[ کەش] [ کەش] کەش و ئاووهەوا 

 ئاب  ئاتمۆسفێر  ئاردەلووک   ئاردەلووکە  ئازار  ئاشۆت  ئاشووت  ئاڤینک
 ئاگر  ئاگرە  ئالشك  ئاڵشت  ئاڵشك  ئاڵیسكه  ئاو  ئاخەنبا
 ئەبر  ئه‌تمۆسفێر  ئەسرەمۆك  ئه‌ڵماسه‌    ئه‌وازین  ئه‌ور  ئه‌یهووت  
 ئویر     ئاردەڵۆک،   ئێلاخ   ئێلاغ  ئیلاخ  ئیلاق  

.

 با  بائەنگێو  بابردن  بابردی  بابوێر  بابەلیسک  بابلیسک  باپەسیو
 باپەنا  باپزوو  باپوسکە  باپووك  باپێچك   باپیلیك  باپێش  باپێشك
 باپێو  باپیلیسك  باخستن  باخن  باخۆر  باد  باداوە  بادەڤ
 بادەوە  بادرز  بادغیژە  بارا  باران  بارانبارین  بارانەی توند  بارانی تون
 بارانی سەربەقەڵووچکە
 باڕەش  بارش  بارشت  بارفت  پارڤە  بارندۆخ  بارووشك  بارووڤە
 باری  بارین  بازرمە  بازریشك  بازۆر   بایزوندا  باسارك  باسەر
   باسریشک
 باسمباز  باسووڕاندن  باسوورێن  باشلوغ  باسریشک  بەفروباران  بەفروباران بەباوە  باکەش
 باكووزیرك  باکوت  باکێش          
 باگ  باگا  باگەڕ  باگر  باگرتن  باگرتنەوە  باگرۆ  باگرۆک
 باگرۆکە  باگژە  باگورکێ  باگوشە  باگوێزانەوە  باگێڕە  باگێژە  بالێکدان
 بامشت  بانە  بانەمەڕ  باندەر  باوەرەک  باوبارانە  باوبۆران  باوبۆران
 باهۆر  باهۆرە  باهۆش  باهۆل  باهور       
 بای باكووری  بای باكووری خۆرئاوا  بای باكووری خۆرهەڵات   بای باران  بای بازرگانی  بای بازرگانی پێچەوانەی  بای بادەر  بای باشوور
 بای باشووری خۆرئاوا   بای باشووری خۆرهەڵات  بای بەفرتۆێنەوەر   بای بزنکوژ  بای بۆرا  بای بۆهارۆك  بای پەنكە  بای پێچەوانەیی
 بای پۆرگا  بای پۆلی  بای چەپ  بای چۆغان  بای خۆماڵی  بای خەزان  بای خەمسین  بای خۆرئاوا
 بای خۆرنشین  بای داراوس  بای داکەوتوو  بای دەبوور  بای دەشت  بای دووژووینە  بای رۆژهەڵات  بای رۆژئاوایی
 بای زوندا  بای زریان  بای زەمەن  بای سەبا  بای سەبوون  بای سەخت  بای سەرکەوتوو  بای سۆلانۆ
 بای سیتۆکۆ  بای سیستان  بای شەمال  بای شنە  بای قوبڵە  بای گەرداوی نمدار  بای فۆهن  بای گوڕ
 بای ماشەڵان  بای مەیدان  بای مەیسترۆ  بای نێڤادۆس  بای وادە  بای وەعدە  بای وەرزی  بای وەشت
 بای هابووب  بای هەڵچوو  بای هێلم  بای نەرم  بای فێنك  باهاتن  باهەڵکردن  بەرتاو
 بەراو  بەرزاو  بەرخورک  بەرڕۆژ  بەرخۆر  بەرهەتاو  بەروبەرۆچکە  بەربەرۆچکە
 بەباران  بەبارشتە  بەربەرە  بەرف  بەرف مشتن      
           بەستەڵەك  بەستن  بەفر
 بەفرالووگە  بەفرانان  بەفرانبار  بەفرانگ  بەفرینە  بەفران  بەفرەلووکە  بەفرئالووکە
 بەفریکار  بەفرین  بەفریك  بەفراو  بەفرەبوولکە  بەفرەچاڵ  بەفرەخۆرە  بەفرەژیلکە
 بەفرەسەر  بەفرەلوو  بەفرەژیلکە  به‌فره‌لووکه‌    بەفرپاککردنەوە  بەفرپێو  بەفرخۆرکە
بەفربارین بەفربەسەر  
 بەفرخەرەوە  بەفرکەر  بەفرگر  بەفردان  بەفردەسی  بەفری دەستکار  بەفرماڵ  بەفرپێوان 
 بەفروپشۆ  بەفری پیرێژن  بەفری بەباپەستیو  بەفری ووشك  بەفرگرتن  بەوور  بەیەوە   بەندوبەستەڵەك 
         برووشە     بروونگ  بورکوش
 بەهار  بەهاری   بازرمە    بەیەوە   بوومەلەرزە  براهـ  
 بنگرەگ  بروسكە  بۆران  بهار  بهاراناڤین  بهاراپاشین  بهاری  
             بیمەلەرزە    

.

 پایەروڤی 
 پۆل  پاتۆ  پاتۆرە  پەنابا  پەڵەهەور  پش  پشكۆ  پشكووێ
 پێش هەتاو      پێچەکڵۆ
 پێچەكڵوو  پێچ و كولۆ    

.

     تەرزەڵووكە    تەرازیا  تەرەز    
 تەرگ   تەشبریق  تەشق  تەوەرگ   تەوەرگە    تەوەرگەژێلە  تەوەرگی
 تەوشك  تەوقن    تەزرە  تەیرك  تەیركە  تەرزە  ته‌یرۆك  تۆرگە
 تراویلکە  تەپ و مژ 
 تگر  تۆرژلە  تەرزەی بچووک
 تەگەرگ  تۆرسەلە    ترگژۆك  تۆزوبا
 تۆسلە   تۆف  تۆف بۆران  تۆفوكڕێوە    توورسەلە    توەرگە
 تەژگ  تەوەرگ  تیەو  تەیرۆک  تیری    تیكە  

.

               
               
   چڵه‌ی بچووك  چڵه‌ی چکۆڵه‌  چڵڵه‌ گۆشه‌      چاڵەبەفر  
  حەڵاوێ              
               

.

  خاك              خلۆریگ
    خویز    خڕخڕۆك     خوس  
 خوناڤ    خوسار      خووس  ‌    
   خڕخڕۆک    خوێس        
               

.

               
       دۆڵدرمە        
         دومان      
               
               

.

               
  ڕەشەبا  ڕەشەبای بەفراوی            
      ڕچە      ڕنوو  ڕنی  
       ڕەهێڵە        
         ڕووشە      

.

               
 زەریان    زەوزان          زەمەن  
       زۆزانیك    زناو    
 زۆزان              زووقم
    زیپك      زریان      

.

         سایی  ساف  ساماڵ  
 سارنجۆك  ساردەر  سەهۆڵکار  سایلکۆن  سەدە  سەهۆڵدان  سەهۆڵخانە  سیخوار
 سەناد  سەرمابردن  سەراب  سەراو  سەردەسێر   سەرکاوان  سۆزەی سەرما  
     سیاووا  سروە  سروەی دەریا      
               

.

 شەماڵ    شای جندۆکان          
 شەرا    شەرا  شه‌خته  شەونم  شه‌ونمی به‌ستوو    شنەی شیو
 شنە    شنەبا  شنەبای پاییز  شنەبای بەهار  شنەی دەریا  شبەبای سەحەر  شنەبای شنە  شنەی بەیان
 شنەی دەریا  شنەی زەوی  شنەی شاخی  شنەی شەماڵ  شەس  شڵێوە      
    شلێوە            
 شاپەڵوخ  شاپەڵۆهـ      شایی جندۆکان    شڵێوە  
               

.

     عه‌ور        غولۆلیك  

.

             فەراشین  
 ڤار     ڤەورو     ڤەرڤە      
               
    قرا‌ڤ            
               

.

               
     كزەبا  کزەی دەریا  کزەی زەوی    کڵێڵه  کەڵەشاخ
   کۆز  کولـی  كلووی بەفری  کڕێوە  کڕێوە   کلووی بەفر     کڵاوەسەر 
کڵاوبەسەر
 کونەبا  کوێرەبا    کۆسان  کۆسال  کوێستان  کویستان  کورشە
 کوێویسان      کێفسان  كولوو      

     گاریپسۆک  گژک    گژلۆک      
 گەردەپێچ    گەژگەڕینگ    گەردەلوول  گەردەبل    گەواڵە
 گڕە  گژ  گلێرە  گژنیژە  گللێرە  گژلوك  گژڵ  کڕێوە
 گێژەلۆکە  گێژەڵووکە          گێژەڵە  
 گێژەبا  گێژەن            

. .

 لاپاو  لافاو              
        لەكە        
         لەیلاخ   لەیڵاغ    
               
               

. .

               
        مایس        
   مۆران             
               
     مۆلان          
               

. .

               
               
      نیسان      نەخشەی کەشناسی    
               
               

. .

 وار  وارگە            
 وه‌ره‌ق  وەشت  وەفر  وەور  وەروەرە  وەروەسەر   وەردەوا  
 وزان              
 وورشێن      وورده‌کڵۆی به‌فر        
               

. .

 هاڤینگا  هاڤینگە  هاڤینەوار  هاڤینەهەوار  هامنەهەوار  هامنەهۆ  هاوینگا  هاوینگە
 هاوینگەر  هاوینەهەوار  هاوین هەوار  هاوینەوەر  هەوری تریشقە  هەوری تریشقە  هه‌ور  هه‌رس
 هەڤار  هەور  هەوار  هەوارگە  هێژەن  هەوڕی ئاڵۆز و بەتەم     
 هەوا              
               
               

. .

               
               
               

.

.

.

.