زەوی/zewî: ن:[ جێۆ][ فەل] هه‌ساره‌ی زه‌وی که‌ سێ یه‌مین هه‌ساره‌یه‌ له‌کۆمه‌ڵه‌ هه‌ساره‌ی خۆر وه‌ له‌ 365 رۆژدا به ‌ده‌وری خۆردا ده‌سوورێته‌وه‌، وه ‌یه‌ک مانگی هه‌یه‌.

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
زەێ vaz earth

1 –  ئەرز، زەمین ( هـ).[ ئینگـ : earth ، tellur or telluro]

2 –  كه‌فی ژوور، هه‌رد.[ ئینگـ : Floor].

3 – خاک، خۆڵ، ئێشكانی، به‌ژ : بەشی ووشکایی لە زەوی( بەر)..[ ئینگـ : Land ، Soil].

4 – ده‌شت، كێڵگه.[ ئینگـ : Field ]. 

زەوییانە/zewîyane: نتـ:[ ئاب][ زەوی+ یانە]

1 – باجی زەوی، جاران ئاغا لە جوتیاری دەسەند.   

2 – كرێی زەوی.

{ تێبینی : پێشگری ge یان geo لە زمانی لاتینی لە زاراوەسازییدا بۆ زۆر دەستەواژەی زانستی بەکاردێت، کە لەڕەچەلەكدا بە واتای زەوی یان خاک دێت و هەروەها بۆ ڕشتەی جێوگرافیا یان جێۆلۆجیا و هی دیکە بەکاردێت}.

ده‌شت، زه‌وی، كێڵگه : Field

جیۆكرۆنۆلۆژی/cêokironolojî: نتـ:[ جێۆ] زانستی كاتنامه‌ی زه‌ویزانی، زانستی په‌یوه‌ندی نێوان كات و زه‌ویناسی.

زانستی سروشتی زەوی/zanistî siruştî zewî: نتـ:[ جێۆ] جێۆفیزکا.[ ئینگـ : geophysics]

زانستی شێوەی زەوی/zanistî şêwey zewî: نتـ:[ جێۆ] جێۆمۆرفۆلەجیا.[ ئینگـ : geomorphology]

زەویزان/zewîzan: نتـ:[ جێۆ] زه‌ویناس.[ ئینگـ : Geolog]

زەویزانی/zewîzanî: نتـ:[ جێۆ] زه‌ویناسی.[ ئینگـ : Geology]

زەوی بەرز/zewî berz: نتـ:[ جێۆ][ زەوی+ بەرز].[ ئینگـ : Upland]

زەوی بەرزە شۆرەکات/zewî berze şorekat: نتـ:[ جێۆ][ زەوی+ بەرز+ ئە+ شۆرەکات].[ ئینگـ : salina]

زەوی بیرون/zewî bîrun: نتـ:[ جێۆ][ زەوی+ بیرون] زەوی ووشک.[ ئینگـ : barren land]

زەوی پشتگوێ خراو/zewî piştgiwê xiraw: نتـ:[ جێۆ][ زەوی+ پشتگوێ+ خراو( خران)] زەوی ووشک.[ ئینگـ : derelict land]

زەوی تەخت/zewî text: نتـ:[ جێۆ] لاته به‌رزه، ته‌ختان.[ ئینگـ : Plateau]

زەوی ترش/zewî tirş: نتـ:[ جێۆ] خاکی ترش.[ ئینگـ : Acid soil]

زەوی خراپ/zewî xirap: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : bad land]

زەوی خزان/zewî xizan: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : rarth slide]

زەوی خوازی/zewy xwazî: نتـ:[ زەوی+ خواز( خوازتن)+ ی] رووکردنەوەی زەوی[ ئینگـ : geotropism]

زەوی داکەوتن/zewî dakewtin: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : slumps]

زەوی دێم/zewî dakewtin: نتـ:[ کشت] بەژاڤ : زەوی بێ ئاو.[ ئینگـ : ]

زەوی زۆنگاو/zewî zonigaw: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : fen land]

زەوی سوور/zewî sûr: نتـ:[ جێۆ] خاکی سوور.[ ئینگـ : red earth]

زەوی شووشتن/zewî şûştin: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : wash lands]

زەوی كشتوكاڵی/zewî kişûkaľî: ن:[ کشت] كێڵگە.

زەوی گردەڵان/zewî girdeľan: نتـ: زوورگ، زوورگەڵان، هەڵەت.

زەوی ناهەموار/zewî nahemwar: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : Terrane]

زەوینە/zewîne: نتـ:[ زەوی+ ینە]

1- زەمینە، جێگا.

2- بسات( ئەردە)، ساز، مایە، هەل.

زەوی نەبیندراو/zewî nebîndiraw: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : dead ground]

زەوی نەچێندراو/zewî neçendiraw: نتـ:[ جێۆ] بۆر. [ ئینگـ : uncultivate]

زەوی نەکێڵدراو/zewî nekêľdiřaw: نتـ:

1 – [ جێۆ] پاک.[ ئینگـ : virgin]

2 – [ کشت] بۆرە، بوور، بەیار.

زەوی نزم/zewî nizim: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : Lowland]

زەوی وشكێن/zewî wişkên: نتـ: وشكە زەوی.

زەویی/zewîy: نچ:[ جێۆ] ئەردی، خاکی.[ ئینگـ : Terrestrial ].   

زەوییە تەم/zewîye tem: نتـ:[ جێۆ] . [ ئینگـ : ground fog]

زەوییە زوقم/zewîye zyqim: نتـ:[ جێۆ] . [ ئینگـ : ground frost]

زەوییە سەهۆڵ/zewîye sehoľ: نتـ:[ جێۆ] . [ ئینگـ : ground ice]

زەوییە نیشتە/zewîye nîşte: نتـ:[ جێۆ] . [ ئینگـ : terrigenous deposits]

.

 زاراوەی زەوی لە واتای جیاجیا دا 

ئاوی ژێر زەوی/awy jêr zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : phreatic water , ground water , nappe phreatique , under ground water ]

ئاوی ژێرزەوی/jêrzewî: نتـ:[ ژێر+ زەوی] ژێرزەمین، سەرداب. 

ئاستی ئاوی ژێر زەوی/astî awy jêr zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : pirzometric surface , water table]

بەرجەستە زەوی/bercesite zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : geoid]

بەرزە زەوی/berze zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : upland]

بەزەوی دادان/bezewî dadan: کتن، کتپ:[ بە+ زەوی+ دادان] ئێخستن _ خستن، خەوخاندن، فڕێدان، کەواندن، وسەێ _ ووستەی( هـ)، وەنن.

بەزەوی خستن/bezewy xstin: کتپ: ئێخستن( کباک)، کەواندن.

بەزەوی گەیاندن/bezewî geyandin: کتن، کتپ:[ بە+ زەوی+ گەیاندن]

بەزەویاچوون/bezewya çûn: کتن: بەزەویدا ڕۆچوون، چوونەخوارەوە.

بەزەوی پێداهاتنەوە/bezewy pêdahatnewe: کتن: بەزەوی پیاها تنەوە.  

بەستوە زەوی/bestwe zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : tele]

بزوتنەوەی توێکڵی زەوی/bizutinewey tiwêkiľî zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : crustal movents]

بێرونە زەوی/bêrune zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : waste lands]

پەردەی زەوی/perdey zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : earths mantle]

تەوەرەی زەوی/tewerey zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : earth axis]

تواوەی هەناوی زەوی/tiwawey henawî zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : magma]

خولگەی زەوی/xylgey zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : earths orbit]

چەقە جوولەی زەوی/çeqe cûley zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : earth movement]

چێوەی زەوی/çewey zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : circum ference of earth]

دابەزینی ئاوی ژێرزەوی/jêrzewî: نتـ:[ ژێر+ زەوی] ژێرزەمین، سەرداب.[ ئینگـ : ]

ڕەشە زەوی/řeşe zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : black earth]

ڕووی زەوی/řûy zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : lands cape , paysage]

ژێرزەوی/jêrzewî: نتـ:[ ژێر+ زەوی] ژێرزەمین، سەرداب. [ ئینگـ : cellar]

زەردە زەوی/zerde zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : yellow ground]

زمانە زەوی/zimane zewî: نتـ:[ جێۆ] فیۆرد.[ ئینگـ : fiord]

زمانە زەوی ناو دەریا/zimane zewî naw derya: نتـ:[ جێۆ].[ ئینگـ : bill]

سەر زەوی/ser zewî: نتـ:[ جێۆ]

شێوەی ڕووی زەوی/şêwey řûy zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : landform]

ڕووپۆشە خاکی زەوی/řûpoşe xakî zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : solum]

شۆرە زەوی/şore zewî: نتـ:[ جێۆ][ کشت] زەوی شۆرەكات، زەوی خوێڵێن، شۆرستان.[ ئینگـ : usar]

فشەڵە زەوی/qişeľe zewî: نتـ:

1 – [ جێۆ] زەلکاو.[ ئینگـ : quagmire]

2 – زەوی سستەك ، زەوی رفۆك.

قسڵینە زەوی/qisľîne zewî: نتـ:[ جێۆ] قسڵینەبان. [ ئینگـ : causse]

قۆقزە زەوی/qoqize zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : marginal land]

قووچەکی  دابەزینی ئاوی ژێرزەوی/qûçekî dabezînî nawy jêrzewî: نتـ: [ ئەند] قووچەکی دابەزینی ئاوی کارێز لە دەوری بیرێك لە ئەنجامی دەردانی ئاو لێی. [ ئینگـ : cone of depression]

قوڕینە زەوی/quřîne zewî: نتـ:[ جێۆ] زەلکاوە.[ ئینگـ : slough]

کرمی زەوی/kirmî zewî: نتـ: [ زیند] [ ئینگـ : earth worm]

کرۆکی زەوی/kirokî zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : centrophere]

گۆی زەوی/goy zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : globe]

موگناتیسێتی زەوی/muginatîsêtî zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : geomagnetism, terrestial magnefism]

ناووکی زەوی/nawukî zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : core]

گۆشتە زەوی/gošite zewî: نتـ:[ جێۆ] پەناڤ، زەویی نەرمان.

نەوراییە زەوی/newrayiye zewî: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : low land]

نەوراییە زەوی لمین/newrayiye zewî limîn: نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : landes]

هاوسه‌نگی نێوی چینی زه‌وی/hensengî niyweî çînî zewî : نتـ:[ جێۆ] هاوسه‌نگی نێوی چینی (پێست) زه‌وی.[ ئینگـ : Isostasy]

هەناوی زەوی/henawî zewî : نتـ:[ جێۆ][ ئینگـ : bary spher]

هەواگۆڕی ژێر زەوی/hewagořî jêr zewî: نتـ:[ ئەند] هەواگۆڕی ژێرزەمین. [ ئینگـ : cellar ventilator]

.

.

.

.