[ بیر][ بیر] بیرکاری و ژمارە.

 ئاباکوس  ئاڕاستە  ئاسایی  ئاست  ئاستەنگ   ئاسۆیی  ئالفا  ئاڵوگۆڕ
 ئامار  ئاوێتە  ئاوکێشه  ئامێری ژماردن        
 ئەبسێسا  ئەشکیڵ  ئەلجەبر      ئۆرتۆسێنترۆ    
     ئەژمێردراو  ئەژمێر  ئینتێگرال     ئێك  ئی

.

 بادایی   بارستە    بایەخ  بایی      
     بەها  بەبەها    بها  بوها  بەهێ

.

 پارالێل  پازدە    پازدەهەم  پازدەهەمین  پازدەیەم  پازدەمین  پازدوهەم  
 پاژ               
 پانزدەهـ  پانزە  پانزدە  پانگزە      پەنج  
       پەرەلێل    پەڤەك    پانجێس
 پەنچەدەسە  پەنچدەهـ      پشکەئەزموون      
      پێژمێر  پۆتان        پێنج

.

            تاک    
 تانگێت  تەریب  ته‌وه‌ره   ته‌وه‌ره‌ی پۆیی   ته‌وه‌ره‌ی تانی   ته‌وه‌ره‌ی سیمێتری   ته‌وه‌ره‌ی Y   تە‌وه‌ره‌ی X
 ته‌وه‌ره‌ی هاوتایی      تییرە        تێرم

.

.

     چوار  چوارڕوو        

.

 خشته‌کی ژمێره‌ی

.

 دەرکران  دەرکراو  ده‌نک  ده‌یان

.

 ڕادە  ڕاست  ڕووت  ڕەها   ڕوو      ڕەبەق
           ڕیشەی دووەم  ڕەگی دووەم  

.

.

 ژمێر  ژمارەی تاک  ژمارەی جووت   ژمێراو
   ژمێرە  ژمێریاری  ژمێریار
 ژمارە  ژمێرۆک  ژماردن  ژێرتاقم  ژێردەستە      

.

 سە‌رجە‌م  سەرژمێر
 سیستێمی هاوکێشە

.

 شه‌فتوڵ

.

  کۆ   

.

 قه‌ناس

.

 کەمکردن

.

 گۆڕاو  گۆڕبار
 گۆشەی ڕاست

.

 لا  لاتەریب
 لێدەرکردن  لادانی پێوانەیی    لادانی ستانداردی

.

 مز

.

   ناپێیی  ناتەبایی  ناتەواو        
 نیوه‌لاكێشه          نرخ    

.

 وەج   وەجەل

.

   هاوکێشه    هاوئه‌ندازه  هاوتەریب     هەڤۆك  
 ‌هێلی ناوەڕاست    هێڵی لێکەوتە      هەڵگر    هێڵی ڕاست

.

 یەك    یەكێتی      یەكیتی      
 یەدەك               یێك

.

.

.