تووزم/tûzim: ن:[ بیا][ ع : عادة] ئاکار، ئايين، ئەدا، ئەڵس و بنيش، بانەك ( كباك)، بەرا،( كباك، زا)، پڕەنگ، پیشە، تۆرە، تووز ، تووك، تەبيات، تەحر، تەرزه ، جر، جوانوێری، جۆر، جوور، خدوو، خدە، خۆ، خوو، خووگرتن، خەيم، داب، دابونەرێت، دامودەستوور، دەستلڤۆك، دەستوور _ دەسوور، ڕست، ڕستك، ڕسك، ڕەفتار، رەڤشت، ڕەوتار، ڕەوتی ژیان، ڕەوش، ڕەوشت، ڕەويەت، ڕێ، ڕێباز، ڕێگا، ڕێوشوێن، زێ، شوو، شووف، شێواز، شێوە، عادەت، عايەت، عەمەل، ڤەوينی، قام، قەوات، کردار، کردەوە،کرشە، کێرسم، گەد، لۆر، مۆنه، مەجاز، ميجاز، نول، نۆل، نوول، نەريت، هووك، هەرمێز، هەستان و دانيشتن، هەڵسوکەوت، هێم، ياسا. { کاوە }.

.

.

.

.

.

.