[ شانۆ][ هونەر] هونەر

_____________________________________________________________________________________________________

.

 ئابیدە  ئاکرۆبات   ئاکتەر    ئاکانثوس     ئانیمه‌یشن  ئانتراکت 
                
 ئا      ئەکتەر    ئامفی تیاترۆ     ئا

.

 ب  بارۆك    بەشەن  بەرهەمی ئەدەبی  بەرهەمی هونەری  بەشێوەی تیز بابەتەكە بنوێنێت  بەشێوەی تەنز بابەتەكە بنوێنێت
 بەڵەد     بێهونەر   بەرهەم         

.

 پانتۆمیم  پالەمێر   پار   پاردۆی         
 پەیكەر  پەیكەرتاش   پەیكەرتراشین   پەیكەرتاشی   پەیكەرچێكەر   پەیكەرساز  پاردۆی  پەیكەرسازی
         پەنجە       
       پرد    پشت   پشتەوەی وێنە   
 پۆستەر  پشتەوەی وێنە  پێشپەردە  پۆلی     پێشان   پیشان   

.

 تابڵۆ  تابڵۆساز   تابڵۆسازیی  تابڵۆفرۆش  تابڵۆی چوارچێوەدار  تراژێدی  تەکنۆلۆجیا   تەماشا 
 تەلار           تیشک   تیاتر   تێکنیک  

.

 جادوو         جەوهەر        
   جوانکاری ئەکانسوس        جۆر     

.

 چ      چارە        چەند 
   چیرۆک             

.

 خورادن
 خێو 

.

 دادا   دادایتزم  دادای
 دەراغ               دەنگ 
   دووانە         دوا     

.

 ڕا    ڕاست    ڕووخسار      ڕەقس   ر
           ڕووت     

.

   ستاتیك             
 س    سیرامیک       سەما     س

.

         شانۆ  شانۆگەر  شانۆگەری  
 ش  شێوەسازیی  شێوەسازیی لەسەرچەرخ          ش

.

فەریک  فەرش
 فرە  فرۆش
 فۆلکلۆر

.

 ق    قالب  قەلافەت        ق
   قووچەك             

.

 کابارێت کلاسیزم
 کڵاو

.

 گ              گاڵتەبەرهەم
 گەچ   گۆرانی           گۆڤار    گیا 

.

 ل  لاسایكردنەوە    لەش        لکاندن 
               

.

 مانگرتن         مێلۆدراما      مۆدێرن   
   مۆزایک          میتۆلۆژی     متمانە 

.

             نەخش   
       نواندن         

.

 و         وڕوژێنەر    واتاگەر  واتاگەری
 وورچ               

.

       هەستبزوێن        
   هورپری            
هونەر  هونەری ئاشووری  هونەری ئاکرۆبات  هونەری ئەفریکایی  هونەری ئەککادی  هونەری ئۆگستانی   هونەری چێژوەرگرتن  هونەری دێرینە
 هونەری ڕازاندنەوە  هونەری عەرەبی  هونەری کارپێکەری  هونەری کوردی  هونەری کێشەکییەکان هونەری میللی   هونەری مۆهەدی  هونەری واتاگەری
 هێڵ   هێلکاری             

.

.

.

.