کەوت/kewt: ڕەگ: ڕەگی چاوگی( کەوتن)ـە.  

کەوتاندن/kewtandin: کتپ:[ کارابزر][ کباک] کەواندن( کناو).  

کەوتن ¹ /kewtin: کتن:[ کناو]

1 . بەربوونەوە، کەتن( کباک)،( کباش)، کەوتەی( هـ) : بەلاداهاتنی شتێک بۆ سەر زەوی.{ خاڵ، ل، 385}.

2 . ئەرەووستەی، ئەنگێووران، پێکان، تەکەربوون، ڕمان، کووڕبوونەوە، گلان، گلێرای، هەڵدێران. 

3 .  ڕووخان، تەرابوون، ڕەوتین، هەرفین.[ ئینگـ: Fall]. 

4 . نەوین، هێنانەخوار.[ ئینگـ: abaissement].

 شێوەزارەکانی زمانی کوردی
کرمانجی لەکی پەهلەوی  لوڕی بەختیاری  گۆڕانی
باکوور ناوەند باشوور  زازاکی  هەورامی
کەتن : ketin

کەڤتن : kevtin

 کەوتن  کەفتن کەفتەی کەفتەن کەتەن : keten کەوتەی:kewtey

کۆتەی : kotey

 

       گەردان کردن
     تاک    کۆ
   کەسی یەکەم   کەسی دووم  کەسی سێیەم  کەسی یەکەم   کەسی دووم    کەسی سێیەم
 ڕابردووی دوور  م کەوتبوو  ت کەوتبوو   ی کەوتبوو   مان کەوتبوو   تان کەوتبوو   یان کەوتبوو 
 ڕابردووی نزیک   م کەوت،

کەوتم

 ت کەوت،

کەوتیت 

 ی کەوت،

کەوت

 مانکەوت،

کەوتمان 

 تان کەوت،

کەوتتان 

 یان کەوت ،

کەوتیان

 ڕابردووی بەردەوامی  دەکەوتم   دەکەوتیت   دەکەوێت  دەکەوین  دەکەون  دەکەون
 ڕابردووی تەواو  م کەوتووە   ت کەوتووە   ی کەوتووە    مان کەوتووە   تان کەوتووە   یان  کەوتووە 
 ڕابردووی سادەی بەردەوامی  م دەکەوت  ت دەکەوت  ی دەکەوت  مان دەکەوت  تان دەکەوت  یان دەکەوت
 داهاتوو ، ڕانەبردوو  دەیکەوێنم  دەیکەوێنیت   دەیکەوێنت  دەیکەوێنین  دەیکەوێنن  دەیکەوێنن
 مەرجی  بمکەوێنبایە   بکەوێنبایە  بیکەوێنبایە  بمانکەوێنبایە  بتانکەوێنبایە  ببانکەوێنبایە
 پرسیاری داهاتوو  بیکەوێنم  بیکەوێنیت  بی کەوێنێت   بیکەوێنین  بیکەوێنن   بیکەوێنن
 پرسیاری ڕابردوو  کەواندبووم کەواندبووت   کەواندبووی  کەواندبوومان   کەواندبووتان   کەواندبوویان 
 داخوازی( ئەمر)  بیکەوێنە  بیکەوێنت  بیکەوێنێ  بیکەوێنین   یبکەوێنن    یبکەوێنن

کەوت/kewt: ف:[ دۆخی ڕابردووی کەسی سێهەمی چاوگی( کەوتن)ـە] بەرەوەبوو :c کەوت بە زەویدا.{ هەژار، ل، 672}.{ گیو، ل، 759}. 

کەوتا/kewta: ف:

کەوتوو/kewtû: ف:[ کناو][ کەوتن] بەرەوەبووگ، کەوتە( هـ)، کەفتوو( کباش)، کەتی( کباک) : کەسێکە یان چشتێکە کەوتبێت.{ گیو، ل، 759}{ وشەنامە، ل، 786}

کەوتی/kewtî: ن: بەربوویەوە

کەوتین/kewtîn: ن: : بەربووینەوە. { هەژار، ل، 672}.

کەوتنەبەر/kewtineber: کتن:[ کەوتن+ ئە+ بەر] کەوتەی وەر( هـ)

کەوتنەبەرخۆر/kewtineberxor: کتن:[ کەوتن+ ئە+ بەر+ خۆر] کۆتەی وەر( هـ) : ڕزگاربوون.

کەوتنەبەرگوێ/kewtinbergwê: کتن:[ کەوتن+ ئە+ بەرگوێ] کەوتەیۆگووش( هـ)، بیستنەوە

کەوتنەبیر/kewtinebîr: کتن:[ کەوتن+ ئە+ بیر] کەوتەی ویر( هـ)

کەوتنەپا/kewtinepa: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پا] کۆتەی پا( هـ)، هاتنەسەر.

کەوتنەپاڵ/kewtinepaľ: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پاڵ] کەوتەی پاڵ( هـ)

کەوتنەپەنا/kewtinepena: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پەنا] کەوتەی پەنا( هـ)

کەوتنەپێ/kewtinepê: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پێ] کەوتەی پا( هـ).{ وشەنامە، ل، 786} 

کەوتنەپێچ/kewtinepêç: کتن:[ کەوتن+ ئە+ پێچ] پەوتەی پێچ( هـ)

کەوتنەتەک/kewtinetek: کتن:[ کەوتن+ ئە+ تەک] کۆتەی گەل( هـ).

کەوتنەجەنگ/kewtineceng: کتن: کۆتەی جەنگ( هـ).

کەوتنەجەنگەوە/kewtinecengewe: کتن:[ کەوتن+ ئە+ جەنگ+ ئەوە] کەوتەی جەنگۆ( هـ).

کەوتنە جێگا/kewtine cêga: کتن:[ کەوتن+ ئە+ جێگا] کۆتەی ئەنەیاگی( هـ).

کەوتنەچنگ/kewtinecinig: کتن:[ کەوتن+ ئە+ چنگ] کەوتەی چنگ( هـ)

کەوتنەخۆ/kewtinexo: کتن:[ کەوتن+ ئە+ خۆ] خۆئامادەکردن، وەخۆکەوتن، کەوتەی وێ( هـ)

کەوتنەخووار/kewtinexuwar: کتن:[ کەوتن+ ئە+ خووار]

1 – کەوتنی چشتێکە لە بەرزییەکەوە بۆ نزمی، وەرسیان( کباک، نەهـ)

گرێ/ گرێل بوونەوە.

کەوتنەخوارەوەی دووبارە/kewtinexiwarewey dûbare: کتن: کۆتەی راوە( هـ)

کەوتنەخولیا/kewtinexuliya: کتن:[ کەوتن+ ئە+ خولیا] کەوتەی وادەی( هـ) : ئارەزووکردن. 

کەوتنەداو/kewtinedaw: کتن:[ کەوتن+ ئە+ داو] پێوەبوون، کۆتەی دامی( هـ).

{

لە کاتێکدا کەوتنەداوی خۆشەویستی جیاوازە لە کەوتنەخوارەوە لە بینایەکەوە، کەوتنەداوی خۆشەویستی کەوتنێکە کە تا ئێستا و بەدرێژایی مێژوو دەروونی چەندانی فریوداوە. خۆشەویستی وەک داوەتکردن و سەرنجڕاکێشان بۆ جۆرێکی دیکە لە کەوتن دەردەکەوێت، بۆیە هەموو شتێکمان بیر دەچێتەوە و باز دەدەینە ناوی.

}{ چاندرێش باردواج}

کەوتنەدەست/kewtinedest: کتن:[ کەوتن+ ئە+ دەست] کۆتەی دەس( هـ).

:: بنکە و بارەگای ھێزەکانی سوپا و پۆلیسی عێراقیش یەک لە دوای یەک دەکەونە دەست داعش.{ ڕووداو

کەوتنەدەم/kewtinedem: کتن:[ کەوتن+ ئە+ دەم] کەوتەی دەم( هـ)

کەوتنەدرەنگ/kewtinedireng: کتن:[ کەوتن+ ئە+ درەنگ] کەوتەی دێر( هـ)

کەوتنەدواوە/kewtinedwawe: کتن:[ کەوتن+ ئە+ دواوە] کەوتەی دماۆە( هـ)

کەوتنەڕاو/kewtineřaw: کتن: کۆتەی ڕاوە( هـ).

کەوتنەڕوو/kewtineřû: کتن:[ کەوتن+ ئە+ ڕوو] کەوتەێ ڕووە( هـ)

کەوتنەڕێ/kewtineřê: کتن:[ کەوتن+ ئە+ ڕێ] کەوتەی ڕا( هـ)

کەوتنەژێر/kewtinejêr: کتن:[ کەوتن+ ئە+ ژێر] کەوتەی چێر( هـ)

کەوتنەسەر/kewtineser: کتن:[ کەوتن+ ئە+ سەر] کەوتەی سەر( هـ). کۆتەی سەر _ کۆتەی سەرە( هـ) : خولیابوون.

1 – هەرشتێکی سووکتر دەگرێتەوە کە بکەوێتە سەرشتێکی لەخۆ قوورستر.

:: تەختە دەکەوێتە سەر ئاو. 

2 – خەیاڵ لێدان 

:: کەوتمەسەر ئەوە کە بچم. 

کەوتنەسواڵ/kewtinesiwaľ: کتن: کۆتەی سواڵە( هـ).

کەوتنەشوێن/kewtineşwên: کتن:[ کەوتن+ ئە+ شوێن] کەوتەی شوونی( هـ)

کەوتنەقەمچ/kewtineqemiç: کتن: کۆتەی قەمچ( هـ).

کەوتنەکار/kewtinekar: کتن: کۆتەی کار( هـ).

کەوتنەکار/kewtinekar: کتن:[ کەوتن+ ئە+ کار] کەوتەی کار( هـ)

کەوتنە کایەوگەمە/kewtine kayeûgeme: کتن:[ کەوتن+ ئە+ کایە+ و+ گەمە] کەوتەی کێ( هـ)

کەوتنەکەرەم/kewtinekerem: کتن: کۆتەی+ کەرەم( هـ).

کەوتنەکەنارەوە/kewtinekenarewe: کتن: کەنارکۆتەی( هـ).

کەوتنەگومانەوە/kewtine gumanewe: کتن:[ کەوتن+ ئە+ گومان+ ئەوە] کەوتەی شکۆ( هـ)، گومان ئەوەکۆتەی( هـ).

کەوتنەگیر/kewtinegîr: کتن: کۆتەی گیر، کەوتنەچنگ( هـ).

کەوتنەلا/kewtinela: کتن:[ کەوتن+ ئە+ لا] کەوتەی لا( هـ)

کەوتنەلاوە/kewtinelawe: کتن: کەوتەی لاوە( هـ)

کەوتنەمل/kewtinemil: کتن: کەوتەی مل( هـ)، دووچاربوون. 

کەوتنەمەرگەوە/kewtinemergewe: کتن: کەوتەی مەرگۆ( هـ)

کەوتنەناو/kewtinenaw: کتن: کەوتەی دلێ( هـ).

کەوتنەوە/kewtinewe: کتن:  کۆتەیۆ، ئەوەکۆتەی( هـ).

دوواکەوتنی کەسێک و ڕۆیین، مانەوەی لە هاوڕێیان لە کۆچ و کۆچبارییدا. 

:: نیازم بوو بچمەوە مەهاباد، کەچی کەوتمەوە :c نەچوم پەکم کەوت. 

کەوتنەوەبەر/kewewtineber: کتن: کۆتەیۆبەر، کۆتەیۆوەر( هـ).

کەوتنەوەبیر/kewewtinebîr: کتن: کۆتەیۆویر، یاڎئەوەکۆتەی، یادکەوتنەوە، بیرکەوتنەوە، بیرکەوتنەوەی شت، هۆش ئەوەکۆتەی، هۆشۆکۆتەی( هـ)، هۆش ئەوەکەوتەی، کەوتنەوەبیر، هاتنەوەیاد( هـ).

کەوتنەوەدرۆ/kewewtinediro: کتن: کۆتەی درۆوە( هـ).

کەوتنەوەچنگ/kewewtineçing: کتن: کۆتەیۆ چنگ( هـ).

کەوتنەوەدەست/kewewtinedest: کتن: کۆتەیۆدەس( هـ).

کەوتنەوەدوا/kewtinewedwa: کتن: کەوتیۆ دما، بەجێمان( هـ).

کەوتنەوەسەر/kewewtineser: کتن: کۆتەیۆسەر( هـ)، بووژانەوە.

کەوتنەوەسەر باری ڕاستی/kewtineweser barî řastî: کتن: کەوتیۆ ڕاسە( هـ)

کەوتنەوەسەرسکە/kewewtinesersike کتن: کۆتەیۆبەرە( هـ) : کەوتنەوە سەرباری ڕاستی ئیش وکار.

کەوتنەوەکار/kewtinewekae: کتن: کەوتیۆکار( هـ)

کەوتنەوەگوێ/kewewtinegiwê: کتن: کۆتەیۆگووش( هـ).

کەوتنەوەلا/kewewtinela: کتن: کۆتەیۆلا( هـ).

کەوتنەوە ماڵ/kewewtinemaľ: کتن: کەوتنەوە ماڵ و دەوروبەر، کۆتەیۆگا( هـ).

کەوتنەوەیاد/kewewtineyad: کتن:[ هـ][ یاڎ+ ۆ+ کۆتەی] کەوتنەوەبیر، یاڎۆکۆتەی( هـ).

کەوتنەیەک/kewtineyek: کتن: کەوتەیۆیۆ( هـ).{ وشەنامە، ل، 787} 

کەوتن بەغیرەتدا/kewewtin be ẍîret da: کتن:[ هـ][ کۆتەی] غیرەتۆکۆتەی.( هـ).

کەوتوو/kewtû: کتن:[ کەوتن] کۆتە.( هـ).

  

ئاگرکەوتنەو/agir kewtinewe: کتن:[ ئاگر+ کەوتنەوە] ئاویرئەوەکۆتەی، ئاویرکۆتەیۆ، ئاویرۆکۆتەی( هـ)، ئیرئەوەکۆتەی _ ئیرکۆتەیۆ ( هـ)، گرئەوەکۆتەی، گڕکۆتەیۆ.

ئاڵووکەوتن/aľûkewtin: کتن: گۆشەك کۆتەی. ( هـ).

بارکەوتوو/barkewtû: ئانفا:[ بار+ کەوتوو( کەوتن)] بارکۆتە( هـ).

بارکەوتن/barkewt: کتن: بارکۆتەی، لێقەومان.( هـ).

باکەوتن/ba kewtin: کتن: واکۆتەی. ( هـ).

بەباراکەوتن/bebarakewtin: کتن:[ بەبارا+ کەوتن] کەوتەی بارەرە( هـ)

بەپشتاکەوتن/bepiştakewtin: کتن:[ بەپشتا+ کەوتن] کەوتەی دمارە( هـ)

بەبۆن کەوتنی منداڵ/be bon kewtinî mindaľ: کتن: [ بە+ بۆن+ کەوتن+ ی+ منداڵ] کۆتەی بووۆ. ( هـ).

بەدانکەوتن/bedankewtin: کتن:[ بە+ دان( دانەوێڵە)+ کەوتن]

1 – نەخۆش کەوتنی ماڵات( ئاژەڵ و پاتاڵ) لە فرەخواردنی دانە جۆیا گەنم، چوارپەلـی ڕەق گۆت دەبێت و لەشوێن خۆی ناجووڵێت. 

2 – ( مجـ) نەخۆش کەوتنی مرۆڤ لە ئەنجامی زۆر خۆڕیدا. 

بەرکەوتن/berkewtin: کتن:[ بەر+ کەوتن] لێکخشان, وەرکۆتەی. ( هـ).

بەڕكداکەوتن/beřik dakewtin: کتن: چەقەرەکۆتەی. ( هـ).

بەتاڵکەوتن/betaľkewtin: کتن: بەتاڵ کۆتەی( هـ). ، بێ ئیش کەوتن.

بەتەقاکەوتن/beteqakewtin: کتن:[ بەتەقا+ کەوتن] کەوتەی چەقۆ_ کەوتەی چەقەرە( هـ)

بەتەقەوەکەوتن/be teqewekewtin: کتن: چەقۆکۆتەی، بەقیناکەوتن.

بەدەماکەوتن/bedemakewtin: کتن:[ بەدەما+ کەوتن] کەوتەی دەمئەرە( هـ)

بەدرۆکەوتنەوە/bedirokewtinewe: کتن:[ بەدرۆ+ کەوتن+ ئەوە] کەوتەی دروۆە _ کەوتەیۆدرو( هـ)

بەدواداکەوتن/be diwada kewtin: کتن: کۆتەی دمارا( هـ).

بەرکەوتن/berkewtin: کتن:[ بەر+ کەوتن] کەوتەی وەرۆ( هـ).

بەسەرداکەوتن/beserdakewtin: کتن:[ بەسەردا+ کەوتن] کەوتەی سەرەنە( هـ)، کۆتەی سەرەرە( هـ)، مللەرەکەوتەی( هـ) _ مللەرەکۆتەی.

به‌شه‌رمداكه‌وتن/ešerimda kewtin: كتن:[ بە+ شەرم+ داکەوتن ئاڵوواڵبوونه‌وه، ‌شه‌رمگرتن.

بەش کەوتن/beš kewtin: کتن: بەش کۆتەی.

بەقیندا کەوتن/beqînda kewtin: کتن: بەقیناکەوتن، کۆتەی جەقۆ ( هـ). تەقۆکۆتەی : تەقکەوتن، بەقیناکەوتن.

بەلاداکەوتن/belada kewtin: کتن: کۆتەی لارە.

بێنازکەوتن/bênaz kewtin: کتن: کۆتەی پەشت وکەنۆڵا( هـ) : بێنازکۆتەی، بێنازبوون.

بیرکەوتنەوە/bîrkewtinewe: کتن: ویرۆکۆتەی _ ویرئەوەکۆتەی

پەكکەوتن/pekkewtin: کتن: پەک کۆتەی.

پەكکەوتوو/pekkewtû: کتن: پەک کۆتە.

پەناکەوتن/penakewtin: کتن: پەناکۆتەی _ کل کۆتەی.

پەناکەوتوو/penskewtû: کتن: پەناکۆتە.

پاڵکەوتن/paľkewtin: کتن:[ پاڵ+ کەوتن] پاڵ کۆتەی_ کەوتەی پاڵێ( هـ).  

پاڵکەوتوو/paľkewtû: کتن: پاڵ کۆتە.

پێتێکەوتن/pê têkewtin: کتن: پنەکۆتەینە _  پنەکۆتەیەنە( هـ).

پێداکەوتن/pêdakewtin: کتن: پنەئەرەکۆتەی _ پنەکۆتەیرە ( هـ). : پورەکۆتەی.

پێشکەوتن/pêşkewtin: کتن:[ پێش+ کەوتن] کەوتەی وەڵێ( هـ)

پێکەوتن/pêkewtin: کتن:[ پێ+ کەوتن] کەوتەی پنە _ کەوتەی پەنە( هـ)، لێهاتن.

پێکەوتنەوە/pêkewtinewe: کتن: پەندپێوەرگرتن، پنەئەوەکۆتەی : پنەکۆتەیۆ.

پێهەڵکەوتن/pêheľkewtin: کتن: پاهورکۆتەی.

پیاکەوتن/piyakewtin: کتن:[ پیا+ کەوتن] کەوتەی پوورە( هـ)

تازەپیاکەوتن/ taze piyakewtin: کتن: تازەپورەکۆتەی

تازەپیاکەوتوو/taze piyakewtû: کتن: تازەپورەکۆتە.

تاق کەوتن/taqkewtin: کتن: تاق کۆتەی

تان دەرکەوتن/tanderkewtin: کتن: تان بەرکۆتەی، کون بوون.

تەفرەکەوتن/tefirekewtin: کتن: تەفرەکۆتەی ( هـ) : پەكکەوتن و فریو پێخورادن، جێبەجێ نەبوون.

تەقەتێکەوتن/teqe têkewtin: کتن: تەقەئەنەکۆتەی ( هـ) : تەقەکۆتەیەنە، چۆڵبوون.

تەقەلێکەوتن/teqe lêkewtin: کتن: تەقەونەکۆتەی ( هـ).

تەكکەوتوو/tekkewtû: ئانفا: تەك کۆتە.

تەککەوتن/tek kewtin: کتن: تەكکۆتەی ( هـ ).

تەگەرەتێکەوتن/tegere têkewtin: کتن: تەگەرەکۆتەیەنە _ تەگەرەکۆتەینە( هـ).

تەنشت کەوتن/tenšt kewtin: کتن: تەشک کۆتەی.

تەڵاق کەوتوو/teľaq kewtû: ئانفا: تەڵاق کۆتە ( هـ).

تەڵاق کەوتن/teľaq kewtin: کتن:[ تەلاق+ کەوتن] تەڵاق کۆتەی ( هـ).

تێکەوتن/têkewtin: کتن:[ تێ+ کەوتن] لە کەوتندا، لەکاتی کەوتندا، کەوتەیەنە( هـ)_ کەوتەی وەنە( هـ)

تێکەوتنەوە/têkewtinewe: کتن:[ تێ+ کەوتن] کەوتەی ناۆە( هـ)

تێکەوتوو/têkewtû: کتن: ئەنەکۆتە.

تێکەوتنەوە/têkewtinewe: کتن: کۆتەی ناوە 

تینگ کەوتن/tîng kewtin: کتن: تەشنای کۆتەی( هـ). تەژنای کۆتەی.

جوولە تێکەوتن/cûle têkewtin: کتن: ژڵێوەکۆتەینە _ ژڵێوەئەنەکۆتەی( هـ).

چاوپێکەوتن/çaw pê kewtin: کتن: چەم پنەکۆتەی ( هـ).

چاوپێکەوتنەوە/çawpêkewtinewe: کتن: چەم پنەئەوەکۆتەی، چەمپنەکۆتەیۆ( هـ).

چەنەبەرکەوتن/çene berkewtin: کتن: چەنەبەرکۆتەی.

چنگ کەوتن/çing kewtin: کتن: چەنگ کۆتەی ( هـ ).

خپ کەوتن/xip kewtin: کتن: خپ کۆتەی ( هـ).

خۆبیرکەوتنەوە/ xo bîrkewtinewe: کتن: وێ ویر کۆتەیۆ ( هـ). وێ ویر ئەوە کۆتەی

خۆش پێکەوتن/xošpêkewtin: کتن: وەش پنەکۆتەی

داکەوتن/dakewtin: کتن:[ دا+ کەوتن]

1 – کۆتەیەرە ( هـ)، ئەرەکۆتەی، کەوتەی قنگیرە( هـ)، دەسی دەسی کردن بە کار و مەبەستێک. 

2 – ئارام بوون هەدادان.

:: دە داکەوە دەی !.

داکەوتن بەسەرسەردا/dakewtin beserserda: کتن: کەوتەی سەرەرە( هـ)

داکەوتوو/dakewtû: کتن: ئەرەکۆتە، ئەرەکۆتی

دەرکەوتن/derkewtin: کتن: [ دەر+ کەوتن] کۆتەی بەر، ئاشکرابوون، کۆتەی سارا ( هـ). 

ددان کەوتن /didan kewtin: کتن: ددان کۆتەی ( هـ ). 

درزتێکەوتن/dirz têkewtin : کتن: درزکۆتەیەنە ( هـ ).

دڵداکەوتن/diľdakewtin: کتن: دڵکۆتەیرە _ دڵ کۆتەیەرە( هـ).

دڵکەوتن/diľkewtin: کتن: دڵ کۆتەی.

دڵهەڵ کەوتن/diľheľkewtin: کتن: دڵهورکۆتەی.  

دواکەوتن/diwakewtin: کتن: دماکۆتەی

دواکەوتوو/diwakewtû: کتن: دماکۆتە ( هـ )، دماکۆتی( هـ).

دواکەوتوویی/diwakewtûyî: کتن:[ هـ][ کۆتەی] داکۆتەیی

دوورەوەکەوتوو/dŭrewekewtû: ئانفا: دوورئەوەکۆتە

دوورکەوتن/rkewtin : کتن:[ دوور+ کەوتن]  

{
ھەندێ دەست خەڕۆ، دووی غوروور کەوتن،
ھەندێک شوێن کۆشکی پڕ لە حوور کەوتن؛
کە پەردە لاچوو ئاشکرا ئەبێ
ئەمانە لە تۆ ئێجگار دوور کەوتن !
}{ گۆران}

دوورکەوتنەوە/rkewtinewe: کتن: دوورئەوەکۆتەی : دوورئەوە کەوتەی( هـ).

ڕێککەوتن/řêkkewtin: کتن:[ ڕێک+ کەوتن]  

:: لایەنە سیاسییەکانی هەڵەبجەی شەهید رێک کەوتن و داوایەکیش ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەکەن.{ باس نیوز}

ڕێککەوتن/řêkkewtin: کتن:[ ڕێک+ کەوتن]  

:: لایەنە سیاسییەکانی هەڵەبجەی شەهید رێک کەوتن و داوایەکیش ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەکەن.{ باس نیوز}

زیڕەپێکەوتن/zîřepêkewtin: کتن: زیڕەپنەکۆتەی.

زیڕەپێکەوتوو/zîřepêkewtû: کتن: زیڕەپنەکۆتە.

ژێرئاوکەوتن/jêrawkewtin: کتن:[ ژێر+ ئاو+ کەوتن] نقووم بوون.

:: لە قەلادزێ 8 ماڵ ژێرئاوکەوتن و پردێکیش رووخا.{ kdp.info} 

:: دو به‌له‌می‌ دیکەی په‌نابه‌ران له‌ ئیجه‌ ژێر ئاو کەوتن.{ سبەی

ژێربەفرکەوتن/jêrbefirkewtin: کتن:[ ژێر+ بەفر+ کەوتن] ژێر هەرسی بەفرکەوتن : نقووم بوون.

:: 20 کۆلبەری شاری سەردەشت ژێربەفرکەوتن.{ شۆرشگێڕان}

ژێرزەوی کەوتن/jêr zewîkewtin: کتن:

ژێرکەوتن/jêrkewtin: کتن: چیرکۆتەی

ژێرکەوتوو/jêrkewtû: کتن: چیرکۆتە ( هـ).

سەرداکەوتن/serdakewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] سەرەکۆتەیەرە _ سەرەکۆتەیرە( هـ)، ژانەسەری سەخت.

سەرکەوتوو/serdakewtû: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی]  سەرکۆتە

سەرکەوتن /serkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] سەرەکۆتەی _ سەرکۆتەی، هاتنی نۆرە. 

:: سەرکەوتن بۆ پێشمەرگە.

سوێندکەوتن/siwêndkewtin: کتن: قەسوم کۆتەی

شەبەق دەرکەوتن/şebeqkewtin: کتن: شەبەق کۆتەی

شەوارەپێکەوتن/şewarepêkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] شەوارەپنەکۆتەی

شۆڕەپێ کەوتن/şorepêkewtin: کتن: شۆرەپنەکۆتەی

شوێن کەوتن/şiwênkewtin: کتن: شوون کۆتەی  

فریاکەوتن/firyakewtin: کتن: فریادکەوتن.

قاوداکەوتن/qawdakewtin: کتن: قاوئەرەکۆتەی

قڕان تێکەوتن/ qiřan tê kewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قڕان کۆتەیەنە( هـ). قڕان ئەنەکۆتەی

قڕان داکەوتن/qiřan dakewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] ، قڕان ئەرەکۆتەی _ قڕان کۆتەیرە( هـ).

قڕتێکەوتن/qiř têkewtin: کتن: قڕئەنەکۆتەی.

قرچەپێکەوتن/qirçepêkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی]  قرچەپنەکۆتەی _ قرچەونەکۆتەی

قرچەپێکەوتوو/qirçepêkewtû: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی]  قرچەپنەکۆتە _ قرچەونەکۆتە

قڵیش تێکەوتن/qiľîştêkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قڵیش ئەنەکۆتەی _ قڵیش کۆتەینە( هـ).

قنگاتلوورکەوتن/qingatilûrkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قنگەتلوورکۆتەی .

قنگەتلوورکەوتن/qingetilûrkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قنگۆتلوورکۆتەی.

کارپێکەوتن/karpêkewtin: کتن: کارپنەکۆتەی.

کارتێکەوتن/kartêkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کارکۆتەی ونە.

کەساس کەوتن/kesaskewtin: کتن: کەساس کۆتەی.

کەلالەتێکەوتن/kelaletêkewtin: کتن: کەلەلا کۆتەینە.

کەڵکەوتن/keľkewtin: کتن: کەڵ کۆتەی : کەڵ بوون.

کەڵتێکەوتن/keľtêkewtin: کتن: کەڵ کۆتەینە

کەڵكتێکەوتن/keľik têkewtin: کتن: کەڵک کۆتەینە .

کەنەفت کەوتن/kenefit kewtin: کتن: کەنەفت کۆتەی.

کزەپێکەوتن/kizekewtin: کتن: کزمان پنەکۆتەی.

کزەپێکەوتوو/kize pêkewtû: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی] کزمان پنەکۆتە : کزەپنەکۆتە( هـ).

کل کەوتن/kil kewtin: کتن: کل کۆتەی.

کۆس کەوتن/kos kewtin: کتن:[ کۆس( کۆست)+ کەوتن] کۆس کۆتەی.

کۆس کەوتوو/kos kewtû: کتن: کۆس کۆتە.

گەدا و لات کەوتن/geda û lat kewtin: کتن: گەڎا کۆتەی.

گەڵاکەوتن/geľakewtin: کتن:[ گەڵا+ کەوتن]

گرێ تێکەوتن/girêtêkewtin: کتن:[ هـ][ گرێ+ تێکەوتن] لک ئەنە کەوتەی( هـ) _ لک ئەنەکۆتەی. _ لک کۆتەیەنە

گورچیلە داکەوتن/gurçîle dakewtin: کتن: زۆرزۆر ترسان، زیڕەکردن _ وڵک کۆتەیرە

گیان تێکەوتن/giyankewtin: کتن: گیان کۆتەینە.

گیان تێکەوتنەوە/giyan kewtinewe: کتن: گیان کۆتەیناوە

لات کەوتن/lat kewtin: کتن: لات کەوتەی _ لات کۆتەی

لاکەوتە/lakewte: کتن:[ هـ][ لا+ کۆتە] لاکەوتوو : داماو. لاکۆتە

لاکەوتن/lakewtin: کتن: لاکۆتەی.

لەبارکەوتندا/lebarkewtinda: کتن: بارکۆتەیەنە.

لەجووڵەکەوتن/lecûľekewtin: کتن: گل کۆتەی.

لەجووڵەکەوتوو/le cûľe kewtû: کتن: گل کۆتە.

لەجووڵەو قسەکەوتن/le cûľe û qisekewtin: کتن: گل وگۆکۆتەی

لەجووڵە و قسەکەوتوو/le cûľe û qisekewtû: کتن: گل و گۆکۆتە

لەرەپێکەوتن/lerepêkewtin: کتن: لرەپەنەکەوتەی( هـ) _ لرەپنەکۆتەی

لەزمان کەوتن/lezimankewtin: کتن: جەزوان کۆتەی، لەقسەکەوتن.

لەکۆڵکەوتن/lekoľkewtin: کتن: کۆڵ کۆتەی.

لەگاڕەگاڕکەوتن/legařegařkewtin: کتن:[ هـ][

لەگۆکەوتن/legokewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] گۆکۆتەی _ گۆکەوتەی : تەزین لە سەرمان.

لێداکەوتن/lêdakewtin: کتن: چەنەئەرەکۆتەی ( هـ).

لێکەوتن/lêkewtin: کتن:[ لێ+ کەوتن] کەوتەی چنە _ کەوتەی چەنە( هـ)، چەنەکۆتەی( هـ)، پەندوەرگرتن. وەنەکۆتەی.

لێکەوتنەوە/lêkewtine: کتن:  چنەکۆتەیۆ. پەندوەرگرتن، عارنان. وەنەکۆتەیۆ

لێکەوتنەخوارەوە/lêkewtine xiwarewe: کتن:[ هـ][ کۆتەی]  چنەکۆتەیرە _ چنەکۆتەیەرە( هـ).

مەڵاشووکەوتن/meľaşû kewtin: کتن:

میرات بەرکەوتن/mirat berkewtin: کتن: بەمیرات کەوتن _ میرات کۆتەی.

میرات کەوتن/miras kewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] میراس کۆتەی : میرات کۆیەی( هـ).

ناوسک داکەوتن/nawsik dakewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] . دلی لەم ئەرە کۆتەی.

ناوسکداکەوتوو /nawsik dakewtû: ئانتـ: دلی لەم ئەرە کۆتە ( هـ ) { تێبـ : نزا( دوعا)یە بۆ شەر}. 

ناوک کەوتن/nawik kewtin: کتن:[ ناوک + کەوتن]

1 – نەهەکۆتەی نەهە کەوتەی( هـ) : ئەو ئاماژە بەوە دەکات کە هەندێک ئازار هەن پەیوەندیان بە ماسولکەیەکەوە هەیە بە ناوى ئیلیۆسواس کە بە پێى قسەى پسپۆران گرنگترینە بۆ لەش و پەیوەستە بە زۆرێک لە ئازارەکانى پشت و قاچ و حەوز و ناوسکى مرۆڤەوە، گرژبوونەوەى ئەم ماسوولکەیە دەبێتە هۆى ئازارى ڕانەکان، شکانى بڕبڕەى پشت، درووستبوونى دەوالى قاچەکان یان مەینى خوێن، حەوز خوار دەکات و درێژى قاچەکان دەگۆڕێت.  ماسولکەیەکە لە بەشى سەرەوەى بڕبڕەى یەکەوە دەستپێدەکات و دێتە سەر ئێسکى ڕان، چوار دەمار پێیدا دەڕوات و ماسولکەیەکى تریشى بە ناوى ئیلیاکۆس پێوە دەبەسترێتەوە، گرژبوونەوەى ئەم ماسولکەیە فشار دەخاتە سەر دەمارەکانى ناوى.{  زانا ئەحمەد}

2 – ترسان.

نزیک کەوتن/nizîk kewtin: کتن: نزیک کۆتەی.

نزیک کەوتنەوە/nizîk kewtinewe: کتن:[ هـ][ کۆتەی] نزیک ئەوە کەوتەی( هـ)، نزیک کۆتەیۆ. نزیک ئەوەکۆتەی

وەبەرکەوتن/weberkewtin: کتن:[ وەبەر+ کەوتن]

وێکەوتن/wêkewtin: کتن:[ وێ+ کەوتن]

هەتیوکەوتن/hetîwkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی]  هەتیم کۆتەی

هەتیوکەوتوو/hetîwkewtû: ئانفا: هەتیم کۆتە.

هەژارکەوتن/hejarkewtin: کتن:[ هـ][ کۆتەی] . لات کەوتن، گەداکەوتن هەژارکۆتەی

هەڵکەوتن/heľkewtin: کتپ: لەبەرچاوکەوتن. وڕکۆتەی. هۆرکۆتەی

هەڵکەوتنەوە/heľkewtinewe: کتن: ئەوە هورکۆتەی. وڕکۆتەیۆ _ ورۆکۆتەی هۆرکۆتەیۆ( هـ) _ هۆرۆکۆتەی( هـ) هۆر ئەوە کۆتەی

هەڵکەوتوو/heľkewtû: ئانفا: بێزراو. _ ورکۆتە. هۆرکۆتە

هێزتێکەوتن/hêztêkewtin: کتن:[ هـ][ هێز+ کۆتەی+ ئەنە]  هێزکۆتەیەنە

هێزتێکەوتنەوە/hêztêkewtinewe: کتن: هێزکۆتەیناوە

یەککەوتن/yekkewtin: کتن:[ یەک+ کەوتن] کەوتەیۆ( هـ)

.

.

____________

کەوت/kewt: ن:

1 – تەڕ وتلیس

2 – لەجێداکەوتن بە نەخۆشی 

3 – کەوێت.{ گیو، ل، 759}. 

4 – کەڤۆت. 

5 – کەرکەمەر.{ هەژار، ل، 672}

کەوتاندن/kewtandin: کتپ:[ کباک] قەڵەشاندن( بۆ ووڵاخ). 

کەوتەکەوت/kewtekewt: ئانتـ:[ دەنگ] وەڕەوەڕ : حەپەحەپی سەگ. 

کەوتەی باڵندە/kewtey baľinde: نتـ:[ هـ][ نخ] گرانەتای باڵندان.

کەوتن/kewtin: کتن: نووستنی نەخۆش.  

کەوتنەوە/kewtinewe: کتن: دوای چاکبوونەوە دیسانەوە نەخۆش کەوتن.{ هەژار، ل، 672}.  

کەوتنەجێ بەنەخۆشی/kewtine cê be nexoşî: کتن: کەوتەی یاگی. 

کەوتوو/kewtû: ف: بێچارە، کەنەفت، ڕاکشاو، درێژبوو، ڕماو، تەپیوو

کەوتوویی/kewtûyî: نچ:[ نخ] گرانەتا، گرانەتێ.

کەوتی/kewtî: ن: تۆپیو. 

کەوتین/kewtîn: ن:

1 – [ کباک] قەڵشین، قەڵەشڕان( بۆ ووڵاخ).{ گیو، ل، 759}.    

2 – تۆپین.{ هەژار، ل، 672}. 

دووبارەکەوتن/dûbarekewtin: کتن: سەرلەنوێ نەخۆشکەوتن یان دووبارە تووشی گرانەتابوونەوە. 

.

.

.

.