[ نخ] نەخۆشی _ تەندروست.

.

 ئابلە              
 ئاته‌شه‌   ئاته‌شك  ئاتشه‌ك   ئاخڤ   ئارترۆز  ئارسم  ئارنگ  ئارێنج
 ئازار  ئازارەباریکە  ئازاری جومگەکان  ئازاری ده‌مار  ئازاری زگ  ئازەبە  ئازەبەت  ئازەخ 
 ئازەریی  ئازری   ئازریا   ئاساو  ئاستما  ئاستیکماتیسم  ئاسرم  ئاشین
 ئافات              
 ئافازیا  ئافرۆدیسی  ئاڤاڕەش  ئاڤاسپی  ئاڤزەلەلك  ئا‌ڤزه‌لێللک   ئاڤزێ  ئاگره 
 ئاگرە  ئاگرەسۆتە  ئاگرەی زبان  ئالکە  ئالگۆشت   ئالێرژی  ئاڵامەت  ئاڵووزبوونی باری دەروونی
 ئاڵه‌  ئاڵەكه  ئاڵك   ئاڵگ        
       ئامنێسی  ئانژین   ئانۆرێکسیا   ئاوەز  ئاڵنگ
 ئاوه‌زوون  ئاوەشی  ئاوەڵ  ئاوبه‌ند  ئاوبەندی پەلەکان  ئاوپەڕ  ئاودز    ئاوڕایی
  ئاوره  ئاوڵه  ئاوی ڕه‌‌ش  ئاوی سپی  ئاوی مرواری  ئاوی سەوز  ئالامەت  
     ئاهو  ئاهوی گشتی        
 ئه‌داب  ئه‌در      ئه‌زبه   ئەسپە    ئەسپەك
 ئەگزیم    ئه‌لامه‌ت  ئه‌نفلۆئێنزا    ئەسکارس  ئەسکەرپووت  ئۆفە
 ئووفه  ئودیۆم  ئووزولك  ئۆزۆنیوم  ئوففه‌   ئێتۆن  ئووفه‌  ئێره‌قان
   ئێسکەنەرمە    ئێشی ئەشکەنج  ئێشی پەناڕان  ئێشی سک  ئێشی ده‌مار  
 ئیدس  ئیزۆک    ئیسقایی  ئیفلیجی  ئیفلیجی خەو  ئیفلیجی منداڵان  

.

 

 بابینی  باپەڕ  باپەڕبوون  باپشکێو  باپێچ  باپیش  باتێدان  باداری
 باسمە  باسوور  بالووك  بالووکه  بالیکە  باڵەکەو  بامرنێ  بانچەوە
 بایۆر  ‌    باوەسیر  باهۆر  باهیڤۆک    بایی
 بەئازار  بەزەک  به‌رهه‌نگ  بەندەک  بەرزک  بەهوولك  بەرزۆک     بزرۆک
 بەرسین      بەتری  بۆخۆیی  بێخوێیی  بیرۆڤاچاڤێ  
 بریناڕەش   برین  بلۆق  بێبۆنایی    بزدول  بلۆق  برسیەتی هەڵڵی
   بووک  پزووک  بێوەسری  بوولک      بێوەسیری
 باوەسیری   بەواسی  بێوەسیری    بیتک     بیرۆ   بیمار

 

.

پارانۆیا  پارخخە  پەتا  پەتاچەپەڵە  پاخڕە      
         پاگرە  پاماسە  پاماسێ   
 پڕئێش   په‌تا   پەژیك  په‌رچ   په‌سیڤ په‌رسییڤ    په‌سیو  پەسێو
 پەیدان     پزرک  پشت ئێشان  پسكه‌ پسکه    پزوو
     پشت کۆم          
 پسۆریاسیسی باداری  پسۆریاسیس            
 پێخڕە   پیزۆکە  پێخ   پشێوی دەماری  پشێوی ژیری    پزوو  
 پووف    په‌لووشین  پیسكی  پیزۆك      پیزوکه

.

 تا  تابەردان  تاپەڵە  تادار  تاگرتن  تالێهاتن  تای تیفۆس  تای کۆنگۆ
   تاعون تامێسك
 تامێزک  تامیسك  تامێزك  تامێسكی  تامێسكی پشتێنەیی
 تامیسكە  تێمیزك  تێمێسك  تامێسکه‌  تەراخوما  تەراخوومە  تای گەڕاوە  تای ماڵتە
 تەباق  تەبەق  تەبەقە   تەبەك        
 تەشەنا      تەوەق  تەوەقە  تەوەگ    
 ته‌نگه‌هه‌ناسه‌ ته‌نگه‌هه‌ناسه    تێرنەخۆری   تەمیی چاو  تیراوێ  تیراوی  تەنگەشەی پاش زەبری دەروونی
      تراو  تبخالە      تلۆق     تێ
             توێژفڕێدان  توێژفڕێدانی بن قژ
 توێژفڕێدانی پەڵەیی  توێژفڕێدانی دڵۆپەیی  توێژفڕێدانی داخراو  توێژفڕێدانی نینۆك  توێژفڕێدانی تۆقلەیی  توێژفڕێدانی ئونیڤێرسال  توێژفڕێدانی باداری  
               
   تینیشكی    تێكچوونی مێشك         تێکه‌ڵبینی

.

        جێگای زام و برین   جوانه  جینۆك

.

 چاڤک  چاوئێشە      چاوەقووڵە  چاوقووڵكە  چاوەلەقێ  چاوئێشەی گرێ گرێ
   چاوی بەخوومار            
     چینچکەسەڵاو     چخمە        چگەمیزە

.

 

   خۆره     خورێکەی چێڵ  خشرۆک      خورێکەی مریشک

 

.

   دگدگە  دیڤلۆک    دانکە  دووزامی   دای  
 ده‌مه‌نیی    دەق  درم  دووركوێر       دییق
               
             ده‌رده‌باریکه  دوومه‌ڵ

.

     ڕەقیتە          
    رۆماتیزم       ڕیشك      ڕیپۆقی چاو

.

   زەردیی       زام      
   زه‌ردوویی  زەردەتا  زه‌رک( ز)    زڵزڵه  زمان گیری  زمان به‌ستران
 زڕەی گوێ          زیێکە    
   زوکام  زیپکە  زۆنا  زگ ئێشە   زگێشە     زیپکه‌

.

               
    سه‌قاو  سەوزئاو          
               سلەزوەردە
       سۆرکه        
   سوریجه‌    سوسه‌نه‌کیی  ‌  سوورێژه  سوورەتا  
 سیەووشك  سیەسۆ  سیتکەسڵاو  سیل  سیسکەسراوە  سینچکەسەڵاو  سیرۆژە   سیفلیس

.

            ‌    
 ‌  شەلیی ڕەشەوڵاغ    شێره‌شک        شێرپەنجە

.

 عازه‌به  فه‌فینگ  فزدۆک    فێ      

.

   ‌  قانقاریا          قوونێر
  قونێر  قونێره    قەمبوور  قنچکە      
     قینچکەسەڵام  قینچکەسەڵاو        

.

 کرڤەنە  کرمی ڕیخۆڵه‌  کرمی ناوزگ  كانگرێن  كولك  کۆما  کۆکە  کۆکەڕەشە
 کورتەباڵایی  كێم  کوان  کنێر  کوێر  کۆره  کونێر   
       کوور  کوان      

. .

   گازوولکه‌    گلاوکۆما  گرانەتا  گرانەتێ   گەنمە   گولی
 گلوکۆم     گرێ        گلی  

. .

        له‌رزه‌ك        
           لەشێوەی تامێسكدا  لەشێوەی تامێسكی پشتێنەییدا  

. .

 مایەسیری    مه‌قاو      مقاو    
   مرخه          متی  مێتاستاسیس

. .

     ناساخ  نووسن      نیوەنمەك  
   نەخۆشی    نەخۆش  نەساز      
           نابینا    

. .

 وابزدیان
   ووردە زیپکە  وەناقی مەڕ  وه‌رم  وەردێنە      
           وینك  وینك و پا  وونکردنی توانای بیرکردنه‌وه‌

. .

   هه‌ناسه‌ سواری    هه‌ڵامه‌ت  هه‌ڵامه‌تی ئاژه‌ڵ      هه‌وله
     هەڵتۆقین  هه‌واڵه‌تا    هەڵپرمیان    

. .

         یه‌رقان      
               

 . .