[ واز][ واز] وازی واتای گەمە یان لیستن  دێت . کە خۆی لە کۆمەڵە یارییەک کە بە کۆمەڵ، جووت، یان تاک دەبینێتەوە. [ واز]

 ئاپێ مووس  ئاچمەز  ئاخپۆل   ئاخچی و بوخچی   ئاخردەست  ئاخردەست  ئارینەک  ئازنا
 ئازنه   ئاژن  ئاژنه  ئاژنی   ئاژنی کرن  ئاسکانی  ئاشەقولانێ  ئاشخاوەنار
 ئاسیاوان  ئاشه‌وان  ئاشڤان          
 ئاشخاوەن ئارد  ئاغا  ئاڤژەن  ئاڤژەنی   ئاکرۆبات  ئاوباز  ئاوبازی  
 ئەزنیف  ئەسپ  ئه‌سپه‌رێز  ئه‌سپڕەس    ئەسپ سواری   ئه‌ستیلان  ئەسکەملە  ئه‌کرۆباتیک
 ئۆغله‌مه       ئەنجامی یاری    ئاشەوان    

.

 بابەخوون   بابەخولێ  بابووتان  بابووتانێ  بابی بابی  باتر  باترێن   باتل
 باتڵین  باختن  بادەوە  بارەخوێ  بارەخووێیانێ  باربارانێ  بارباركێ  بازەڵێن
 بازەڵین              
 بال   بالە  بانچەوبەسانەكی  بانقۆ   بانگۆ  باوەسوڕێ  باوەش  باوەشانێ
 بەردەقانی  بەردبەردانێ    بەردگەرمانێ  بەرزەحوایلە  بەرزەقانی  به‌رزیلان بەرکانی
 بەلاقوچکانی  باوەخولێ
   بەزک  بەزێن  بەگ   بزێن   ڕکێ  بلیارد  
   باوەخولە  باوەخونی  باوەخولێ  باوەگێژە   باونی
 بۆقەمەلە        برجڵانەکی     بۆکسینگ  بووکەبارانێ  بێگ
 بیست و پێنج ریز        بیل بیلانی      

.

پاپارنجێ  پاپەز  پاپلەکانێ     پاس  پاشاگەردانێ   پاشاپاسێن   پاشدۆشەک   پاشاپاشاکێی
   پاشمەڵلا   پاڤان  پاڵەوانێتی   پالەقۆچە      پایسکیل
 پەتکە پەتانێ  پەڵۆ  پەتەڤینگە  پەتپەتێن
 پەرانتوو  پەڕداڵ  پەڕەچیخ   پەڕین  پەزکۆ گورۆ  پەلهوورک   پەلیک  پەلیكانێ
 پەنای بێ دەنگی   پەیاک
 پشتپشتانێ    پشکیل  پشکیلان     
 بۆڵینگ    پۆلۆ  پێنجۆک    
       پینجۆک    پیادەی شەترەنج    

.

 تابەرە          تاتریک     
 تاووڵە   تاووڵەکردن  تاوڵە  تاوڵەکردن  تایکۆندۆ  تەنکە  تەیرۆک  تەرازنامە
 تەختەنەرد  تراندن  تەوغی  تەوغێن  تەقلەبازیی  تیربازی تەقڵە  تەندوورەسووركێ
 تبلک    تابەرە  تاتریک  تۆپ قاڕ    تنیس  تەختەنەرد  تۆپقارێن    
 تیلێن        تیل تیلە  تۆپین  جانجان  

.

   جغزێن   جیگن قاببازی    جگ   جگێن    جقجق  
 جۆتکانی  جەخزجەخزانێ     جفتێ      جقڵمبە   جولابینه

.

 چەتە چەتاڵی  چاڤشەیتانۆک  چاڵوزەقین   چاڵێن  چاوشارکێ  چاڵ و بەرز  چر  چەڵێک هەمزەل
 چاوبەزکینه  چووکانە  چووکفڕی  چاوشێرکێ    چاوشلکانێ ، ( هـ).    چاڵانی  
 چاوشارکێ  چاوشیلکانێ  چاوشارەکێ چاوشارکێ ماڵە باجێنە چێشتەقولێ      
 چەچول              

.

حەوت بەردێنە  حەلۆحەلۆ  حلوای بەشەقان  حەمزل   حەوەلێن      
               

.

خاپتانێ  خاپۆرە   خاپوورە  خاجەرۆ   خانخانەکێ  خەجەڕۆ  خازەڵێ 
خاوه‌ناش
خەتخەتێن    خەتاشیر  خه‌ت  خەتەبووزان  خەتەرووزین  
قەمچان
 
قەمچاندن
پێچدان.
قەرە
گۆبەنگ و بڕ و بیانوو.
قەرەقەرە، چاوشارکێ، چاوشلکانێ،
یارییە منداڵانەیە یەکێکیان چاو دەقوچێنێ و ئەوانی تر خۆیان دەشارنەوە…
 خەستەکێن  خۆزرێن  خوشاروکینە  خۆشاردن  خۆشارکێ  خۆبڕۆ خۆوبەشانێ  خەڵاتی مەڵاتی
   خلورتانی خۆشاردنەوە  خۆڵەپەتانێ  خۆهەڵگێڕانەوە     خلانی  

.

ده‌سه‌ناو   دەقا  دەسکەلا  دەقلووس  دامە  داڵ داڵێنه  دەستاو  دەسرەڕفاندن
 دایە مەمدە بە گورگی  دۆزینەوەی دار  دۆران لە قوماردا  دلارێ  دۆخەرێ   دایەدێم  دێلەکانی  دەسش دی
 دوانزه چوز  دەخش  دەکبووز دەقلووس        

.

   ڕێزێن            
 ڕادەست کردن    ڕەکبی   ڕێخان        

.

 زەما  زەنگ ڵەوپا  زەما زەمالێ  زارا تاولێ   زاری تاوڵێ      
               

.

سافسافێن 
 سەبەتە بەسرێ  سەرەقوپاڵکی    سەرەقوچگان    سەلاقوچکان  سەلاقووچکە
     سەرەوقوڵە      
  سەرمەشقانە  سەرمەقولانج  سەرمەقولات  سەرملەقۆتانێ    سنگ و باز  
     سنجوقانی      
 سۆبایی  سووارسووارێن سواپ  سواری غارغارێن      سووڕخواردن  
 سێ قسە و بێ قسه سی چوز        سێباز  سێبازانێ   سێ بازد

.

 شا و وەزیر  شەڕەکەو  شەڕەگۆرانی  شەڕەگەڕەک  شەلک    شێر  شیان
 شیربازی  شێر و خەت     شەترەنج  شەلاقە  شەمچێن  شەشخان  شپ لێدان

.

فنجانێن    فڕی فڕی  فێڵ کردن لە یاریدا     فەرزین  فلووران    
               

.

         ڤەشارکۆ       
               

.

  قاپ  قاپێن  قاچان  قاچێن      قاقایانێ   قایمە
  قەراقەرا  قه‌ڕاش    قەرەقاجیلە  قەلەمندارێیە    قەڵەمانێن  قەڵماسنگ
   قەڵماسک        قەمچان  قەمچانی  
   قڕاقڕێن    قنەخلیشکێ      قولیپانک  قمچان
   قۆچەقانی   قلۆزان  
 قول    قوچگانی    قولەشۆڕانی  قومار  قیزگه  

.

     لەلە       لیزان    
               

.

 کاکڵەشێران   کەللا  کەلا    کاڵەمستێ  کایە 
 کەر و باری سوور          کەلاێێن  کەللا  کەللایێن
 که‌ڵه‌مستێن  کەڵەمێشێن  کەلەمەلەق   کەناستا  کەوشەک  كەوشەكێن  کەکەپری  کەهنیک
  کڵاو فرانکی
   کۆسەگەڕانی     کۆلارە  کودرینه   کێلو بەرد

.

گورزوخوێتان   گاڵتەبەخۆڵ    گوللە
 گۆرەوی بازی   گۆیێن  گوێ پچرێنە  گورج گورجێ  گیزێن   گۆڕەپان  گاڵتە  گەمە
 گورز و خیت  گوی پروچکینه   گاڵه کۆتی  گۆرەوە بازی   گەمەپێکردن  گلۆر  گوندەڵانی  

.

 لەسەرهاتوو   لاپار  لاج لاج    لیزان   لەلە   لوینه‌  
               

.

 ماتێن     ماچ  ماچان  ماچانێ  ماچێن  ماچانی  مامانەگێجی  مامەگێژە 
 مایین مایینانێ
    مەڕمەڕێن  مەزرەق  مەڕمەڕ       مەلک   
     مێرووچە      موشێن   مووچ   موعەلەق
 مێشێن  مسیلکان  میچ  میرمیرێن   میرنەورۆز  میشین

.

 نۆڕیز     نان نان  نان نانینه           
               

.

 وەیوه        وازی  وەیوڵه بازی   واخانی  وێ شارالێ
   وەزیری شەترەنج      وەرەق      

.

 هەپک هەپک  شکینه  هێلکە خلارکردن   هەلای بەشەقان هیلکه  هۆژاندن  هۆژان   هێلکە شکێنی  هەڵماتێن   هەڵمەقۆ 
 هەفت سەنگ  هەلاومەلاوە   هەلووکێن  هەمزەلی    هەلوکین   هەلک   هەتە و گۆتە  هەڵمات
 هەڵماقۆ
             
 هەلووک  هەلووکێن  هونەری یاری  هەڵور پڵور تەکامه  هەملوقوانی  هەلەق مەلەق    هەڵبەزینەوە 

.

 یاری پیس یانەسیب  یاری خەیاڵی   بازدان    ماوەی یاری  باوباوێن  
   بۆ یاری شیاونییە       یەکبازد       

.

.

.

.