیبەموگناتیس بوون.[ ئینگـ : Magnetization curve ]

چرای موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] [ ئینگـ : Magnetic lantern ]

چری زەبری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic moment density]

چڕی لێشاوە موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] [ ئینگـ : Magnetic flux density ]

خولانەوەی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic rotation]

خولی بەموگناتیس بوون/mugnatîsî: کتن:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] خوڵی بەموگناتیس کردن.[ ئینگـ : Magnetization cycle  ]

داڕشتەی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] [ ئینگـ : Magnetic alloy]

دەرزی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] دەرزی یا مەغنەتیزی( باد)..[ ئینگـ : Magnetic needle ]

دواکەوتنی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] [ ئینگـ : Magnetic lag]

جیاوازی سیفەتە موگناتیسییەکان/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس]  [ ئینگـ : Magnetic anisotropy ]

ڕەقێتی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic rigidity]

ڕێگەی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز].[ باشووری+ موگناتیس][ ئینگـ : Magnetic method]

زەبری موگناتیسی/mugnatîsî: نچ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] زەبری مەغنەتیزی( باد)..[ ئینگـ : Magnetic moment ]

زرنگانەوەی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس]ڤەزرنگینا مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic resonance]

سووڕە موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] گێژەنا مەغنەتیزی( باد). [ ئینگـ : Magnetic circuit ]

شەبەنگی زرنگانەوەی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic resonance spectrum]

شەپۆلە موگناتیسییەکان/mugnatîsî: نچ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] پێلێن مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic waves ]

شوێنکاری موگناتیسی گەرمی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magneto caloric effect ]

قیبلەنمای موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس]  [ ئینگـ : Magnetic compas]

کارۆ موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] [ ئینگـ : Magnetic electricity ، Magnetic electricity]

کارتێکراوی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس]موگناتیس پەرێز، پەزیرا مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic susceptibility ]

کارتێکردنی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس]هاندانی موگناتیسی.[ ئینگـ : Magnetic induction]

کاریگەری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس]کارتێکرنا مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic effect]

کووانتوم ژمارەی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic quantum number]

کێشکردنی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] راکێشانا مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic attraction]

گەردەلوولی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] باهوزا مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic storm ]

لادانی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] لاری مەغنەتیزی( باد).  [ ئینگـ : Magnetic declination]

لارە گۆشەی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] [ ئینگـ : Magnetic dip]

لێشاوە موگناتیسی/mugnatîs: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] دەرپەرینا مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic flux ]

لێکدوورکەوتنەوەی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس] هەڤ دورکرنا مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic repulsion]

ماددە موگناتیسییەکان/mugnatîsî: نچ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic substances]

نەگۆڕی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] [ ئینگـ : Magnetic constant]

وزەی جێفشاری موگناتیسی/mugnatîsî: نچ:[ فیز][ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic strain energy]

هەستەری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس] موگنەمانەوە. [ ئینگـ : Magnetic hysteresis]

هێزە موگناتیسییەکان/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس]هێزێن مەغنەتیزی( باد).[ ئینگـ : Magnetic foreces ]

هێزی بەموگناتیسکەر/mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ باشووری+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetizing force ]

هاوێنە موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ هاوێنە+ موگناتیس] [ ئینگـ : Magnetic lens]

هێڵەکانی بواری موگناتیسی/mugnatîs: نتـ: [ فیز][ ئینگـ : Magnetic field lines ]

هێڵە هێزە موگناتیسییەکان/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ ئینگـ : Magnetic lines of forece ]

هێڵگۆڕی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ هێڵ+ گۆڕ+ ی+ موگناتیس].[ ئینگـ : Magnetic permeability]

هێڵی نەمانی موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ هێڵی+ نەمانی+ موگناتیس] هێڵی زەواڵی موگناتیسی.[ ئینگـ : Magnetic meridian ]

هێڵی یەکسانی موگناتیسی/hêľî yekisanî mugnatîsî: نتـ:[ فیز] [ هێڵ+ ی+ یەکسان+ ی+ موگناتیسی] [ ئینگـ : aclinic line ,magnetic equator ]

یەکەی پێوانی زەبری موگناتیسی/mugnatîsî: نتـ:[ فیز][ یەکەی+ پێوانی+ زەبری+ موگناتیس+ ی] مەگنەتۆن.[ ئینگـ : Magneton ]

.

.

.

.

{ فەرهەنگی فیزیا، ل، 149 – 154}