[ کیمیـ] کیمیا و کانزا ئاب   ئابک  ئاترۆپین   ئاچیراڵ    ئارجێنتوم    ئارسێنیک   ئارگۆن     ئازووت 
 ئاژە   ئاژەڵەخەڵووز  ئاسبێست   ئاستێت  ئاستێلێن  ئا‌سفا‌ڵت    ئاسن  ئاڤ
 ئاڤاقلێ   ئاڤزیڤ  ئاقووت  ئاقیق  ئاکتینیوم  ئاکریفلا‌ڤین  ئاکۆنیتینە   ئاگ
 ئاگار   ئاگارئاگار   ئالاباست  ئالبومین   ئالۆترۆب    ئالومینیوم   ئامالگاما     ئاڵتون
 ئامفیپرۆت  ئامۆن  ئامۆنیاک  ئامێته  ئامێته‌بوون  ئانسۆسیانین  ئانیلین  ئاو
 ئاورێشمه‌ به‌ردین  ئاوێته  ئاوێته‌بوون  ئاوێته‌بوونی کۆمه‌لایه‌تی  ئاوێته‌ی هاوبه‌ش  ئاوێتەی خراوەسەر  ئاوێته‌ی دیازۆ   ئاوێته‌ زنجیره‌یی
 ئاوێته‌ كاربۆنییه‌ ئه‌لقه‌یییه‌كان  ئاوێته‌ی نائه‌لقه‌یی  ئاوێته‌ی هایدرۆكاربۆنی ناتێرن  ئاوی کانزایی  ئاهە  ئاهەک   ئاهن  ئایۆن 
 ئایۆنی ئالۆز  ئایۆنی ئەسیتیلید  ئایۆنی کاربۆکسیلات  ئایۆنی کاربۆنیۆم  ئایۆنی هایدرۆکسۆنیۆمی  ئایۆنی ئەمۆنیۆم  ئایۆنی ئەمۆنیۆم  ئایۆنی هایدرۆکسیل
 ئایزۆئه‌ڵقه‌ییه‌کان  ئەکوا مارین   ئەبیێتیک  ئەبۆنایت  ئه‌زبێز  ئه‌سبێست  ئەستاتین  ئەستەر
 ئەرگۆن  ئەسفەلت    ئەسفەنج   ئەسفەنیک   ئەسیل  ئەبسینت  ئه‌ستیك ئیسه‌ر  ئەسید
 ئەسیتۆن  ئه‌مفۆتیری  ئه‌مفیتامین  ئه‌نتیمۆن  ئەنزیم  ئەنزیمی شیکەرەوە  ئه‌كریله‌ لاستیك  ئەگەیت
 ئه‌له‌بامین   ئه‌له‌كترۆم  ئەلەکترۆن    ئەلکالی  ئه‌لكینه‌كان   ئەلکالیک  ئەلۆمنیۆم  ئەلیزارین
 ئه‌هاك   ئەمۆنیا  ئەمریکیۆم   ئه‌له‌مینیوم  ئه‌سیل الکول  ئه‌له‌كترۆلیت  ئەلبومین  ئەڵماس
      ئوفێت  ئۆسمێوم  ئۆكسیدی كالیسیۆم  ئۆربیتال  ئۆریکتۆلۆژی  ئۆریۆم
 ئێسکەچینی  ئێسکەخەلووز  ئێسکەخۆڵەمێش  ئیرپسین  ئیریدیۆم  ئۆکسید    
 ئیزۆ  ئیزۆئه‌لكان  ئیزۆئه‌لكین  ئیزۆئه‌لكوین  ئیزۆبۆرنیۆڵ  ئیزۆپزێن  ئیزۆتۆپ  ئیزۆتۆنیک
 ئیزۆ كۆلیسترۆل  ئیزۆگام  ئیزۆگۆنال  ئیزۆگۆنیک  ئیزۆمه‌تری  ئیزۆمۆرفیک  ئیزۆمۆلێكولی  ئیزۆمێر
 ئیسانۆل  ئیسەر  ئیزۆمێریا  ئیزۆسایكلیک  ئیزۆكامفان  ئۆزۆن  ئۆرگۆن  ئۆرگانیک
   ئورانیۆم    ئینسولین  ئینڤه‌رتێز  ئینۆلین  ئیۆد  ئیۆن

.

 بادلۆ  بازنه  بازیک  بافڕن  باقیق  بایۆتین   بای   
 بەرد   بەردەئاورێشم  بەردە ئەموستیلە  به‌رده‌توتیا         بەردی ئاورێشم
 بەرزەبێنە  بەرزەبێنەی زەرد  بەرزەبێنەی سەوز  بەرزەبێنەی شین  بەرکەمرە  بەقسڵ بوون  بەلووری  بەرلیووم
   بتم    برۆمید    بڕۆمیك  بزموس  بلوور  
 بۆتەریک ئەسید          بوونەخەڵووز    
   بێ کاربۆکسیل کردن  بێرکێلیووم  بێریلیووم  بێریلیوم  بنێشت  بیتیومینی  بیریلۆم

.

 پاپاڤێرین  پاراڤین  پاراکازێن    پازار       
 پاخەنە  پاگەنە  پاگەند          پایرایتی مس
       پەساو    پرۆتۆن  پڕۆجسترۆن  
 پۆلێنکردنی توخم     پشکۆی ئاگری کوژاوە  پێەت  پێریدۆت      پرۆپانۆن

.

   تانین            
     تەربەنتین  تەرپێنتین        
          ترش  ترشەسماق  تورش  ترشاو
 ترشێتی  ترشەئالبۆمین  ترشەڵۆك  ترشپێو  ترشەئەمینیەکان  ترشەئۆکسید  ترشەبار  ترشەباران
 ترشەبەها   ترشەبرۆنز  ترشەتێهەڵکێشان  ترشەخڕۆکەسپی  ترشەخشت  ترشەخوێ  ترشەخوێنێ  ترشەڕەنگەکان
 ترشەڕەگ  ترشەڕۆن  ترشەشیکاری  ترشەکاربۆنات  ترشەکان  ترشەکە  ترشەکلۆرید  ترشەگەرماو
 ترشەلاڤا  ترشەگەرمەمەنی  ترشەمیز  ترشەنما  ترشخواز  ترشۆزە  ترشەهایدرۆجێن  ترشی
 ترشی ئەنهایدراید  ترشی ئەبێتیک  ترشی ئەسیتیل  ترشی ئۆزمیک  ترشی ئۆکزالیک  ترشی بەنزۆیک  ترشیبەھێز ترشی بۆراسیک
 ترشی بۆرمیک  ترشی بیوتیریک  ترشی پاتری کۆکەرەوە  ترشی پارمەنگەنیک  ترشی پاڵمیتیک  ترشی پایرۆگالیک  ترشی پایرۆلیگنیۆس  ترشی پایروڤیک
 ترشی پرووسی  ترشی تارتاریک  ترشی دووانەی سرکی  ترشی دووانی  ترشی دوو پڕۆتۆنی  ترشی سەکسینک  ترشی سرکە  ترشی سرکۆ سرکە
 ترشی سیانە کلۆرۆسکی  ترشی سیانیک  ترشی فۆرمیک  ترشی فۆسفۆریک  ترشی فوسفوتەنگەستیک  ترشی کاپریک  ترشی کاربۆلیک  ترشی کاربۆکسیلی
 ترشی کاربۆن  ترشی کرۆمیک  ترشی گۆگردیک  ترشی لاواز  ترشی لیمۆ  ترشی مالیک  ترشی سێو  ترشی ناووکی
 ترشۆکی  ترشی نیوکلینیک  ترشی نیو کیلییک  ترشی ناووکی  ترشی نیتریک  ترشی نیتریكی دووکەڵدار  ترشی نیکۆتینیک  ترشی هایدرۆبڕۆمیک
 ترشی هایدرۆسیانیک  ترشی هایدرۆفلۆریک  ترشی هایدرۆکلۆریک  ترشی هایدرۆسولفەریک  ترشی هایدرۆگۆگردیک  ترشی هایدرۆیۆدیک  ترشی هیپوریک  ترشی یوریک
               تفت
       تۆپاز        
   توتیا  تیتان  تیتانیوم        

.

  ج  جەمەست  جەوی  جووتە ئەلەکترۆن        
   جەمشت         جێلاتین    جێلاتین وارتن

.

  چ  چالکۆپایرایت            چرکه‌ل
 چوارەسركاتی قوڕقۆشم

.

 ح              

.

  خاش  خێرایی کاردانەوە  خانەی ترش  خانەی سپی ئیزۆنۆفیل    خه‌لاتی ئه‌سیل  خوێی سرکه‌  خوێ
     خاکی چينتی  خاکی سپی        
 خەڵووز  خەڵووزان  خەڵووزدان  خەڵووزاندن  خەڵووزەتەوەنی    خەڵووزی کورە   خەڵووزی ڕەشۆکی
 خەڵووزکردن  خەڵووزی دارەتەڕ  خەڵووزفرۆش  خەلووزی چەوتەک  خەلووزی دار  خەلووزی ڕووەکی  خەلووزی کۆک  خەلووزی کۆکی سروشتی
 خەڵووزی گیانەوەر   خەڵووزی ئێسک  خەڵووزی عاجی  خەلووزی مۆمی  خەلووزی ناچوون یەک      
 خشتەی خولی 
  خوێن ترشی              خوێن ترشبوون

.

   د  دڵۆپاندنی خەلووز  دژەترش          دیاتۆمیت

.

 ڕابەری بایەر  ڕابەری کیمایی  ڕەژوو  ڕەژی  ڕێژوو   ڕەژیدان  ڕەژووی بەرد  ڕەژووی چەوتەک
 ڕەژووی دار  ڕووەکە خەڵووز            ڕەژووی کۆک

.

 زافەر        زایلین  زایمێس  زەبەرجەدی هێندیی  
       زەبری جەمسەری      زەڕنیخ  
   زووخاڵ  زەمینە ڕەنگەکان    زووخاڵدان       
   زوبەرجەد  زمروت         زرنیخی  زفت
     زێڕ  زەمقی سنەوبەر    زیرکۆن  زینک  
     زیو  زیوی ئەڵمانی        زیۆلایت

.

ژمارە

.

 سیانیك    سەوزی پاریس  سەوزی مس    سڤۆک  سیتیه‌م  
        سرکه    سلیکا    سۆدە

.

     شەبینە    شقارتە      شەمچە،

.

 

 ع              

.

 غ              

.

  ف     فافۆن  فلاڤۆنۆید         فلۆریك

.

 ڤ              

.

 قاژ  قاش    قەترانی خەلووز   قسڵ      قیرات


.

 کاربۆن  کاربۆنات  کریزۆلیست    كالیسیۆمی هایدرۆكساید  کائۆلینیت   كل  کالامین
 کاراک  کلۆریک  کۆکایت  کۆمر  کانەخەلووز  کرێکاری کانەخەلووز  کوێرەخەلووز  كه‌رات  
 کاربۆنات  کالیسیۆمی کاربۆنات   کلس  كالامین  كریستاڵ    کرمیت  کاغەزی گوڵەبەڕۆژە  کانزا
 کانزای سەربار     کانزای نابنچینەیی            

.

گازی خەلووز  گازی گۆگردی هایدرۆجینی  گۆران بۆ کلس  گڵی چينی  گۆگرد  گلۆسینیۆم    گۆگردیك

.

  ل  لیگانیت    لیمۆ        لیکۆپینە

.

  مۆرخانه   مۆرخوانه  مزر  مەنگەنیز  مەرگەمووش  مس   مەڕمەڕ  میز
 میزە ترش      مەڕمەڕشا  مەستەكی  مێثیل برۆمید    مالیک

.

 ناو 
  نەقيم،   نەقيمه  نیترۆجین  نیتریكی دووکەڵدار  نه‌سووته ‌   نقيم  نگين  نیکۆتینیک
   ناووكی            نیتریک

.

               

.

  هایدرۆکسید  هایدرۆجین            
  هـ  هێما ، هیما   هاوێتە   هاسن   هه‌سن  هیپوریک     هێسن

.

      یاقووت  یاقووتی زەرد       یاقیق  
     یەكگرتنی کیمیایی          
 یوریك  یۆدیک          یۆرانیۆم  یوتتریوم

.    

.

.

.