[ جێۆ][ جێۆ] جێۆگرافیا و جێۆلۆجیا 

   ئاتلەس  ئاد  ئارینا  ئاژن 
 ئاسۆ   ئاسووگە  ئاسیا   ئافراز    ئا‌ڤراز   ئا‌ڤزێم  ئاڤێر  ئا‌ڤی 
 ئاغه‌ڵ   ئاگرپژان  ئاگرپژێن  ئاگرهاوێژ  ئاگردان  ئاگین  ئاڵتوون  ئانتاركتیس
 ئاوه‌زا  ئاوه‌زێ  ئاوه‌سه‌ر  ئاودڕ  ئاودڕگه  ئەرد  ئه‌رز  ئەرڤاز
 ئەرواز   ئەزەخ  ئه‌زگه‌له       
 ئەسپەرێز  ئەستنگ  ئەسفەهان  ئەشکەفت  ئەشکه‌وت   ئەسفەنج  ئەفریقا  ئەلبانیا
  ئەنارك    ئۆیالی     ئووز    ئورتا  
   ئێلاغا    ئیدیل  ئیشکه‌فت   ئیران  ئیزۆبارە  ئیسفه‌نج 

.

 باجەڵان      بارزان  بناری شاخ  بارهو    باڵەک
 پەراڤ  به‌ردی لمی  بەرەم  بەرکاو  بەربەرۆچكە  بەرزاخ  بەروار   بەنار
 بەرزەک
 بروار  بڕگە  بستوو  بڤیز  بنگۆل  
 بۆشۆک
 بوركان    بوون بەخاو           
             بیجاد   بنیاد  

.

   پاپووز            
   پەڕرە    پەشووش        
 پشتە    پۆپکە    پۆڵە   پیی  

.

 تابان     تاوێر    تاشەبەرد      
   ته‌په  ته‌پڵک  تەپۆڵکە  ته‌ختەبه‌رد  تەرازان  تەشق  تەشک 
 تڵ 
 ترۆپک   تەنكۆڵە  تەنكۆڵەكان  تلم  تەوقەسەر  ته‌ولیس  تۆپۆگرافی   توێ

.

 جابە  جاف            
   جەباری     جەبەڵ   جەرجوور      
 جۆبار              
       جیڕ        جیۆد

.

 جانداران
 جەباخچۆر
 جێۆ  جێۆدێسیا  جێۆسینكلاین  جێۆفیزیا  جێۆكیمیا  جێۆگرافیا   جێۆگرافیای چەندی  جێۆگرافی ناس
 زانستی جێۆگرافی  جێۆلۆجیا  پێكهاتە

جێۆلۆجییەكان

 جێۆلۆجیای ئابووری  جێۆلۆجیای

ئاوی

 جێۆلۆجیای ئەندازیاری  جێۆلۆجیای پێكهاتن  جێۆلۆجیای دەریایی
 جێۆلۆجیای مەیدانی  جێۆلۆجیای مێژووی  جێۆلۆجیای نەوت  جێۆمۆرفۆلۆجیا  جێۆمۆرفۆلۆجی رووباریی  جێۆهایدرۆلۆجی    
       جێزۆک        
               

.

 چاخ        چاڵی گەورە    چاوکەی گەرم  
     چه‌م      چیا    

.

 خار  خڕ  خام  خاو  خاوەتەنكەكان  خاوەمافییەكان  خاوی بێسوود  خاوی بێگانە
   خاوی سەرەكی  خاوی نەرم   خیز  خلیسک      

.

  دار ڕووس     دامێنی چیا    داوێنی بیابان    
 دەمچەم ده‌راو دەریا دەریاچە
 درا‌ڤ    درزی چیا      
دۆڵ دوورگە دوندی کێو  دهار
     دیاربەکر          

.

               
               
   ڕه‌قه‌ن    رۆخ        
 ربسی    رفسه    رۆخانە     رووبار  

.

 زاخوور  زابەند  زانستی خاو  زانک         
 زەلان  زەڵم
 زه‌نده‌ڵ  زه‌ناو  زەمین     زەوی    زەوی بەرز  
 زه‌وی زه‌نه‌ک زه‌وی شێدار
 زمانەی دەریا   زمانەی زەوی
 زۆرگ
 زوور  زوورک
 زینوو   زنار  زۆنگ  زیخه‌به‌رد        زیخ

.

         ژڤنگ      
               

.

 سابلاخ
 سەباهی       سەپێل  سەحرا  سەدە  سەیوان
 سپۆنجی         سرت    
 سوونگه‌ر سێونگ
 سێنۆزۆیک  سێنترۆسفێر  
 سیامەڕۆ
   سیپە   سیسل  سینکهۆل        

.

 شاهۆ              
 شمشێر شكەفت
  شۆنە
   شێرزاد        شیان    

.

               
    غار            

.

          فیۆرد    
      ڤوڵکان        

.

               
   قەڵەوەز  قەندیل  قەراغ  قه‌ڵشتی زه‌وی    قووللەی کێوی  
 قۆپی          قۆتڕ    قۆقز

.

   کاچ  كاناڵ    کاکی      
 کەزی
 كەژ  كه‌ڵشی  كه‌مران  كه‌ن  كه‌ناڵ  كه‌ند  کەنداڵ  کەنداو
 کەمرە        كەنار كەلۆز    
 كه‌نداوی بچووک  كه‌نده‌ک  كه‌نده‌ڵان  کەندڕ  کەنناو  کەنار  کەناری دەریا  كه‌وزه‌ر 
 که‌فی ده‌ریا  که‌ره‌ور  کەڵێن       كەورگ    
 کۆزمۆ  کۆتک
  کر  کرۆکی زەوی  کۆکە  كێو  کێوی سەخت  کۆڤ    
 کیشوەر

.

   گابرۆ    گاشە    گەورا    
 گەوهەر        گردۆلکه  گەلی  گەوەر  گه‌ردنه‌ 
 گراو    گڕكان    گزرە     گنەیس
 گۆگجە گۆڕینی خاوی گوێی دەریا گۆماو
 گووپه‌ک

.

               
 لای ژووروو‌  لێوار          لەخاوچووەكان  
               

.

             مانسوون  
 مه‌رکه‌ز  مه‌ڕه    مێرگه‌سوور    مله‌ی كێو    
               

.

 ناوپۆش      نەوەرد        
   نۆجوان      نووکی نێزە پۆز      
     نیشتووەخاوییەكان          

.

   وان       وردەبەرد      
     وێجی          

.

    هاڵ            هاوار
 هه‌زه‌خ  هەڤراز  هه‌وراز  هەور  هه‌وری ده‌ریا      
               

.

.

.

.