[ فەل] فەلەک و  گەردوون               
 ئاسارە  ئاستارە  ئاسکەلە  ئاسمان  ئاسموو  ئاسمه  ئاسێره  ئاسیرە 
 ئاسیره‌ی جری  ئاشم  ئافتاب  ئافتاب په‌ر  ئافتابناك  ئافتاو    ئاکمان  ئالند
 ئەپۆلۆ  ئەختەر  ئەرز  ئه‌رمین  ئه‌زمان  ئه‌زمێن  ئه‌ستار  ئه‌ستێره
 ئه‌ستێره‌جری  ئه‌ستێره‌ژمێر  ئه‌ستێره‌سۆرک  ئه‌ستێره‌ شه‌له‌  ئه‌ستێره‌ شوناس  ئه‌ستێره‌ک  ئه‌ستێره‌گه‌ڕ  ئه‌ستێره‌گه‌ری
 ئه‌ستێره‌ڤان  ئه‌ستێره‌ڤانی  ئه‌ستێره‌ناس  ئه‌ستێره‌ناسی  ئه‌ستێره‌نیشان  ئه‌ستێره‌ی به‌ره‌به‌یان  ئه‌ستێره‌ی پۆڵی  ئه‌ستێره‌ قوبڵه‌
 ئه‌ستێره‌ی پێگه‌یشتوو   ئه‌ستێره‌ی ڕۆژێ  ئه‌ستێره‌ی ده‌ستکرد  ئه‌ستێره‌ی ڕمدار  ئه‌ستێره‌ی زوهه‌ر  ئه‌ستێره‌ی سیوه‌یل  ئه‌ستێره‌ی هه‌شت په‌ر  ئه‌ستێره‌یی
 ئه‌ستێره‌ی کشاو  ئه‌ستێره‌ی کلکدار  ئه‌ستێره‌ی گه‌لاوێژ  ئه‌ستێره‌ی نه‌جوول  ئەستێرەی رۆژێ  ئەستێرەی شەوێ    
   ‌  ئۆرێون        ئه‌سمه‌ن  

.

بارام    به‌رچیس  بەرجیس    بورج    b

.

   پۆلاریس    په‌ره‌ك  پەروین  پەیك    p

.

   تەوانگ  ته‌رازوو  تییر  توکان    تەوقەسەر  t

.

       جوپیتەر         c

.

 چارۆکە  چه‌تاره‌    چارەگا    چوارەگا  چزووی دووپشک   c
               

.

     حەوتەوانان  حه‌وا        h
               

.

       خۆر  هه‌تاو      خۆره‌تاو
               

.

     ده‌غده‌غان      ددوانه  دووجمكه  d
               

.

     رۆکێت  رۆژئاوا  تاوپه‌ڕ  ڕێوی    r
               

.

   سەتڵ  سەحەری    سیوەیل   سۆهەیل    s
               

.

       عه‌سمان        a
               

.

   فه‌له‌ك            f
               

.

     ڤینۆس          v
               

.

       کاوڕ        
 کۆستێر  كارژۆڵه‌  کاروان کوژە
 که‌لوو  کۆمه‌ڵه‌ی ئه‌ستێران   کۆ  کۆست  کۆمێت
 كه‌شكه‌شان  كه‌شكه‌لان    کۆ ئەستيرەى باپيره  کەیوان      k

.

     گیسك  گەلاوێژ    گووئه‌ستێره‌    
              گه‌ردوون

.

   مەجەر  مانگ      ماسییە فڕندە    
   مه‌رێخ      موشتری  موشتەری    m

.

     ناهید  نەهەنگ    نەهێلیزم    n
               

.

   ورده‌هه‌ساره            w
               

.

   هورمز  هەیڤ  هه‌وا  هه‌سێره‌  هیچخوازی  هه‌ساره‌  هه‌رین
               

.

.

.

.

.

.