ئێستر/êstir: ن:[ ئاژ][ پەهلەوی : ئه‌سته‌ر ] هێستر، هه‌سه‌ره‌، ئه‌ستر( کهـ) : گیاندارێکی به‌کاری چوارپه‌لی به‌وزه‌، له‌جووتبوونی نێره‌که‌ر و مایین په‌یدا ده‌بێت. له‌شاخ و ڕێگه‌ی سه‌ختا له‌وڵاغی دیکه‌ چاکتر بڕده‌کات، له‌کوردستان بۆ سواری و باره‌به‌ری که‌ڵکی لێوه‌رده‌گیڕێت.  

ئێستردار/êstirdar: ئانتـ:[ ئاژ][ ئێستر+ دار] هه‌سترکێش، هه‌ستر‌ڤان.  

ئێسترسووار/êstir siûar: نتـ:[ ئێستر+ سوار] سواری ئێستر

ئێسترگاییلکه‌/êstir gayîle: نتـ:[ ئاژ] جۆره‌ ئێسترێکه‌  لە دایکێکی ماکه‌ر و باوکی ئه‌سپه‌ له‌ ‌ڕووی ئه‌وه‌وه‌ زۆر نابووت و بێ تین و گچکه‌یه‌ بێ که‌ڵکه‌.

ئێستره‌شه‌له‌/êstireşele: نتـ:[ رۆژک، مکـ] هه‌نگڵه‌ شه‌له‌:  گه‌مه‌یه‌کی منداڵانه‌یه‌.

بالانی/balanî: ن:[ ئاژ] ئێسترە گایلكە: جۆرە ئێسترێكی بچكۆلانەیە.

وەفاڵ/wefaľ: ن:[ ئاژ] بەجووتبوونی ئێستر و کەردەگووترێت. 

.

.

.