سەرۆک/serok: ن:[ سەر+ ئۆک] ڕابەر، سەردار، سەرکردە، کلییت( كباک)، هرار: پێشەوای گەلێک مەزن.

سەرۆكایەتی/serok: نچ:[ سەرۆک+ ئایەتی] گەورەیی، ڕابەری هۆزێک.

سەرۆک بەش/serok beş: نتـ:[ سەرۆک+ بەش] چاودێر. 

سەرۆک پارت/serok part: نتـ:[ سەرۆک+ پارت]

سەرۆک پەرلەمان/serok perleman: ن:[ سەرۆک+ پەرلەمان]

سەرۆک پۆلیس/serok polîs: ن:[ سەرۆک+ پۆلیس]

سەرۆک تیپ/serok tîp: نتـ:[ سەرۆک+ تیپ]

سەرۆک خێڵ/serok xêľ: نتـ:[ سەرۆک+ خێڵ] سەرەک خێڵ. 

سەرۆک دەوڵەت/serok dewľet: نتـ:[ سەرۆک+ دەوڵەت ][ له‌ سیستێمی په‌رله‌مانی][ سەرۆک+ دەوڵەت] سه‌رۆکوه‌زیر.[ ئینگـ: Head of government]

سەرۆک دێر/serok dêr: نتـ:[ سەرۆک+ دێر]

سەرۆک شارەوانی/serok: نتـ:[ سەرۆک+ شارەوانی]

سەرۆک کۆمار/serok: نتـ:[ سەرۆک+ کۆمار][ سەرۆک+ کۆمار] پرێزیدنت.[ ئینگـ: President ]

سەرۆک وەزیر/serok: نتـ:[ سەرۆک+ وەزیر][ سەرۆک+ وەزیر].[ ئینگـ: Prime Minister ]

سەرۆک وەزیران/serok: نتـ:[ سەرۆک+ وەزیران]

سەرۆکێتی/serok: نتـ:[ سەرۆک+ ئێتی] سەرەکێتی.  

سەرۆکی/serok: نچ:[ سەرۆک+ ی] سەرەکی.  

سەرۆکی پۆست/serok: نتـ:[ سەرۆک+ پۆست]

سەرۆکی خانەقا/serok: نتـ:[ سەرۆک+ خانەقا]

سەرۆکی سوپا/serok: نتـ:[ سەرۆک+ سوپا]

سەرۆکی شاری/serok: نتـ:[ سەرۆک+ شاری] سەرۆک شارەوانی: گەورەی شاری، سەرۆکی شارەوانی.

سەرۆکی دادگا/serok: نتـ:[ سەرۆک+ دادگا ][ ماف][ سەرۆک+ ی+ دادگا][ ئینگـ: Chief judge]

سەرۆکی قەشان/serok: نتـ:[ سەرۆک+ قەشان]

سەرۆکی کرێکاران/serok: نتـ:[ سەرۆک+ کرێکاران]

سەرۆکی گروپ/serok: نتـ:[ سەرۆک+ گروپ]

سەرۆکی میری/serok: نتـ:[ سەرۆک+ میری]

بریکاری سەرۆک/serok: نتـ:[ بریکاریسەرۆک ] جێگری سەرۆک.

.

.

.

.