[ ناڤ][ ناڤ] ناڤ _ نام  _  ناو _ نێوی مێیینە و نێریینە

.

.

  ناوی نێرینە               ناوی مێینە
 ئابتین  ئاتوسا  ئاخێز  ئادگار               ئاخڵه  ئادا   ئادان  ئارخەیان
 ئادیان  ئادیامان  ئارا  ئاراد               ئارەزوو  ئاردەو  ئارۆزە   ئارزیاس
 ئارارات  ئاراز  ئاراس  ئاراسن                ئارون   ئاروی  ئاروین  ئارێ
 ئارام  ئاران  ئاره‌وان  ئارتین               ئارێش  ئاریان
 ئاریانا  ئارین
 ئاردەڵ  ئارزی  ئارسانا  ئارش               ئارینا       
 ئارشام  ئارشو  ئارشین  ئارمانكۆ                     
 ئارمەند  ئارمۆش  ئارمین  ئارناس                 ئاڤبین      
 ئارۆ  ئارۆن  ئارۆنیا  ئاروان                       
 ئاروەند  ئاروون  ئاروین  ئارهان                       
 ئارێز  ئارێن  ئاری  ئاریا                 ئامە   ئاونگ  ئاوێسە  
 ئاریاز  ئارباس  ئاریان                   ئایە    ئاورن  ئاوێز
 ئاریتما  ئاریۆ  ئاریۆس  ئاریام                     
   ئاریوان                         
 ئازا  ئازاد  ئازەر  ئازر                ئازین       
 ئازرم  ئازۆ   ئازیتا  ئازین                     
 ئاژار  ئاژەنگ  ئاژوان  ئاژێن               ئاژان  ئاژیان   ئاژیر   ئاژین
 ئاژیان  ئاژیار  ئاژیر  ئاژین               ئاژینه       
 ئاسالان   ئاستان  ئاستیاك  ئاسۆ               ئاسکه  ئاسکول  ئاسكۆڵ   ئاسکی
 ئاسۆس  ئاسیم                   ئاسودە  ئاسۆز  ئاسك  ئاسوودە
 ئاسووده ئاشا  ئاشتی  ئاشكار   ئاشۆ               ئاشنا  ئاشناس  ئاشتی  
 ئاڤیار  ئاڤدین                    ئافتاب  ئافتاو  ئاڤان  
 ئاكام  ئاكران  ئاكرێ  ئاكۆ                     
  ئاگا  ئاگری                      ئەڵماس      
 ئالار    ئالاڤا  ئالان  ئالیا               ئالاڤ      
  ئالیان                     ئاوبین       

.

                      باتینک: بشکوژا ژنوی ڤەبوی  بازنک: بازنە، دەستبەند  باستینک: گولا نوی بشکڤتی  باژێلە: مالڤەگوهازتی
 باهۆز: باگه‌ر، فرتۆنه  بازێ: ته‌یرێ باز  بارێژ: فێقیێ کو ژبەر بای ژدارێ دکەڤیت                 باوەند: رەسەن  باقوت: باکوت، فێقیێ بای داقوتای  بایەخ: بها، گرنگی، پویتە  
                      بانه‌شین: به‌ژن زراڤ  باوه‌شین: ب به‌ژن و بال  بانێ:  به‌ژن زراڤ  
                      بێخاڵ  به‌گی:  کوبار  به‌لیجان: نازک، کوبار  به‌نده‌وا: ل هێڤی
                      به‌فری:  ژبه‌فرێ  به‌نگین: ئه‌ڤیندار  به‌ فرین: کولیلکا دبن به‌فرێدا ده‌ردکه‌ڤیت  به‌رهه‌م : که‌د، ئورون، ژێهات
                      بژوێن  به‌ری: ده‌شت، چول   به‌رۆژ: ڕۆناهی  به‌رزێ : بلندێ
                    

 

 به‌خشین : نازک  بەیسە: بەفر، سەهول، قەریسوک  بچکول: بچویک، کوچوچ، کوچکوک، زاروک
           به‌وران: چه‌له‌نگ  بێدار: ڕه‌به‌ن  بێژه‌وان: سۆحبه‌تخوه‌ش  بێلا: به‌ژن بلند
 بابان          بژیان: بژین، دلبژین  بینا: رۆناک    
                 
            بەناز      بەخشین: لێبۆرین
                      بەژان: بئێش، ئێشەلو، ئێشەوی، بدەرد، دەرنانک، ژاندار، بژان  بەهین: بەیین، زەربون، گەهشتنا جەهو گەنمی یان پویش وپەلەخی  بیاڤ: دەلیڤە، دەرفەت، فەرسەت، فەرسەند- پێگەه  بالا: بەرزی، بلندی، بەژن درێژ، ژۆری، سەری، سلال
                      بێریڤان: شیردوش، سەرکێشا بێرییا  بێناهی: بینین، دیتن  بێشەنگ: شەنگەبی، دارە بییا جوان  بویەر: رویدان، روداو
                      بنەوان: کابانی، خاتوینا مالێ  بنار: وەرپال، دەهمەنا چیای، دانگا چیای  بشکوژ: بشکوفک، کولیلک  بشکورین: کەنین، گڕنژین
           بشکڤین: بشکڤتن، ڤەبون، ڤەبین، گەشبون  بستەه: دڵنیا، پشتراست  بژیان: ژێکبەلاڤبون، بژالەبون  بژوین: پاقژ، پاک، خاوێن
     بوزۆ      بڕژانگ: مژیلانک، بژول، مژول  بەیان: سپێدە، سحار  بەناز: نازدار، نازەلین  بەلار: ترانەکەر، سوحبەتچی
           بەگیخان: خاتین  بەفراو: لولاڤ، شلوڤە  بەشدار: پشکدار  بەستام: دۆر، مراری، لولو، مەرجان

.

 پەروش: خەمدار- نیگەران  پەسن: سالوخدان  پڕزان: گەلەک زانا، پڕژێر    پڕشەنگ: تیرێژ، تیروژ، تیشک- چریسکدار، بریقدار  پڕڤین: تێرڤین، ڤیاندار

پێلیستانک: حاجی رەشک، پەرەسێلکە

.

    

تاوسان: هاڤین، هامین، هاوین، وەرزێ گەرمێ

     تەوار: تەیرێ بازی یە یێ مێ ، ترێفە: تیشک وتاڤێت هەیڤێ تلوڤە: فێقیێ تلی تلی پێگڤە وەکی ئیشیێ تری

تیروژ: تیشکا روژێ

توڕین: زیزبون، توندبون، سلبون، تورەبون تەرلان بو یێ نێر      تەڤی: تاڤی، رێژنە، بارانا بهارێ

.

 

               چلوور
          

.

    داژیار
    دلووان
   
   

.

   
           
     
   

.

   
   
   
   

.

   
   
   
   

.

   
   
   
   

.

   
   
   
   

 

.

   
     ڕەوشەن
     ڕۆژبین  ڕۆژدا ڕۆژە ڕۆژیا
     ڕۆژیار ڕۆژانو  ڕیژین

.

 

   
    ژیکان
   
   

.

   
 سەردار  
 سەرکەوت  
   

.

.

 
 شیار
 
 

 

.

.

  لاچین  لانیا   لاوەران  لاوێن  لاڤا   لاڤە   لازۆ  لالین
  لادیڤ  لاڤانەوە  لاوێژ  لازۆ   لادین  لازیان  لاوێن  لانیا
 لاكۆ  لەوەند  لاوچاک  لارسا   لاژە  لانە  لاوێز  لازیا
 لاوە  لازیان  لاس  لاسۆ  لاڤین  لاڤان  لارا
 لێڤیار  لۆلان  لێوێژە  لۆهان  لەزگین  لەنجە  لەنیا  لەوەند
لۆڤیان لۆكان  لێزان  لێڤا
 لیڤۆ  لیڤار  لڤین  لیان  لیدا

 

 

ماردین  مامز    ماژده ک    مازێ‌  مازێر    مارین
 ماسا  ماشان    مافیار    میهن  مالیا     مانیا
مانا  مانوشا    مانوش    مەستی  مەیلان    مهربان 
 مازیا  مازۆڤان    ماكوان    مازیار   میدیا    
 ماهور  مەبەست    مەترا    مه‌هاباد  مەستورە    مانیلا
 مەدهۆش  مه ژیر    مه ستانه          
  مه ستور  مەتین    ماهرو          
 مه رینا  مه کین    مه یلان          
 مەردان  مەراز    مه رام          
 مه ردو خ  مەرجان    مەرتین          
 مه لان  مەم    مه هین          
 مەنگوڕ  مەنمی    مەند          
  مه ها  مه هتاب    مه هشید    مزگین      
 مزور  مزدا    مرواری    مزگێن  مژدە    ملیان
 مولان  موژان    موژده    موژین  موژین    
 میران  میرخان    میدیا    میرڤان  میهرەبان    
 میلان  میركۆ    میترا    میڤان  میوان،    میدیا
 مێرڤاس  میریڤان    مژگان          
 منیژه  مه هناز    مه نو شان          
 مافكۆ  ماكۆك              

.

 

ناری  نا ریا  ناری      نازار  نازپهری   نازدار
 ناشاد  نەبەرد  نارینا      ناسكە  نازیلا  نا سیار
 نەرەس  نەرۆز  نەبەز      ناریلی  ناسکی  نازەنین
 نالی  نازدار  نەریمان      ناهید   نارین  نازلی
 نامۆ  نەواز  نەفرین      ناز،  ناڤین  ناژین
 ناودار  نەوشیروان  نۆكان      نازی  نازێ‌  نیگار
 نەژاد  نشوان  نەوار      نەوبەر  نەوژین  نەوڕەس
 نەسرەوت  نەمام،  نەوبەر،      نه‌شمیل  نالین  نه‌رمین
 نەوژیر  نەوزاد  نێزە      نەسیم   نماز  نەوا 
 نۆژەن  نوێنەر  نوژدار     نۆژەن  نوژین   نواڵە
 نوید : مژده   نما  نژۆ      نوشان  نڤار  نوا
 نڤار  نزار  نێچیرڤان      نیگا  نیلوڤەر  نیشتیمان،
 نیار  نیڤار  نیاز،      نیرگس  نیگار  نیکسار
 نیهاد  نیلوفەر  نەسیم      نیشا  نیان  نیاز
           نما  نەوشە  نه‌خشین
           نیاز  نیان   نیشتمان
           نازین  نا ز نین  

 

.

 وار  واران  وارژان  وارسۆ             وازن     واژە
 وارش  وارڤان  وارهێل  واریان               واژام  
 وارین  وازیار  واژام  واژاو           وانیا      
 وارفان   واسار  وان  وانیار                 
 واژەر  وارگە                     
 وەرزیا  وەرزا  وەرزێر   وەزیر            وەنەوشە  وەرڤە  وەڵگە  وەرزە
 ورشە  وه‌لات  وه‌تمان  وه‌خشوور           وەزین  وەشنی  وه‌رتێ  ورمێ
 وه‌ران  وەرزڤان  وەشێن  وه‌ردان                 
 وه‌رزان  وەشكار  وه‌رزین  وه‌رزێر                 
 وه‌ركۆ  وه‌زان  وه‌زڵی  وه‌نده‌ن                 
 وه‌ندی  وه‌نه‌ن  وه‌هران وه‌یس                  
 وه‌یسه‌  وه‌یلان                     
 ویان  وێرا  ونار  ورشە                  
 وێژا  ویزان  وریا  ویدا                  
 وشیان   وردبین   وێنە  وێژەر                وینا  
 وردبین  وردكۆڵ  وریا  وسوو                  
 وشیار  وردی  وژار   ولیا                  
 ویار  ویره‌   وریا،   ووشیار                  

 

.

 هاڤی   هاوتا  هەرزا  هاریڤان               هاژان  هاژە    
 هالان  هاوار  هادام  هاڕێز               هاڵا  هالان  هانیە  هانە
 هانا  هاوژین  هاوڕێ  هاوار               هانا  هانیا  هانیتا  هانی
 هاوژین  هاوكار  هاوژیر  هاویار               هاودەنگ  هاودڵ  هاڤین  
 هاوڕاز   هاوڕێ   هاوساز   هاودڵ               هاوڕاست هاڤرست  هاڤی  هامنۆ
 هاومەند  هاوبیر  هاوتا  هامنۆ               هاوناز      
 هەردەم  هەرزاڵ  هەرمان  هەرڤە               هەردین  هەرێز  هەستیار  
 هەریاد  هەردەوان  هەرێم  هەستیار               هەژان  هەكار    
 هەژار  هەژاو  هه ر زا  هەستی               هەزیار  هەزین    
 هەژەند  هه ژیر   هەرسین  هەكار               هەژین  هەژیر  هەژەند  هەژی
 هەڤران  هەڤین  هەڵز  هەڵشۆ               هەڤین    هەڤبەند  هەڤی
 هەڵمەت  هەڵوێست  هەڵگورد  هەڵۆ               هەڵات  هەلین  هەڵدێر  هەلیان
 هەتار  هەنگامه  هەڵۆوان  هەندرێن               هەنا  هەناو  هەنار  هەناسە
 هەوراز  هەڵەت  هێدی  هێمن              هەوڕا  هەنسك    هەوار
 هۆشیار

.

   یاخی                   یاخچه‌  یاخسه‌مه‌ر  یاخیان  یارا
 یاد  یادگار  یاداشت  یاران                یارسا  یارستان  یارێ  
 یارمەند  یارۆ  یارسان  یارۆ              یاسەمەن  یاسمین  یاله‌  یاڵاوه‌
 یارو  یازان  یازی  یاسا               یاڵه‌  یانه‌  یانگه‌  یاوا
 یاسان  یانزۆ  یاوەر                        
 یه‌زدا  یه‌زدۆ  یه‌زدین  یەریڤان                      
 یه‌سپان  یه‌كباڵ  یه‌كبوون  یه‌كبین               یەزنە  یەسنا  یه‌سنه‌   یەڤەن
 یه‌كمان  یه‌كێتی  یەڵدا  یەمان              یه‌مینان      
 یەوێن                          
 یۆنا                           

 .

.

.

.