[ بیر][ بیر] بیرکاری و ژمارە.

 ئاباکوس  ئاڕاستە  ئاسایی  ئاست  ئاستەنگ  ئاسۆیی  ئال  ئالفا
 ئاڵوگۆڕ  ئامار  ئامێری ژماردن  ئاوکێشه  ئاوێتە
 ئەژمێر  ئەژمێردراو  ئەبسێسا  ئەشکیڵ  ئەلجەبر  ئەندازەی یەک پێ    
 ئۆرتۆسێنترۆ       ئێک   
 ئینتێگرال     ئینج      

.

 بادایی   بارستە    بایەخ  بایی      
 بەبەها  بەها    بەدەک    بەریەک  بەریەک کەوتن  
               بەهێ
     بۆشایی پۆوتان      بوها    بها

.

 پارالێل  پازدە    پازدەهەم   پازدەهەمین   پازدەیەم  پازدەمین   پازدوهەم   
    پاژ   پارژمار  پاشیەکی ژمارە       پانجێس 
 پانزدەهـ  پانزە  پانزدە  پانگزە    پاوەند 
 پەرەلێل    پەڤەک    پەنج  پەنچەدەسە   پەنچدەهـ  
 پشکەئەزموون 
  پۆتان
 پێ   پێ بەرین  پێ درێژ   پێژمێر  پێنج   پێوانە  پێودان

.

        تاقانە     تاک  تاقیکردنەوە  تاقیکردنەوەی جێگیر
 تانگێت  تەریب  ته‌وه‌ره   ته‌وه‌ره‌ی پۆیی   ته‌وه‌ره‌ی تانی   ته‌وه‌ره‌ی سیمێتری   ته‌وه‌ره‌ی Y   تە‌وه‌ره‌ی X
 ته‌وه‌ره‌ی هاوتایی      تییرە        تێرم

.

               
       جوول        

.

     چوار  چوارڕوو        

.

 حیساب 

.

         خشته‌کی ژمێره‌ی      
               

.

   دەرکران  دەرکراو        
 دەلا  ده‌نک  ده‌یان
 
 دووان  دووانە  دووئەوەندە  دووجار      دووگۆشە  دووگۆشەی هاوسێ  دووگۆشەی سەربەرامبەر
 دوانزەلا 

.

 ڕادە  ڕاست  ڕووت  ڕەها   ڕوو      ڕەبەق
     ڕوونکردنەوەی سمێڵی      ڕیشەی دووەم  ڕەگی دووەم  

.

.

  ژمارە    ژمارەی ئاوێتە  ژمارەی بچووک   
 ژمارەی تاک  ژمارەی جووت   ژمارە هەمووەکان 
         ژماردن 
 ژمێر   ژمێراو  ژمێرە ژمێرۆک  ژمێریار  ژمێریاری  ژوور
   ژێرتاقم  ژێردەستە

.

       سە‌رجە‌م    سەرژمێر    سەری گۆشە 
   سیازدە  سیازدەلا     سیستێمی هاوکێشە    سینوس  

.

         شه‌فتوڵ      
           شێوەی لوتکەیی     

.

         فراوانی        
           فووت     

.

         قه‌ناس      
               

.

   کەرت    کەمکردن        
          کۆ   کووز  

.

   گۆڕاو  گۆڕبار          
 گۆشەی ڕاست          گیرفان    

.

   لا  لاتەریب          
 لێدەرکردن      لادانی پێوانەیی    لادانی ستانداردی      

.

         مز      
               

.

   ناپێیی  ناتەبایی  ناتەواو      ناوەندە ژمێرەیی قورسکراو  
 نیوه‌لاكێشه        نووکی گۆشە   نرخ    

.

         وەج   وەجەل    
               

.

   هاوکێشه    هاوئه‌ندازه  هاوتەریب     هەڤۆك  
 ‌هێلی ناوەڕاست    هێڵی لێکەوتە      هەڵگر    هێڵی ڕاست

.

 یارد  یازدە    یازدەلا        
 یەك   یەکان  یەکانە  یەکانی    یەكەی پێوانی درێژی    یەكیتی
 یەكێتی      یەدەك     یەکتا  یەکتایی   یێك  

.

.

.