[ بیر][ بیر] بیرکاری و ژمارە.

 ئاباکوس  ئاڕاستە  ئاسایی  ئاست  ئاستەنگ   ئاسۆیی  ئالفا  ئاڵوگۆڕ
 ئامار  ئاوێتە  ئاوکێشه  ئامێری ژماردن        
 ئەبسێسا  ئەشکیڵ  ئەلجەبر      ئۆرتۆسێنترۆ    
     ئەژمێردراو  ئەژمێر  ئینتێگرال     ئێك  ئی

.

 بادایی   بارستە    بایەخ  بایی      
 بەدەک    بەها  بەبەها    بها  بوها  بەهێ
     بۆشایی پۆوتان          

.

 پارالێل  پازدە    پازدەهەم  پازدەهەمین  پازدەیەم  پازدەمین  پازدوهەم  
 پاژ               
 پانزدەهـ  پانزە  پانزدە  پانگزە      پەنج  
       پەرەلێل    پەڤەك    پانجێس
 پەنچەدەسە  پەنچدەهـ      پشکەئەزموون      
      پێژمێر  پۆتان        پێنج

.

        تاقانە     تاک  تاقیکردنەوە  تاقیکردنەوەی جێگیر
 تانگێت  تەریب  ته‌وه‌ره   ته‌وه‌ره‌ی پۆیی   ته‌وه‌ره‌ی تانی   ته‌وه‌ره‌ی سیمێتری   ته‌وه‌ره‌ی Y   تە‌وه‌ره‌ی X
 ته‌وه‌ره‌ی هاوتایی      تییرە        تێرم

.

               
               

.

     چوار  چوارڕوو        

.

         خشته‌کی ژمێره‌ی      
               

.

   دەرکران  دەرکراو  ده‌نک  ده‌یان     دوانزەلا  
 دەلا           دووگۆشە  دووگۆشەی هاوسێ  

.

 ڕادە  ڕاست  ڕووت  ڕەها   ڕوو      ڕەبەق
           ڕیشەی دووەم  ڕەگی دووەم  

.

.

 ژمێر  ژمارەی تاک  ژمارەی جووت   ژمێراو
   ژمێرە  ژمێریاری  ژمێریار
 ژمارە  ژمێرۆک  ژماردن  ژێرتاقم  ژێردەستە      

.

       سە‌رجە‌م    سەرژمێر    
   سیازدە  سیازدەلا     سیستێمی هاوکێشە      

.

         شه‌فتوڵ      
               

.

         فراوانی        
               

.

         قه‌ناس      
               

.

       کەمکردن        
          کۆ     

.

   گۆڕاو  گۆڕبار          
 گۆشەی ڕاست              

.

   لا  لاتەریب          
 لێدەرکردن      لادانی پێوانەیی    لادانی ستانداردی      

.

         مز      
               

.

   ناپێیی  ناتەبایی  ناتەواو        
 نیوه‌لاكێشه          نرخ    

.

         وەج   وەجەل    
               

.

   هاوکێشه    هاوئه‌ندازه  هاوتەریب     هەڤۆك  
 ‌هێلی ناوەڕاست    هێڵی لێکەوتە      هەڵگر    هێڵی ڕاست

.

   یازدە    یازدەلا        
 یەك   یەکان  یەکانە  یەکانی        یەكیتی
 یەكێتی      یەدەك     یەکتا  یەکتایی   یێك  

.

.

.