بڕ/biř: ئان، ن:

  نەشوناس شوناس
تاک کۆ تاک کۆ
شێوەزاری كرمانجی باكوور بڕەک بڕان بڕەکە بڕەکان
شێوەزاری كرمانجی ناوەند بڕێ ، بڕێک بڕان بڕەکە بڕەکان
شێوەزاری هەورامی بڕێوە بڕێ ، بڕن بڕێ بڕەکێ

1 – ئەندازەیەک، کەمێک، هەندە، چەردە.[ ئینگـ : Amount]

:: بڕێک ئاوم دەیە. ئەو بڕەچیە دەمدەیە ؟.

2 – دارستان، جەنگەڵ.

3 – لە کۆ دوورکەوتنەوە.

:: ئەم گیسکە لە مێگەڵ بڕیوە.

4 – پاشگرە بەواتای بڕندە.

:: جاران داربڕ و ئێستا میری سەربڕ.

5 – پاشگرە بەواتای کونتێکەر

:: دز بەماڵبڕ دیواری بڕیوە.

6 –  قەڵتەدارێکی بڕاو.

:: دوو بڕبێنە.

: داپڕچین و لەتکردن، قەڵت و بڕی تێخستن.

:: دارەکانی قەڵت و بڕکرد.

7 –  ساڵ لە تەمەنی یەکسم دا.

:: جوانوویەک بڕیان دوو بڕە.

8 – تابشت و هێز.

:: بڕناکەم لەم کێفە سەرکەوم.

:: لەگوێرە غاردا بڕی نەکرد.

9 – دەستە و کەرت.

:: بڕە مإڕێک هات، تووشی بڕە پیاوێ بووم.

10 –  تایفە و تیرە.

:: برا تۆ ئێژی جافم لەکام بڕی.

11 – قوتارکەر.

:: ئەم هەتیوە نان و دۆ بڕبوو.

12- گۆترە بێ پێوان و ژمارە.

:: بەری ئەم گوێزە لە بڕ بە چەندە ؟.

13 – قەبەڵ و یەک جارەکی.

:: ئەم خانووەم لە بڕ بەکردن داوە.

14 – دژی ووشک.

:: کراسەکەم تەڕو بڕە.

15 – دڕاندنی پارچە بە( قەیچی یان بە دەست : حەوت جار بگر جارێک ببڕ).

16 – بڕشت و کار ڕاپەڕاندن.

:: زۆر پیاوێکی بەبڕە.

17 – ئاوبواردن.

:: ئەم ڕووبارە بڕنادا.

18 – [ ڕەگی چاووگی( بڕین)ـە].

بڕان/biřan: کتپ:[ بڕ+ ئان] بڕیای( هـ).

1 – تەواوبوون، پەککەوتن، بچڕان، پسان.

:: نانمان لە ماڵدا بڕا.

:: رادێوکە قسەی دەکرد لە خۆرا دەنگی بڕا.

:: دەستم بەچەقۆ بڕا.

2 – هەندێ جار وەک پاشگر خۆی دەنوێنێت.

بڕانە/biřane: نتـ:[ بڕان+ئە]

1 – جیرە و مووچەی دیاریکراو.

2 – [ کۆن] باج پیتا کێکە ساڵانە میری وەری دەگرت.

بڕانەوە/biřanewe: کتن:[ بڕان+ ـەوە]

1 – بڕینەوە، بڕیانەوە.

:: پێویستە ئەم شەڕە ببڕدێتەوە.

2 – پچڕانەوە.

:: تەزبیحەکەم بڕایەوە.

3 – دوای هێنان، تەواوکردن. کۆتاییهاتن.

بڕاندن/biřandin: کتپ:[ هـ][بڕان+دن] بڕین، کۆتاکردن.

بڕاندنەوە/biřandinewe: کتپ:[ بڕاندن + ئەوە] دارپێراهێنان، کۆتاکردنەوە، گەیاندنەپانایی، بڕیاندنەوە.

:: بیبیڕەوە.

بڕاو/biřaw: ئانفا:[ لە( بڕان)ـەوە داتاشراوە] کەرتکراو، کورتکراو.

بڕەبڕە/biřebiře: ئانتـ:[ بڕ+ ە+بڕ+ە] کەمکەمە، تۆزەتۆزە، نەختەنەختە، ووردەووردە. بڕی یەک لەدوای یەک.

بڕەدار/biředar: نتـ:[ بڕ+ ە+ دار] لکەدار، بنەیداری بڕاو، قەدی داران.

بڕەک/biřek: ن:[ بڕ+ ەك] نەختێك، کەمێك، پیچێك، هەندێك.

بڕبانە/biřbane: ئانتـ:[ بڕ+ بانە] بڕدۆنە : پیاوی زەبەلاح و تەژە. زلی ناقۆڵا.

بڕبڕ/biřbiř: ئانت:[ بڕ+بڕ] کۆمەڵ کۆمەڵ، کەم کەم، تۆزەتۆزە.

بڕبوون/biřbûn: کتن:[ بڕ+بوون]

1 – جیابوونەوە _ جودابوونەوە _ جوێ بوونەوە.

2 – دوورکەوتنەوە _ لەیەکدوورکەوتن، بڕانی هێند ێک گیاندار لە یەکتری.

:: لەدوو ڕێیانەکەدا شاسوار مان لێ بڕبوو. مەڕلەگەلە بڕبووە.

3 – گەمڕاندن، ئاوپەڕەبوون.

بڕ برین/biř birîn: کتن:[ بڕ + برین] وەک : کالەک و شووتی قرتاندن.   

بڕ پێدان/biř pêdan: کتن:[ بڕ+ پێدان]

1 – هەڵبڕین، لەتکردن.

2 – چوونە نێو قسەی یەکێکی دیکەوە :  قسەلەقسە کردن.

بڕدان/biřdan: کتن:[ بڕ+ دان]

1 – جیاکردنەوەی هێندێ لە هێندێک.

:: شەوێ دی گورگ لەڕانەکەی داو چەند سەرێکی بڕ داوە.

2 – ماوەدان، ئێزن دان.

:: خۆ بڕ نادا ئێمە دوو قسان بکەین.

3 – بواردان.

:: ئەوچۆمە بڕ نادا.

بڕشکاندن/biř şikandin: کتپ:[ بڕ+ شکاندن] تینوایەتی شکان، تێراوبوون.

:: هەندێکی دیکەم ئاو دەیە بەوەندە ئاوە بڕم ناشکێ !.

بڕ کردن/biř kirdin: کتپ:[ کهـ][ بڕ+ کردن]

1 – بڕین : نەخۆشیەکە زوانی بڕکرد.

2 – هەتەرکردن، گەیشتن، توانین لەڕێگا ڕۆیندا، وەرجەخوراوبڕ کردنە وجێ.

:: بەپێ بڕناکەم.

3 – بەشکردن

:: نانەگەکەم بڕوە پیمانانیە کێگ.

4 – جیاکردنەوە.

:: شوانەکە ڕانەکەی بڕکرد بەدووبەشەوە.

بڕ و بیانوو/biř û biyanû: نتـ: پەڵپ.   

بڕێ/biřê: ن: گۆترە، بڕە، نەختێ.

بڕێک/biřêk: ن: تۆزێک، نەختێک، هەندەک، هەندێک.

بڕیای/biřyay: کتپ:[ هـ][ ئاخ+ بڕیای] بڕان.

بڕیەی/biřyey: کتپ: بڕین.

لێبڕان/lêbiřan: کتن:[ لێ+ بڕان] کورتی هێنان، کەموکورتی تێکەوتن.  

:: خۆشەویستی لێبڕان.

:: ئارەزووم لێبڕاوە.

لێبڕاو/lêbiřaw: ئانفا:[ لێ+ بڕاو( بڕان)]

لێبڕاوبوون/lêbiřawbûn: کتن:[ لێبڕاو+ بوون] خەریك بوون، بڕیاردان، خۆش بوون.  

:: جوامێر لێی بڕابوو ئەو سەفەرە هەربکات.

.

.

.

.