[ شانۆ][ هونەر] هونەر

_____________________________________________________________________________________________________

.

 ئابیدە    ئاکتەر    ئاکانثوس     ئانیمه‌یشن  ئا
               
 ئا      ئەکتەر        ئا

.

 ب  بارۆك    بەشەن  بەرهەمی ئەدەبی  بەرهەمی هونەری  بەشێوەی تیز بابەتەكە بنوێنێت  بەشێوەی تەنز بابەتەكە بنوێنێت
               

.

 پانتۆمیم              
 پەیكەر  پەیكەرتاش   پەیكەرتراشین   پەیكەرتاشی   پەیكەرچێكەر   پەیكەرساز  پاردۆی  پەیكەرسازی
 پۆستەر  پشتەوەی وێنە  پێشپەردە          

.

 تابڵۆ  تابڵۆساز   تابڵۆسازیی  تابڵۆفرۆش  تابڵۆی چوارچێوەدار  تراژێدی    
               

.

               
   جوانکاری ئەکانسوس            

.

 چ      چارە        چ
               

.

دەراغ              د
               

.

 ڕ      ڕووخسار      ڕەقس   ر
               

.

               
 س    سیرامیک       سەما     س

.

         شانۆ  شانۆگەر  شانۆگەری  
 ش  شێوەسازیی  شێوەسازیی لەسەرچەرخ          ش

.

 ق    قالب  قەلافەت        ق
               

.

 گ              گاڵتەبەرهەم
               

.

 ل  لاسایكردنەوە    لەش        ل
               

.

         مێلۆدراما        
               

.

               
               

.

 و         وڕوژێنەر    واتاگەر  واتاگەری
               

.

       هەستبزوێن        
   هورپری            
هونەر  هونەری ئاشووری  هونەری ئاکرۆبات  هونەری ئەفریکایی  هونەری ئەککادی  هونەری ئۆگستانی   هونەری چێژوەرگرتن  هونەری دێرینە
 هونەری ڕازاندنەوە  هونەری عەرەبی  هونەری کارپێکەری  هونەری کوردی  هونەری کێشەکییەکان هونەری میللی   هونەری مۆهەدی  هونەری واتاگەری

.

.