[ کات] [ کات] کات

.

 ئاب  ئاخەلێوە   ئاخر  ئاخسبات  ئاخلێڤە  ئادار  ئازار  ئاسالان
 ئافەڕۆز  ئاگردان  ئامنان     ئامنۆن  ئامنوون    augustus  ئایار
 ئەسپەندار چەژن  ئەسپەندار مەزد   ئه‌یار    ئه‌یه‌ر  ئه‌یلول  ئه‌یهووت      
 ئه‌نایشته  ئه‌‌ڤشه‌‌ڤ  ئه‌ناشتا  ئه‌مشه‌ڤ  ئەینوو  ئه‌ینی  ئه‌لند  ئێڤار 
 ئۆغه‌ن  ئێنی  ئێوار  ئێواره    ئێوارێ  ئۆزیرە  ئیزیرە
 ئیلۆن  ئیمشه‌و    ئین   ئینی  ئیوار    ئیوارە

.

بارام  بابلووسك  بازەبەران  بازدەبەران        بانەمەڕ
   بارانبڕان  بەربانگ  بەربەیان        
     بەختەباران  به‌ره‌به‌یان  به‌رچا  به‌رتێشت  بەهار  بەهاران
     بەسرپێرەشەو   بەسرپێرێ  بەسترپێرێ  بەسترپێرار  بەسرپێری  بەسرپێرار
 بیسك  بانەمەڕ                  

.

پائییز  پار  پارشێو  پارشیو  پاژەرەژ  پاشێڤ   پاشێو  پایز
     پەنجە          
 پیت  پۆڵان   پووشپەر   پاشینە        پێنج شه‌مه
 پەس
             پەسەرپێرارەکە
 پەسرپێرارەکە  پەسەرپێرەشەو  پەسەرپێرەکە  پەسپەری  پەسپیرارساڵ  پەسترپێر  پەسترپێرار  پەسڵان

.

 تاریک و ڕوون  ته‌باخ  تاوستان   ته‌مووز  ته‌شرینی یه‌كه‌م  تاوپەڕ  تاوپەڕان  تەنگی نوێژی شێوان
               

.

 جیژنان  جۆزەردان   جۆدرەو   جۆخینان      ‌  جومعه

.

   چاوتروكاندنێك  چلەی زمستان    چێڵکڕ  چڵه‌ی بچووك  چڵه‌ی چكۆڵه‌  چڵڵه‌ گۆشه‌
       جەهزەرا        چێشتان

.

   حەزیران    حوزەیران        حوزه‌یران

.

 خواردنی به‌یانی  خۆراوا  خۆرپەڕ  خۆرپەڕان  خۆرنشين  خوەراو  خوەراوا   خاکەلێوە
 خۆرەبان      خەرمانان        خۆرەچاو

.

   دێنی  دەمی خۆرنشين    دەمی رۆژئاوابوون  دەمی عەسر    
 دواهه‌مین هه‌وته‌ی چله‌ی بچووك              دەم

.

   ڕەزبەر  ڕەشەمێ  ڕۆجيارنيشتەی  ڕۆژاڤا  ڕۆژئاڤا  ڕۆژاوا  ڕۆژئاوا
 رۆژپەڕ  ڕۆژنشين  ڕۆژی دوای هەینی    رۆژی جوعمە      ڕۆژ

.

 زەردان        زمستان      
   زەردە             زراق

.

     ساڵی فه‌ڕه‌نگی  ساڵ  ساڵی خورسێدی  ساڵی رۆمی  ساڵنامە  ساڵی  هه‌تاوی
   سەرەتا   ‌  سپیده‌ی به‌یان        سێپتڕمبه‌ر

.

 شەبەق     ‌شه‌مە  شيم    شووبات     
   شەفەق         شێوان    شەوەکی  شەستەباران
  شەممە  شەمبە  شەنبە          

.

       عەسر        ع

.

             فەروەردین  ف

.

           قیامەت    
               

.

 كات        کازیوە       کەلۆ
     که‌لووی سونبوله‌وه‌  که‌لووی شێر        کۆتایی

.

   گا   گەلاوێژ  گوڵان  گوڵان   گاکور    
     گەزەنگ  گەزینگ    گزنگ    گزینگ

.

 مانگ    مانگی نۆیه‌می          
   مارت    میریان  مەغریب  مارس  مانگ  مایس
 مێره‌م    ما‌هـ
 مێه        

.

 نەورۆز      نیسان        ن

.

 وەرز  وەرئاوا  وەرنشين  وەرنيشتەی  وێرە  ويڕەکە  ويڕەگا  وێرەگە

.

    هادار  هانمین    هاوین  هه‌یڤ    
 هه‌تاوستان  هەرمێ پشکوان    هه‌فته    هەنگۆر  هه‌ینو  هەینی 
 هنمین  هه‌یو  هۆراوا    هێواره    هینی  هـ

.

               
        یەكسانی شەو و ڕۆژ  یەكسانی شەو و ڕۆژی بەهاری  یەكسانی شەو و ڕۆژی پاییزی  یەکساڵە  یەنە 

.

.