ئێستر/êstir: ن:[ ئاژ][ پهـ: ئه‌سته‌ر ] هێستر، هه‌سه‌ره‌، ئه‌ستر( کهـ) : گیاندارێکی به‌ کاری چوارپه‌لی به‌وزه‌، له‌ جووت بوونی نێره‌ که‌ر و مایین په‌یدا ده‌بێت. له‌شاخ و ڕێگه‌ی سه‌ختا له‌ ووڵاغی دیکه‌ چاکتر بڕ ده‌کات، له‌ کوردستان بۆ سواری و باره‌به‌ری که‌ڵکی لێ وه‌رده‌گیڕێت.  

ئێستردار/êstirdar: ئانتـ:[ ئاژ][ ئێستر+ دار] هه‌سترکێش، هه‌ستر‌ڤان.  

ئێسترسووار/êstir siûar: نتـ:[ ئێستر+ سوار] سواری ئێستر

ئێسترگاییلکه‌/êstir gayîle: نتـ:[ ئاژ] جۆره‌ ئێسترێکه‌  لە دایکێکی ماکه‌ر و باوکی ئه‌سپه‌ له‌ ‌ڕووی ئه‌وه‌وه‌ زۆر نابووت و بێ تین و گچکه‌یه‌ بێ که‌ڵکه‌.

ئێستره‌شه‌له‌/êstireşele: نتـ:[ رۆژک، مکـ] هه‌نگڵه‌ شه‌له‌:  گه‌مه‌یه‌کی منداڵانه‌یه‌.

.

بالانی/balanî: ن:[ ئاژ] ئێسترە گایلكە: جۆرە ئێسترێكی بچكۆلانەیە.

وەفاڵ/wefaľ: ن:[ ئاژ] بەجووتبوونی ئێستر و کەر دەگووترێت. 

.

.

.

.

.